Sestdiena, 28.05.2016.  Vilis, Vilhelms

Visi numuri šeitPlatība - 146,4 km2
Iedzīvotāju skaits - 2345

Teritorija
Līvbērzes pagasts atrodas Jelgavas novada ziemeļrietumu daļā. Tas robežojas ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas novada Valgundes pagastu austrumos un ziemeļaustrumos, ar Glūdas pagastu dienvidos, Dobele novada Bērzes pagastu dienvidrietumos, ar Dobeles novada Jaunbērzes pagastu rietumos – ziemeļrietumos un Jelgavas novada Kalnciema pagastu ziemeļos. Līvbērzes pagasta austrumu robeža 11,5 km garumā iet pa Lielupi.
Attālums no pagasta centra – Līvbērzes, līdz novada centram – Jelgavai ir 15 km, bet līdz Rīgai – 60 km. Pagasta teritoriju šķērso Jelgavas – Tukuma autoceļš un dze1zceļa līnija.

Līvbērzes pagasta administratīvais centrs Līvbērze atrodas pie valsts autoceļa Jelgava – Tukums, kurš pagasta teritoriju šķērso 21 km garumā. Otrs lielākais autoceļš, kas ir atzarojums maģistrālei, pagasta teritoriju šķērso 17 km garumā. Valsts nozīmes ceļi Līvbērzes pagastu šķērso 38 km kopgarumā.
Pagasta ceļu kopgarums ir 98,18 km, no kuriem 14.16 km ir ar cieto segumu, 57.09 km grants seguma un 26.93 km bez seguma autoceļi.

Vēsture
Pagasta nosaukums cēlies no barona Līvena vārda (viņam pagastā piederēja muiža) un Bērzes upes. 1935. gadā Līvbērzes pagasta platība bija 8100 ha. 1945. gadā pagastā izveidoja Līvbērzes ciemu, bet pagastu likvidēja 1949. gadā. 1974. gadā Līvbērzes ciemam pievienoja daļu Glūdas ciema, 1979. g. – daļu Valgundes un Glūdas ciema, savukārt Līvbērzes ciema 1974. gadā iekļāva Kalnciema un Glūdas ciemā. 1990. gadā pagastu atjaunoja. Administratīvi teritoriālos pārkārojumu laikā Līvbērzes pagastā iekļauta lielāka daļa agrākā Svētes pagasta, neliela daļa Glūdas, Bērzes, Kalnciema un Valgundes pagasta.

Vides un dabas resursi
Līvbērzes pagasta kopplatība 14629,0 km2, esam otrais lielākais pagasts novadā pēc Valgundes pagasta
Līvbērzes pagasta reljefa izcelsme saistīta ar trīs attīstības stadijām - Baltijas ledus ezera līdzenumu un daļēji ar Litorīnas jūras, Ancilus ezera līdzenumu un purva līdzenumu, kas sastāv no abrītiem, smilts un māla.
Līvbērzes pagasts atrodas Piejūras zemienes Rīgas smiltāju zemienes daļā, ko veido plaši smiltāju un purvu līdzenumi.
Līvbērzē ir šādi derīgie izrakteņi: Kaigu kūdras purvs ar zemu kūdras sadalīšanās pakāpi, kā arī māla atradne - Kaigi - atrodas Līvbērzes un Valgundes pagastos.

Demogrāfiskais stāvoklis
Iedzīvotāju skaits Līvbērzes pagastā laika posmā no 2010. – 2013. gadam ir bijis mainīgs no 2364 līdz 2345.  Savukārt analizējot vecuma struktūru, tad sieviešu un vīriešu skaits ir gandrīz vienāds, jāpiebilst, ka sieviešu ir nedaudz vairāk, savukārt 2012. gadā pagastā dzimuši 20 mazuļi - 12 zēni un 8 meitenes.

Uzņēmējdarbība
Līvbērzes pagastā darbojas vairāki pārstrādes uzņēmumi:
  • Vācijas-Latvijas kopuzņēmums SIA “Jelgawood” - koksnes pārstrāde, izstrādājumi eksportam;
  • SIA “Laflora” (Vācijas–Latvijas kopuzņēmums) – kūdras izstrāde un piegāde vietējam un ārējam tirgum.
Pagastā darbojas vairāki individuālie uzņēmumi, lielākie no tiem ir:
  • IK “Tiltagali” – veikals;
  • IK “Aija” veikals;
  • IK Prima D.
Vēl pagastā darbībojas  SIA “Zera” - degvielas uzpildes stacija un veikals.


Drukāt

Pasta ielā 37, Jelgava, LV-3001 tel: 630 22238, fakss: 630 22235 e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv