Pirmdiena, 12. Aprīlis, 2021
Jūlijs, Ainis

Novada ziņas

Pastaigu izaicinājums Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā no 8. aprīļa līdz 22. aprīlim

Pastaigu izaicinājums Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā no 8. aprīļa līdz 22. aprīlim

08.04.2021. 08:45

Ikviens pastaigu un aktīvās atpūtas cienītājs ir aicināts piedalīties pastaigu izaicinājumā. Lai piedalītos izaicinājumā, dalībniekiem ir jāizstaigā visi 8 maršruti un kādā no fizisko aktivitāšu izsekošanas aplikācijām jāatzīmē, cik kilometri ir pievarēti. Ar rezultātiem un foto mirkļiem no pastaigu maršrutiem, aicinām dalīties sociālajos tīklos Facebook un Instagram, lietojot tēmturus  #visitjelgava, #pastaigajelgavasnovada un #pastaigaozolniekunovada. 23. aprīlī pēc nejaušības principa tiks izlozēti 2 balvas ieguvēji. Uzvarētāji tiks paziņoti Visit Jelgava Facebook un Instagram profilos.

Tuvojoties siltajam laikam, aicinām atsākt vingrot svaigā gaisā

Tuvojoties siltajam laikam, aicinām atsākt vingrot svaigā gaisā

01.04.2021. 17:00

Jelgavas novada iedzīvotāji ir aicināti atsākt apmeklēt veselības vingrošanas un fitnesa nodarbības, kas, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās norādījumus, šoreiz tiks rīkotas ārpus telpām.

Dabas parka “Svētes paliene” lieguma zonā pastiprināti uzraudzīs uzturēšanās aizlieguma ievērošanu

Dabas parka “Svētes paliene” lieguma zonā pastiprināti uzraudzīs uzturēšanās aizlieguma ievērošanu

01.04.2021. 16:27

Lai saudzētu migrējošo putnu barošanās un atpūtas vietas un nodrošinātu netraucētus dzīves apstākļus retām un īpaši aizsargājamām putnu sugām, no 1. marta līdz 1. jūnijam ir noteikts aizliegums cilvēkiem uzturēties dabas parka “Svētes paliene” lieguma zonā Jelgavas novada Valgundes un Līvbērzes pagastos abpus Lielupes upei.

Durvis ver sensorā istaba Lielplatonē

Durvis ver sensorā istaba Lielplatonē

01.04.2021. 13:42

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta Nr. LLI-425  “Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” (OCTOPUS) ietvaros aprīļa sākumā savas durvis Lielplatonē vēra sensorā istaba. Sensorā istaba kā sociālās iekļaušanas pasākums izveidota Dienas aprūpes centra “UPE” telpās, ko par projekta piešķirtajiem līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējumu iekārtojusi Jelgavas novada pašvaldība. Primāri šī istaba paredzēta dienas aprūpes centra klientiem, senioriem, riska grupu bērniem, jauniešiem, ģimenēm, kā arī Lielplatones pamatskolas jeb atbalsta centra audzēkņiem.

Iepazīsti Elejas muižas parku ar mobilo aplikāciju

Iepazīsti Elejas muižas parku ar mobilo aplikāciju

01.04.2021. 12:56

Ir izveidota mobilā aplikācija, kas ļauj iepazīt gan Elejas muižas un Tējas namiņa vēsturi, gan muižas parka bioloģisko daudzveidību un vides objektus. 

Bramberģes muižā restaurēs koka logus

Bramberģes muižā restaurēs koka logus

01.04.2021. 11:53

Lai nodrošinātu Bramberģes muižas kungu mājas kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu, muižā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Jelgavas novada pašvaldības finansiālu atbalstu aizritēs vēsturisko logu restaurācija. Biedrība “Bramberģes muiža”, kurā darbojas laulātais pāris Ilze un Gunārs Pavloviči”, kopš 2017. gada Glūdas pagastā apsaimnieko un atjauno vēsturisko muižu. Saimnieki apzinās, ka muižas labiekārtošanā jāiegulda ne vien laiks, bet arī ievērojami finansiālie līdzekļi, bet tas viņus neaptur no mērķa – atdzīvināt muižā dzīvību un padarīt to par nozīmīgu tūrisma objektu.

Aprīlī jāveic latvāņu apkarošana

Aprīlī jāveic latvāņu apkarošana

30.03.2021. 16:42

Pašvaldība atgādina visiem zemju īpašniekiem, kuru īpašumos sastopami latvāņi, ķerties pie teritoriju apsaimniekošanas. Jau pavasarī visus Sosnovska latvāņu īpašniekus pašvaldības organizētā seminārā informēja par pēdējiem,  zinātnieku pētījumiem, kas pierāda, ka gan mūsu valstī, gan citur pasaulē, veicot latvāņu appļaušanu, to nevar iznīcināt. Pēc pļaušanas tas tikai izveido pilnvērtīgākas sēklas un spēcīgāku sakņu sistēmu un nākamajā gadā tas izaug daudz spēcīgāks.

Piešķirts finansējums trīs projektu realizācijām

Piešķirts finansējums trīs projektu realizācijām

30.03.2021. 16:36

Jelgavas novada pašvaldība guvusi apstiprinājumu no Valsts Kultūrkapitāla fonda par finansējuma piešķiršanu trīs projektu īstenošanai. Piešķirtie fonda līdzekļi 8700 EUR vērtībā ļaus novada Mūzikas un mākslas skolai iegādāt pianīnu un uzlabot materiāli tehnisko bāzi, kā arī Vilces muižas kungu mājas vienai telpai veikt sienas krāsojuma konservāciju.

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektu mācību motivācijas palielināšanai

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektu mācību motivācijas palielināšanai

30.03.2021. 09:52

Jelgavas novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 30.marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa

Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa

29.03.2021. 16:38

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās būs Latvijas un  Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas  (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.

Projekta ietvaros top jaunā tūrisma maršruta brošūras un animācijas filma par Zemgales dižgariem

Projekta ietvaros top jaunā tūrisma maršruta brošūras un animācijas filma par Zemgales dižgariem

29.03.2021. 09:29

Lai gan klātienes tikšanās un darbi šobrīd tiek pārcelti tiešsaistē, radošie darbi turpinās. Tuvojoties pavasarim un aktīvākās ceļošanas sezonas atsākšanai, jaunā tūrisma maršruta “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!” ietvaros top trīs jaunas informatīvas brošūras, kas piedāvās dažādus tematiskos maršrutus, – “Amatu prasmes un tradīcijas”, “Nemateriālais kultūras mantojums” un “Izcilas personības, vietas un notikumi”. Jaunie tūrisma maršruti aptver trīs valstu – Latvijas (Zemgales), Lietuvas (Viļņas un Rokišķu) un Baltkrievijas (Polockas) reģionu tradīciju, vēstures liecību un kultūras mantojuma vērtības, un ikviens ceļotājs atradīs daudz interesanta, ko atklāt, izpētīt un iepazīt.

Lieldienu pastaiga pagastos

Lieldienu pastaiga pagastos

29.03.2021. 09:01

Novada kultūras darbinieki Lieldienās aicina iedzīvotājus uz pavasarīgu pastaigu savos un kaimiņu pagastos!

Tiešsaistes seminārs par diagnosticējošo darbu norisi un vērtēšanu 9.klasei

Tiešsaistes seminārs par diagnosticējošo darbu norisi un vērtēšanu 9.klasei

25.03.2021. 14:55

Valsts izglītības satura centrs aicina skolotājus, skolēnus un vecākus uz tiešsaistes semināru par diagnosticējošo darbu norisi un vērtēšanu 9.klasei  2020./2021. mācību gada noslēgumā.

Komunistiskā genocīda piemiņas diena

Komunistiskā genocīda piemiņas diena

25.03.2021. 14:03

Komunistiskā genocīda piemiņas dienas ietvaros šodien, 25. martā, Jelgavas novada domes vadība – domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, priekšsēdētāja vietnieces Ilze Vītola un Aija Tračuma - kā ierasts, nolika ziedus piemiņas vietās – Svētbirzī un pie piemiņas akmens Zaļeniekos. Ārkārtas situācijas dēļ piemiņas pasākumi gan nenotiek, taču, lai arī kopš 1949.gada 25. marta apritējuši 72 gadi, piemiņa deportācijās cietušajiem cilvēkiem nemainīgi saglabājas pulsējoša.

Svētes pagasta iedzīvotāji aicināti aizpildīt anketu

Svētes pagasta iedzīvotāji aicināti aizpildīt anketu

25.03.2021. 13:36

Aptauja tiek veikta projekta WATERDRIVE ietvaros un tās mērķis ir apkopot Svētes pagasta iedzīvotāju redzējumu par Svētes upes krastu ainavas esošo stāvokli un attīstības iespējam, kā arī nepieciešamību attīstīt dažāda veida teritorijas un infrastruktūru.

Konference “Nākotne gudrā lauksaimniecībā”

Konference “Nākotne gudrā lauksaimniecībā”

25.03.2021. 13:25

Strauji tuvojas mācību gada noslēgums 9.klašu audzēkņiem. Ko darīt tālāk? Turpināt mācības vidusskolā vai – nākamo triju gadu laikā apgūt ne vien vidusskolas kursu, bet arī kādu praktisku arodu, lai sāktu pelnīt patstāvīgi? Vēl ir laiks izdomāt. Tādēļ aicinām skolēnus, viņu vecākus, kā arī pedagogus piedalīties tiešsaistes konferencē "Nākotne gudrā lauksaimniecībā" par iespējām jau pēc 9. klases iegūt profesionālu izglītību un ātrāk iekļauties darba tirgū, ko rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) .

Uzsāks lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai Glūdā NAI izbūves vajadzībām

Uzsāks lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai Glūdā NAI izbūves vajadzībām

25.03.2021. 10:09

Jelgavas novada dome vakar – 24.marta sēdē apstiprināja lēmumprojektu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībai nekustamajā īpašumā “Upes lauks” Glūdas pagasta Nākotnes ciemā.

Īstenos ieceri par Kalnciema sporta kluba izveidi

Īstenos ieceri par Kalnciema sporta kluba izveidi

25.03.2021. 09:19

Jelgavas novada pašvaldība izsludinājusi iepirkuma konkursu par sporta kluba izveidi Kalnciema pagastā. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš būvniekiem noteikts 7. aprīlis, un tas nozīmē, ka veiksmīgas iepirkuma procedūras rezultātā būvniecības darbi Kalnciemā varētu aizsākties jau šovasar. Jauno sporta klubu iecerēts ierīkot kādreizējā pārtikas veikala ēkā, kas atrodas Lielupes ielā 11. 

Programma “Latvijas skolas soma” turpināsies arī otrajā mācību semestrī

Programma “Latvijas skolas soma” turpināsies arī otrajā mācību semestrī

24.03.2021. 15:49

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi no Kultūras ministrijas lēmumu par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu programmai “Latvijas skolas soma”. Piešķirtie 15 000 EUR paredzēti programmas turpinājumam (otrajam mācību semestrim). Neskatoties uz esošo situāciju valstī, skolās jau uzsākts darbs pie pasākumu plānošanas, mēģinot radīt skolēniem jēgpilnas aktivitātes, kas dos iespēju pieredzēt mākslu un kultūru digitālajā vidē.

Akcija „Rādi, ka neradi lieku!” aicina jauniešus domāt par aprites ekonomiku

Akcija „Rādi, ka neradi lieku!” aicina jauniešus domāt par aprites ekonomiku

24.03.2021. 10:15

Biedrības „Daibes ilgtspējas centrs” izstrādātās kampaņas „Radi, lieku neradot!” tēls Žanis Neveisteris met izaicinājumu 13 - 19 gadīgajiem, lai caur radošu darbošanos jaunieši iepazītu aprites ekonomikas pamatprincipus. Jau kopš janvāra vairāk kā 100 skolas visā Latvijā izmanto biedrības sagatavoto online lekciju sēriju. Skolotāji mācību procesā aicināti integrēt arī Žaņa mestos izaicinājumus, lai radošā darbošanās vainagotos gan ar zināšanām, gan noderīgām balvām.