+A A
Piektdiena, 26. Aprīlis, 2019
Rūsiņš, Sandris, Alīna
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Zviedru militāro memoriālu asociācijas vizīte Vilcē

12.aprīlī Vilcē viesojās Zviedru militāro memoriālu asociācijas (Föreningen Svenska Militära Minnesmärken) pārstāvji - Peter Wetterberg, Bertil Rosén un Christian Braunstein. Delegāciju pavadīja Zveidrijas vēstniecības militārais atašejs Clas-Göran Jonsson. Asociācija izteikusi vēlmi finansiāli atbalstīt Vilces pusē esošo pieminekļu apkārtnes labiekārtošanu, tāpēc vizītes ietvaros tika apsekots piemineklis 1705. gadā kaujā kritušo zviedru karavīru atdusas vietā, Mūrmuižā.

Asociācijas priekšsēdētājs Peter Watterberg stāsta: “Lai saprastu aptuvenos darbu apjomus un nepieciešamos ieguldījumus, vēlējāmies apskatīt vietu savām acīm. Šeit esot, patiess prieks redzēt, ka vietējā pārvalde par pieminekļu apkārtni rūpējas un, pēc iespējas, sakārto.”

“Šobrīd aktuālākais jautājums ir upes krastu nostiprināšana. Pagājušā gadā Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta ietvaros veicām stiprināšanu izveidojot koka sienu. Diemžēl konkrētā konstrukcija neizturēja, tāpēc jādomā jauni, efektīvāki risinājumi,” stāsta Vilces Pagasta pārvaldes vadītāja Anda Duge.

Tikšanās laikā, asociācijas pārstāvji un pagasta pārvalde vienojās, ka šajā gadā tiks veikti visi nepieciešamie aprēķini un izmaksas upes krastu nostiprināšanas darbiem un teritorijas labiekārtošanai ar apstādījumiem, lai jau nākamajā gadā vienotos par konkrēta līdzfinansējuma apmēru.

Vizītes ietvaros pie pieminekļa tika noturēts arī īss svētbrīdis kritušo piemiņai.