Svētdiena, 29.05.2016.  Maksis, Raivis, Raivo
Aktuāls foto
28.maijā no plkst. 11:00 ikviens aicināts uz Bērnu svētkiem Elejas muižas parkā, kur uzstāsies Jelgavas un Ozolnieku novadu kopkoris, folkloras kopas, vokālie ansambļi un deju kolektīvi. Būs arī atrakcijas, radošās darbnīcas un tirdziņš.

Vai Jelgavas novada mājas lapā Jums nepieciešamo informāciju ir viegli sameklēt?
Izmantoju meklētāju
 Atbildes >>


     Jelgavas novada pašvaldības darba laiks

Pirmdienās:
Otrdienās:
Trešdienās:
Ceturtdienās:

Piektdienās
:

8.00-12.00 un 13.00–18.00
8.00-12.00 un 13.00–17.00
8.00-12.00 un 13.00–17.00
8.00-12.00 un 13.00–17.00
8.00-12.00 un 12.30–15.30

Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Reģistrācijas numurs: 90009118031
Tālruņi:  63022238; 27880167
Fakss:    63022235
e-pasts:
dome@jelgavasnovads.lv


Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
  • sūtot uz dome@jelgavasnovads.lv. Informācija par pašvaldības piedāvātajiem pakalpojumiem un eParaksta iespējām sadaļā - Pakalpojumi.
  • nosūtot iesniegumu izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu „E-iesniegums iestādei”. Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūtīs Jums paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

*Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. (Kā oficiāli sazināties ar iestādi?)

JELGAVAS NOVADA DOME

Amats

Vārds, uzvārds

Kab. nr.

Tālrunis

 

Domes priekšsēdētājs

Ziedonis Caune

201

63022238

ziedonis.caune@jelgavasnovads.lv

Priekšsēdētāja vietniece

Ilze Vītola

207

63012550

ilze.vitola@jelgavasnovads.lv

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Izpilddirektors

Ivars Romānovs

201

63022238

ivars.romanovs@jelgavasnovads.lv

Izpilddirektora vietnieks

Valdis Buividaitis

206

63012253

valdis.buividaitis@jelgavasnovads.lv

Iekšējais auditors

Karīna Voitkāne

202

63022234

karina.voitkane@jelgavasnovads.lv

Auditors

Dace Ozola

202

63022234

dace.ozola@jelgavasnovads.lv

KANCELEJA

Vadītāja

Laila Čima

213

63022238

laila.cima@jelgavasnovads.lv

Lietvede

Vita Agarelova

212

63022238

vita.agarelova@jelgavasnovads.lv

Lietvede

Dace Gražule

101

63022751

dace.grazule@jelgavasnovads.lv

Lietvede

Zane Sondore

212

63022238

zane.sondore@jelgavasnovads.lv

Lietvede

Kristīne Akone

201

63022238

kristine.akone@jelgavasnovads.lv

Arhivāre

Baiba Skudra

201

63022238

baiba.skudra@jelgavasnovads.lv

Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists

Pēteris Čepulis

  

26428219

peteris.cepulis@jelgavasnovads.lv

Saimniecības pārzinis

Jānis Šmits

101

63022751

janis.smits@jelgavasnovads.lv

PERSONĀLA NODAĻA

Vadītāja

Kristīne Rengarte

208

63012256

Personāla speciāliste

Kristīne Beitāne

208

63012256

Personāla speciāliste

Ilona Pogožeļska

208

63012256

Personāla speciāliste

Marita Silineviča

208

63012256

SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Dace Kaņepone

207

63024934

dace.kanepone@jelgavasnovads.lv

Sabiedrisko attiecību speciālists

Gatis Kasparinskis

205

63024934

gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Enija Kreicberga-Kapša

205

63024934

enija.kreicberga@jelgavasnovads.lv

FINANŠU NODAĻA

Vadītāja

Sandra Kalvāne

311

63012552

sandra.kalvane@jelgavasnovads.lv

Vadītājas vietniece

Beāta Cirmane

308

63012555

beata.cirmane@jelgavasnovads.lv

Galvenā grāmatvede

Silva Jēgere

304

63024784

silva.jegere@jelgavasnovads.lv

Galvenā grāmatveža vietniece

Lolita Krūmiņa

304

63024784

lolita.krumina@jelgavasnovads.lv

Vecākā grāmatvede

Daina Livdāne

314

63012259

daina.livdane@jelgavasnovads.lv

Vecākā grāmatvede

Dagnija Špele

313

63024929

dagnija.spele@jelgavasnovads.lv

Vecākā grāmatvede

Raisa Vaškeviča

314

63061733

raisa.vaskevica@jelgavasnovads.lv

Budžeta ekonomiste

Silvija Stikliņa

307

63048461 

silvija.stiklina@jelgavasnovads.lv

Budžeta ekonomiste

Olga Vagale

307

63048461 

olga.vagale@jelgavasnovads.lv

Vecākā grāmatvede

Inita Ezermane

314

63012257

inita.ezermane@jelgavasnovads.lv

Budžeta ekonomiste

Ingrīda Lauska

308

63012555

ingrida.lauska@jelgavasnovads.lv

Vecākā nodokļu administratore (Vircava)

Alla Jemeļjaņenko

315

63086015

alla.jemeljanenko@jelgavasnovads.lv

Vecākā grāmatvede

Ilona Rubule

312

63048447

ilona.rubule@jelgavasnovads.lv

Vecākā grāmatvede

Ilona Žukauska

312

63048447

ilona.zukauska@jelgavasnovads.lv

Vecākā grāmatvede

Silvija Čerpinska

309

63020234

silvija.cerpinska@jelgavasnovads.lv

Vecākā grāmatvede

Marita Rikmane

313

63024929 

marita.rikmane@jelgavasnovads.lv

Algu grāmatvede

Anna Eismonte

314

63012259

anna.eismonte@jelgavasnovads.lv

Algu grāmatvede

Vita Nordmane

314

63012259

vita.nordmane@jelgavasnovads.lv

Algu grāmatvede

Aija Zīriņa

314

63012259

aija.zirina@jelgavasnovads.lv

Grāmatvede

Dana Bertašus

314

63061733

dana.bertasus@jelgavasnovads.lv

Grāmatvede

Dace Blūma

309

63020234

dace.bluma@jelgavasnovads.lv

Grāmatvede

Gunta Puķīte

315

63086015

gunta.pukite@jelgavasnovads.lv

Nodokļu administratore (Eleja)

Mairīte Kļimovska

301

63055336

mairite.klimovska@jelgavasnovads.lv

Nodokļu administratore (Svēte)

Spodra Ozola-Ozoliņa

301

63055336

spodra.ozola@jelgavasnovads.lv

Nodokļu administratore (Kalnciems)

Valentīna Kokareviča

 

63084553

valentina.kokarevica@jelgavasnovads.lv

Nodokļu administratore (Līvbērze)

Inga Armona

 

63077325

inga.armona@jelgavasnovads.lv

Nodokļu administratore (Glūda)

Alda Skaidiņa

 

63077325

alda.skaidina@jelgavasnovads.lv

Nodokļu administratore (Valgunde)

Ilze Kokmane

 

63085285

ilze.kokmane@jelgavasnovads.lv

Nodokļu administratore (Zaļenieki)

Vēsma Branta

 

63074375

vesma.branta@jelgavasnovads.lv

Nodokļu administratore (Vilce, Platone)

Zaiga Gazele

 

63061069

zaiga.gazele@jelgavasnovads.lv

Nodokļu administratore (Sesava, Lielplatone)

Gunta Kravale

 

63061707

gunta.kravale@jelgavasnovads.lv

Nodokļu administratore (Jaunsvirlauka)

Dace Jurgina

 

63085851

dace.jurgina@jelgavasnovads.lv

ATTĪSTĪBAS NODAĻA (Katoļu iela 2b, Jelgava)

Vadītāja

Līga Lonerte

 

63048442,
26589864

liga.lonerte@jelgavasnovads.lv

Telpiskās attīstības plānotāja

Inese Baumane

 

63048487,
26516231

inese.baumane@jelgavasnovads.lv

Būvinženieris

Juris Brūveris

 

63048464;
25436007

juris.bruveris@jelgavasnovads.lv

Starptautisko projektu vadītāja

Anita Škutāne

 

63048446,
29130936

anita.skutane@jelgavasnovads.lv

Infrastruktūras projektu vadītāja

Anita Skubiļina

 

63048452,
29115581

anita.skubilina@jelgavasnovads.lv

Tūrisma attīstības projektu vadītāja

Tabita Šķerberga

 

63048443,
29180959

tabita.skerberga@jelgavasnovads.lv

Infrastruktūras projektu vadītāja

Inese Cinovska

 

63048455,
26610409

inese.cinovska@jelgavasnovads.lv

Uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāja

Sanda Lakutijevska

 

29558505
63048487

sanda.lakutijevska@jelgavasnovads.lv

Kultūras un sporta projektu vadītāja

Ella Jerofejeva

 

26369837

ella.jerofejeva@jelgavasnovads.lv

Nevalstisko organizāciju atbalsta projektu vadītāja

Daiga Simsone

 

63048464,
25612732

daiga.simsone@jelgavasnovads.lv

Sociālo, jaunatnes un nodarbinātības lietu projektu vadītāja

Inese Skromane

 

26305823

inese.skromane@jelgavasnovads.lv

Lauku atbalsta programmas projektu vadītāja

Irita Šteinberga

 

27846063

irita.steinberga@jelgavasnovads.lv

Izglītības projektu vadītāja

Lelde Šantare

 

63048487; 26305496

lelde.santare@jelgavasnovads.lv

ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Vadītāja

Daiga Branta

305 

63048470,
26450593

daiga.branta@jelgavasnovads.lv

Vadītājas vietniece;
Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste (Valgunde, Jaunsvirlauka)

Vaiva Laimīte

305 

63048470,
29481067

vaiva.laimite@jelgavasnovads.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste (Kalnciems, Platone, Svēte)

Līga Lauga

306

63012252; 26354150

liga.lauga@jelgavasnovads.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste

Elita Andrasone

306

63012252,
27839292

elita.andrasone@jelgavasnovads.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste (Glūda, Līvbērze)

Iveta Ritere

305

63048460,
25640976

iveta.ritere@jelgavasnovads.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste (Vircava, Zaļenieki, Lielplatone)

Zanda Alksne

306

63012252,
26777216

zanda.alksne@jelgavasnovads.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste (Eleja, Sesava, Vilce)

Ruta Andrejeva

 

63061205,
22037260

ruta.andrejeva@jelgavasnovads.lv

Vides aizsardzības speciāliste

Līga Solosteja

305

63048460,
22002558

liga.solosteja@jelgavasnovads.lv

Ceļu būvinženieris

Raimonds Holts

306 

63012252,
28340768

raimonds.holts@jelgavasnovads.lv

Būvinženieris

Edgars Jumītis

306

63012252,
27812506

edgars.jumitis@jelgavasnovads.lv

Meliorācijas inspektors

Ingars Rozītis

306 

63012252,
20238275

ingars.rozitis@jelgavasnovads.lv

BŪVVALDE

Vadītājs/Būvinspektors

Andris Ziemelis

404

63024921

andris.ziemelis@jelgavasnovads.lv

Būvinspektora palīdze

Ilze Palabinska

404

63024921

ilze.palabinska@jelgavasnovads.lv

Arhitekts

Māris Ārgalis

404

63024921

maris.argalis@jelgavasnovads.lv

Būvinspektors

Māris Ozols

404

63024921

maris.ozols@jelgavasnovads.lv 

Ģeoinformātikas inženiere

Egita Upīte

404

63024921

egita.upite@jelgavasnovads.lv

Lietvede

Dita Ragovska

404

63024921

dita.ragovska@jelgavasnovads.lv

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻA

Vadītājs

Aivars Kokins

403

63012250

aivars.kokins@jelgavasnovads.lv

Vadītāja vietnieks

Kārlis Kindzulis

403

63012250

karlis.kindzulis@jelgavasnovads.lv

IT speciālists

Aleksandrs Zelenkevičs

405

63024884

alex@jelgavasnovads.lv

IT speciālists

Ervīns Cēsnieks

405

63024884

ervins.cesnieks@jelgavasnovads.lv

IT speciālists

Vineta Ģenderte

403

63012250

vineta.genderte@jelgavasnovads.lv

IT speciālists

Edmunds Miķelsons

405

63024884

edmunds.mikelsons@jelgavasnovads.lv

IT speciālists

Māris Žoids

405

63024884

maris.zoids@jelgavasnovads.lv

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Vadītāja

Ginta Avotiņa

408

63027438

ginta.avotina@jelgavasnovads.lv

Vadītājas vietniece

Inga Vilcāne

408

63027438

inga.vilcane@jelgavasnovads.lv

Galvenā speciāliste

Dace Vīpule-Kuļika

406

63012258

dace.vipule-kulika@jelgavasnovads.lv

Speciāliste izglītības satura un programmu jautājumos

Eva Fišere

407

63024895

eva.fisere@jelgavasnovads.lv

Speciāliste pirmsskolas programmu jautājumos

Lāsma Geidāne

407

63024895

lasma.geidane@jelgavasnovads.lv

Interešu izglītības metodiķe

Ineta Freimane

406

63012258

ineta.freimane@jelgavasnovads.lv

Galvenais speciālists mūžizglītības jautājumos

Jānis Erno

405

63012258
26377942

janis.erno@jelgavasnovads.lv 

Jaunatnes lietu speciāliste

Kristīne Kode

405

63012258

kristine.kode@jelgavasnovads.lv

KULTŪRAS PĀRVALDE

Vadītāja

Anita Liekna

302

63024658

anita.liekna@jelgavasnovads.lv  

Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece

Sanita Bethere

302

63024658
20386462

sanita.bethere@jelgavasnovads.lv

Kultūras darba organizatore

Nelda Ķikute

302

63024658
29151326

nelda.kikute@jelgavasnovads.lv

SPORTA CENTRS
Aviācijas iela 8, Jelgava, LV-3002

Vadītājs

Vladislavs Beitāns

 

63080848

vladislavs.beitans@jelgavasnovads.lv

Vadītāja vietniece

Inguna Čākure

 

63080848

inguna.cakure@jelgavasnovads.lv

Metodiķe

Daiga Rīgava

 

63080848

daiga.rigava@jelgavasnovads.lv

LABKLĀJĪBAS PĀRVALDE

Vadītāja

Ilze Brakmane

 409

25707966

ilze.brakmane@jelgavasnovads.lv

Galvenā speciāliste

Ieva Lazdiņa

 409

26692679

ieva.lazdina@jelgavasnovads.lv

Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

Ilona Stepanoviča - Monkēviča

 409

25707991

ilona.stepanovica@jelgavasnovads.lv

SOCIĀLAIS DIENESTS

Vadītāja

Ilze Āna

412

63024965

ilze.ana@jelgavasnovads.lv

Vadītājas vietniece

Linda Ozola

413

63024965 

linda.ozola@jelgavasnovads.lv

Lietvede

Kristīne Tračuma

412

63024965

kristine.tracuma@jelgavasnovads.lv

Sociālās darba nodaļas vadītāja

Marita Prohorova

401

63024965

marita.prohorova@jelgavasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Evita Liepiņa

402

25620491

evita.liepina@jelgavasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Aiva Mišina

402

25707939

aiva.misina@jelgavasnovads.lv 

Sociālā darbiniece darbam ar personām ar atkarības problēmām

Zoja Silakalne

413

63024920

zoja.silakalne@jelgavasnovads.lv

Projektu koordinators

Silvija Jansone

413

63024920

silvija.jansone@jelgavasnovads.lv

Psihologs

Kristīne Ķiece

411

27818539

kristine.kiece@jelgavasnovads.lv 

SOCIĀLĀS APRŪPES UN REHABILITĀCIJAS CENTRS (SARC)

SARC vadītāja

Inese Kovaļevska

 

20274308

inese.kovalevska@jelgavasnovads.lv

Elejas filiāles vadītāja

Nellija Veinberga

 

27028431

nellija.veinberga@jelgavasnovads.lv

Kalnciema filiāles vadītāja

Ivita Jansone

 

25610049

ivita.jansone@jelgavasnovads.lv

Jaunsvirlaukas filiāles vadītāja

Elīna Krastiņa

 

26609449

elina.krastina@jelgavasnovads.lv

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Vadītāja

Anda Strautniece

102

63012255

anda.strautniece@jelgavasnovads.lv

Vadītājas vietniece

Tatjana Graudiņa

103

63012255

tatjana.graudina@jelgavasnovads.lv

Speciāliste

Solvita Ostrovska

103

63012255

solvita.ostrovska@jelgavasnovads.lv

BĀRIŅTIESA

Priekšsēdētāja

Olga Rudaka

503

63024433

olga.rudaka@jelgavasnovads.lv

Priekšsēdētājas vietniece

Solveiga Alksne

504

63024433

solveiga.alksne@jelgavasnovads.lv

Sekretāre-lietvede

Lonija Bļinova

504

63024433

lonija.blinova@jelgavasnovads.lv

PAŠVALDĪBAS POLICIJA (Aviācijas iela 8, Jelgava)
                                                  (Adrese korespondencei:
Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001)

Priekšnieks

Haralds Dauginovičs

 

63012254

haralds.dauginovics@jelgavasnovads.lv

Vecākā inspektore

Inese Tarvida

 

63012254

inese.tarvida@jelgavasnovads.lv

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA (Aviācijas iela 8, Jelgava)

Priekšsēdētājs

Modris Žeivots

 

63012551

modris.zeivots@jelgavasnovads.lv

Lietvede

Ilze Zeimule-Stepanova

 

63012551

ilze.stepanova@jelgavasnovads.lv

IEPIRKUMU KOMISIJA

Priekšsēdētāja

Aija Udalova

204

63012251

aija.udalova@jelgavasnovads.lv

Speciāliste

Anželika Kanberga

204

63012251

anzelika.kanberga@jelgavasnovads.lv

NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA

Direktore

Irma Sermūksle

301

63084021

nvsk@jelgavasnovads.lv

Sekretāre-lietvede

Līga Mētra

301

63084021

liga.metra@jelgavasnovads.lvDrukātVisi numuri šeit
DELFI


Pasta ielā 37, Jelgava, LV-3001 tel: 630 22238, fakss: 630 22235 e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv