Piektdiena, 27.11.2015.  Lauris, Norberts
Aktuāls foto     Jelgavas novada pašvaldības darba laiks

Pirmdienās:
Otrdienās:
Trešdienās:
Ceturtdienās:

Piektdienās
:

8.00-12.00 un 13.00–18.00
8.00-12.00 un 13.00–17.00
8.00-12.00 un 13.00–17.00
8.00-12.00 un 13.00–17.00
8.00-12.00 un 12.30–15.30

Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Reģistrācijas numurs: 90009118031
Tālruņi:  63022238; 27880167
Fakss:    63022235
e-pasts:
dome@jelgavasnovads.lv


Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
  • sūtot uz dome@jelgavasnovads.lv. Informācija par pašvaldības piedāvātajiem pakalpojumiem un eParaksta iespējām sadaļā - Pakalpojumi.
  • nosūtot iesniegumu izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu „E-iesniegums iestādei”. Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūtīs Jums paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

*Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. (Kā oficiāli sazināties ar iestādi?)
JELGAVAS NOVADA DOME

Amats

Vārds, uzvārds

Kab. nr.

Tālrunis

 

Domes priekšsēdētājs

Ziedonis Caune

201

63022238

ziedonis.caune@jelgavasnovads.lv

Priekšsēdētāja vietniece

Ilze Vītola

207 

63012550 

ilze.vitola@jelgavasnovads.lv

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Izpilddirektors

Ivars Romānovs

201

63022238

ivars.romanovs@jelgavasnovads.lv

Izpilddirektora vietnieks

Valdis Buividaitis

206

63012253

valdis.buividaitis@jelgavasnovads.lv

Iekšējais auditorsKarīna Voitkāne20263022234karina.voitkane@jelgavasnovads.lv
AuditorsDace Ozola20263022234dace.ozola@jelgavasnovads.lv

KANCELEJA

Vadītāja

Laila Čima

213

63022238

laila.cima@jelgavasnovads.lv

Lietvede

Leontīne Zaremba

101

63022751

leontine.zaremba@jelgavasnovads.lv

Lietvede

Vita Agarelova

212

63022238

vita.agarelova@jelgavasnovads.lv

LietvedeDace Gražule10163022751dace.grazule@jelgavasnovads.lv
LietvedeZane Sondore21263022238zane.sondore@jelgavasnovads.lv

Lietvede

Kristīne Akone

201

63022238

kristine.akone@jelgavasnovads.lv

ArhivāreBaiba Skudra20163022238baiba.skudra@jelgavasnovads.lv

Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists

Pēteris Čepulis

313 

63048461

peteris.cepulis@jelgavasnovads.lv

Saimniecības pārzinis

Jānis Šmits

101

63022751

janis.smits@jelgavasnovads.lv

PERSONĀLA NODAĻA

Vadītāja p.i.

Kristīne Beitāne

208

63012256

kristine.beitane@jelgavasnovads.lv

Personāla speciālisteIlona Pogožeļska208

63012256

ilona.pogozelska@jelgavasnovads.lv
Personāla speciālisteMarita Silineviča 20863012256marita.silinevica@jelgavasnovads.lv

SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Dace Kaņepone

205

63024934

dace.kanepone@jelgavasnovads.lv

Sabiedrisko attiecību speciālists

Jānis Erno

205

63024934

janis.erno@jelgavasnovads.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Līva Kaunese

205

63024934

liva.kaunese@jelgavasnovads.lv

FINANŠU NODAĻA

Vadītāja

Sandra Kalvāne

306

63012552

sandra.kalvane@jelgavasnovads.lv

Vadītājas vietniece

Beāta Cirmane

306

63012555

beata.cirmane@jelgavasnovads.lv

Galvenā grāmatvede

Silva Jēgere

306

63020234

silva.jegere@jelgavasnovads.lv

Galvenā grāmatveža vietniece

Lolita Krūmiņa

314

63024784

lolita.krumina@jelgavasnovads.lv

Algu grāmatvede

Daina Livdāne

306

63012259

daina.livdane@jelgavasnovads.lv

Projektu grāmatvede

Dagnija Špele

306

63024929

dagnija.spele@jelgavasnovads.lv

Vecākā grāmatvedeZenta Skuķe30663024929zenta.skuke @jelgavasnovads.lv

Pārskatu un norēķinu grām.

Raisa Vaškeviča

314

63012259

raisa.vaskevica@jelgavasnovads.lv

Skolu algu grāmatvede

Silvija Stikliņa

314

63012259

silvija.stiklina@jelgavasnovads.lv

Projektu un materiālu uzsk.g.

Inita Ezermane

314

63012257

inita.ezermane@jelgavasnovads.lv

Norēķinu un budž. grāmatv.

Ingrīda Lauska

314

63012555

ingrida.lauska@jelgavasnovads.lv

Vecākais nodokļu administrators

Alla Jemeļjaņenko

 

63086015

alla.jemeljanenko@jelgavasnovads.lv

ATTĪSTĪBAS NODAĻA (Katoļu iela 2b, Jelgava)

Vadītāja

Līga Lonerte

 

63048442,
26589864

liga.lonerte@jelgavasnovads.lv

Telpiskās attīstības plānotāja

Inese Baumane

 

63048487,
26516231

inese.baumane@jelgavasnovads.lv

BūvinženierisJuris Brūveris 

63048464;
25436007

juris.bruveris@jelgavasnovads.lv

Starptautisko projektu vadītāja

Anita Škutāne

 

63048446,
29130936

anita.skutane@jelgavasnovads.lv

Infrastruktūras projektu vadītāja

Anita Skubiļina

 

63048452,
29115581

anita.skubilina@jelgavasnovads.lv

Tūrisma attīstības projektu vadītāja

Tabita Šķerberga

 

63048443,
29180959

tabita.skerberga@jelgavasnovads.lv

Infrastruktūras projektu vadītāja

Inese Cinovska

 

63048455,
26610409

inese.cinovska@jelgavasnovads.lv

Uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītājaIlze Caune 63048447, 27234151ilze.caune@jelgavasnovads.lv
Kultūras un sporta projektu vadītājaElla Jerofejeva  26369837ella.jerofejeva@jelgavasnovads.lv
Nevalstisko organizāciju atbalsta projektu vadītājaDaiga Simsone 63048464,
25612732
daiga.simsone@jelgavasnovads.lv
Sociālo, jaunatnes un nodarbinātības lietu projektu vadītājaInese Skromane 26305823inese.skromane@jelgavasnovads.lv
Lauku atbalsta programmas projektu vadītājaIrita Šteinberga 27846063irita.steinberga@jelgavasnovads.lv
Izglītības projektu vadītāja Lelde Šantare 63048487; 26305496lelde.santare@jelgavasnovads.lv
ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Vadītāja

Daiga Branta

305 

63048470,
26450593

daiga.branta@jelgavasnovads.lv

Vadītājas vietniece;
Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste (Valgunde, Jaunsvirlauka)

Vaiva Laimīte305 63048470,
29481067
vaiva.laimite@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste (Kalnciems, Platone, Svēte)
Līga Lauga30663012252; 26354150liga.lauga@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma speciālisteElita Andrasone30663012252,
27839292
elita.andrasone@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste (Glūda, Līvbērze)Iveta Ritere30563048460,
25640976
iveta.ritere@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste (Vircava, Zaļenieki, Lielplatone)Zanda Alksne
30663012252,
26777216
zanda.alksne@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste (Eleja, Sesava, Vilce)Ruta Andrejeva  63061205ruta.andrejeva@jelgavasnovads.lv

Vides aizsardzības speciāliste

Līga Solosteja

305

63048460

liga.solosteja@jelgavasnovads.lv

Ceļu būvinženieris

Raimonds Holts

313 

63048461,
28340768

raimonds.holts@jelgavasnovads.lv

BūvinženierisMairis Pūce31363048461mairis.puce@jelgavasnovads.lv

Meliorācijas inspektors

Ingars Rozītis

306 

63012252,
20238275

ingars.rozitis@jelgavasnovads.lv

BŪVVALDE

Vadītājs/Būvinspektors

Andris Ziemelis

404

63024921

andris.ziemelis@jelgavasnovads.lv

Lietvede

Ilze Palabinska

404

63024921

ilze.palabinska@jelgavasnovads.lv

ArhitektsMāris Ārgalis40463024921maris.argalis@jelgavasnovads.lv
BūvinspektorsMāris Ozols40463024921maris.ozols@jelgavasnovads.lv 

Ģeoinformātikas inženiere

Egita Upīte

404

63024921

egita.upite@jelgavasnovads.lv

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻA

Vadītājs

Aivars Kokins

403

63012250

aivars.kokins@jelgavasnovads.lv

Vadītāja vietnieks

Kārlis Kindzulis

403

63012250

karlis.kindzulis@jelgavasnovads.lv

IT speciālists

Aleksandrs Zelenkevičs

405

63024884

alex@jelgavasnovads.lv

IT speciālists

Ervīns Cēsnieks

405

63024884

ervins.cesnieks@jelgavasnovads.lv

IT speciālists

Vineta Ģenderte

403

63012250

vineta.genderte@jelgavasnovads.lv

IT speciālists

Edmunds Miķelsons

405

63024884

edmunds.mikelsons@jelgavasnovads.lv

IT speciālists

Māris Žoids

405

63024884

maris.zoids@jelgavasnovads.lv

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Vadītāja

Ginta Avotiņa

408

63027438

ginta.avotina@jelgavasnovads.lv

Vadītājas vietniece

Inga Vilcāne

408

63027438

inga.vilcane@jelgavasnovads.lv

Galvenā speciāliste

Dace Vīpule-Kuļika

406

63012258

dace.vipule-kulika@jelgavasnovads.lv

Speciāliste izglītības satura un programmu jautājumos

Eva Fišere

407

63024895

eva.fisere@jelgavasnovads.lv

Speciāliste pirmsskolas programmu jautājumos

Lāsma Geidāne

407

63024895

lasma.geidane@jelgavasnovads.lv

Interešu izglītības metodiķe

Ineta Freimane

406

63012258

ineta.freimane@jelgavasnovads.lv

Jaunatnes lietu speciāliste

Kristīne Kode

405

63012258

kristine.kode@jelgavasnovads.lv

KULTŪRAS PĀRVALDE

Vadītāja

Anita Liekna

302

63024658

anita.liekna@jelgavasnovads.lv  

Kultūras pārvaldes vadītājas vietnieceSanita Bethere30263024658
20386462
sanita.bethere@jelgavasnovads.lv
Kultūras darba organizatoreNelda Ķikute30263024658
29151326
nelda.kikute@jelgavasnovads.lv

SPORTA CENTRS
Aviācijas iela 8, Jelgava, LV-3002

Vadītājs

Vladislavs Beitāns

 

63080848

vladislavs.beitans@jelgavasnovads.lv

Vadītāja vietniece

Inguna Čākure

 

63080848

inguna.cakure@jelgavasnovads.lv

Metodiķe

Daiga Rīgava

 

63080848

daiga.rigava@jelgavasnovads.lv

SOCIĀLAIS DIENESTS

Vadītāja

Ilze Āna

412

63024965

ilze.ana@jelgavasnovads.lv

Vadītājas vietniece

Linda Ozola

413

63024965 

linda.ozola@jelgavasnovads.lv

Lietvede

Kristīne Tračuma

412

63024965

kristine.tracuma@jelgavasnovads.lv

Sociālās darba nodaļas vadītāja

Marita Prohorova

401

63024965

marita.prohorova@jelgavasnovads.lv

Atbalsta nodaļas vadītāja

Ieva Lazdiņa

402

63024965

ieva.lazdina@jelgavasnovads.lv

Bērnu tiesību aizsardzības speciāliste

Ilona Stepanoviča-Monkeviča

402

63024920

ilona.stepanovica@jelgavasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Evita Liepiņa

413

63024920

evita.liepina@jelgavasnovads.lv

Sociālā darbiniece darbam ar personām ar atkarības problēmāmZoja Silakalne

411

63024920

zoja.silakalne@jelgavasnovads.lv
Projektu koordinatorsSilvija Jansone413

63024920

silvija.jansone@jelgavasnovads.lv
SOCIĀLĀS APRŪPES UN REHABILITĀCIJAS CENTRS (SARC)
SARC vadītājaIlze Brakmane 20274308ilze.brakmane@jelgavasnovads.lv
Elejas filiāles vadītājaNellija Veinberga 27028431nellija.veinberga@jelgavasnovads.lv
Kalnciema filiāles vadītājaIvita Jansone 25610049ivita.jansone@jelgavasnovads.lv
Jaunsvirlaukas filiāles vadītājaElīna Krastiņa 26609449elina.krastina@jelgavasnovads.lv

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Vadītāja

Anda Strautniece

102

63012255

anda.strautniece@jelgavasnovads.lv

Vadītājas vietniece

Tatjana Graudiņa

102

63012255

tatjana.graudina@jelgavasnovads.lv

Galvenā speciālisteSolvita Ostrovska10263012255solvita.ostrovska@jelgavasnovads.lv

BĀRIŅTIESA

Priekšsēdētāja

Olga Rudaka

406

63024433

olga.rudaka@jelgavasnovads.lv

Priekšsēdētājas vietniece

Solveiga Alksne

406

63024433

solveiga.alksne@jelgavasnovads.lv

Sekretāre-lietvede

Lonija Bļinova

407

63024433

lonija.blinova@jelgavasnovads.lv

PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Priekšnieks

Haralds Dauginovičs

307

63012254

haralds.dauginovics@jelgavasnovads.lv

Vecākā inspektore

Inese Tarvida

307

63012254

inese.tarvida@jelgavasnovads.lv

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

Priekšsēdētājs

Modris Žeivots

308

63012551

modris.zeivots@jelgavasnovads.lv

Sekretāre

Ilze Zeimule-Stepanova

308

63012551

ilze.stepanova@jelgavasnovads.lv

IEPIRKUMU KOMISIJA

Priekšsēdētāja

Aija Udalova

204

63012251

aija.udalova@jelgavasnovads.lv

Speciāliste

Anželika Kanberga

204

63012251

anzelika.kanberga@jelgavasnovads.lv

NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA

Direktore

Irma Sermūksle

301

63084021

nvsk@jelgavasnovads.lv

Sekretāre-lietvede

Līga Mētra

301

63084021

liga.metra@jelgavasnovads.lvDrukātVisi numuri šeit


DELFI


Pasta ielā 37, Jelgava, LV-3001 tel: 630 22238, fakss: 630 22235 e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv