Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Labāko pagasta bibliotekāru konkursam pieteiktas arī piecas bibliotekāres no Jelgavas novada

15.03.2016

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības rīkotajā konkursā “Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” balvai pieteiktas arī piecas Jelgavas novada bibliotekāres – Zaļenieku pagasta Ūziņu bibliotekāre Gunita Kulmane, Lielplatones pagasta bibliotekāre Baiba Vaškinele, Platones pagasta Lielvircavas bibliotekāre Māra Ziemele, kā arī Dace Rače un Veronika Andrejeva no Elejas pagasta bibliotēkas. Pavisam konkursam kopā tika pieteikti 54 bibliotekāri un visaktīvākie bijuši pieteicēji no Vidzemes reģiona. Balvas saņēmējs no katra reģiona tiks paziņots 18.aprīlī.

Konkursu LNB Atbalsta biedrība rīko devīto reizi, lai izceltu lauku bibliotēku darbu un ieguldījumu. Savās pieteikuma vēstulēs lasītāji stāstījuši par aktīviem, radošiem un pašaizliedzīgiem vietējiem bibliotekāriem, kuri palīdz augt un attīstīties dzimtajai vietai un uzlabo līdzcilvēku ikdienas dzīvi.

Zaļenieku pagasta Ūziņu bibliotekāre Gunita Kulmane savu pagastu un novada iedzīvotāju acīs ir kļuvusi ne vien izcila bibliotekāre, bet arī dedzīga novada pētniece. Ar lielu aizrautību un entuziasmu viņa „stutē” Ūziņu nozīmību, uzturot tās nedaudzo iedzīvotāju pašapziņu un interesi par dzimto pagastu un novadu. Bibliotēkas darbiniece jau gadiem pētījusi un krājusi vēstures materiālus par savu pagastu un novadu, un to viņa darot pilnīgi nesavtīgi. Tāpat kā, piemēram, apkopj mirušo ievērojamo novadnieku kapus, kuriem nav tuvinieku, kas to izdarītu. Viņa ir arī lielisks gids un vieda stāstniece.

Pateicoties savai rosībai, laipnībai un čaklumam, Lielplatones lasītāji konkursam pieteikuši arī savu bibliotekāri-  Baibu Vaškineli. Viņa ir jauna atraktīva meitene, kura Lielplatones bibliotēkai devusi dzīvīguma, radošuma dzirkstelīti. Ikkatrs lasītājs, ienākot bibliotēkā, sajūt un var arī izbaudīt  radošuma dzirksti. Piemēram, kamēr mammas izvēlas grāmatas vai darbojas lasītavā, Baiba piedāvā aktivitātes bērniem. Tiek pat gatavotas dažādas bērnu – lasītāju izstādes. Pašreiz Baiba ļoti aktīvi strādājot arī pie aktīvo pēcpusdienu plānošanas, kad reizi mēnesī lasītāji tiks aicināti uz bibliotēku, lai iepazītos ar jaunieguvumiem un smeltos zināšanas dažādu vieslektoru stāstītajā.

Platones pagasta Lielvircavas bibliotekāri -  Māru Ziemeli - iedzīvotāji raksturo kā komunikablu, pozitīvi domājošu un inovatīvu personību, kura nesavtīgi savus 20 mūža gadus ir ziedojusi Lielvircavas bibliotēkas attīstībai. Lasītāji ievērojuši, ka Māra apzinīgi pildot savus darba pienākumus, aktīvi apgūstot jauno, kā arī nemitīgi papildinot savas zināšanas. Piemēram, pirms vairākiem gadiem bibliotēkās izveidojās elektroniskā sistēma (ienāca datori un internets). Tā vietā, lai Māra gaustos par jaunajām IT tehnoloģijām, viņa gluži pretēji esot ļoti ātri un kvalitatīvi apguvusi jauno sistēmu, lai pašai būtu vieglāk strādāt, kā arī, lai apmeklētājiem būtu efektīvāk atrast nepieciešamo informāciju. Māra tiek raksturota kā cilvēks, kas iet līdzi laikam un arī “savu” bibliotēku līdz ar to padarot modernu un atraktīvu. Bibliotēkas vadītāja regulāri pagasta pasākumos iesaista gan bērnus, gan pieaugušos, kā arī seniorus. Piemēram, pērn - 2015. gadā Māra Ziemele Lielvircavas muižā bija viena no galvenajām koordinētājām grāmatu svētkiem, kas esot izvērtušies par vienreizēju notikumu visam pagastam.

Savukārt no Elejas pagasta konkursam pieteiktas divas darbinieces – bibliotēkas vadītāja Dace Rače un bibliotekāre Veronika Andrejeva. Elejas bibliotēka ir viena no iekārtotākajām un vairāk apmeklētākajām un pēc Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas novērtējuma - viena no labākajām bibliotēkām Jelgavas novadā. Bibliotēkas krājums pilnībā iekļauts reģionālās bibliotēkas – Jelgavas zinātniskās bibliotēkas elektroniskajā katalogā. Lasītāju apkalpošana bibliotēkā ir pilnībā automatizēta, darbā tiek izmantota programma „Alise”. Gan Dace, gan Veronika teicami apguvušas jaunās tehnoloģijas un spēj saviem lasītājiem palīdzēt atrast vajadzīgo informāciju un veikt dažādas darbības internetā, lai nebūtu jāmēro tālais ceļš uz pilsētu. Dace un Veronika ir ieinteresētas lasītāju kvalitatīvā apkalpošanā un rūpējas, lai bibliotēkas krājumā būtu jaunas grāmatas un periodiskie izdevumi, lai notiktu tikšanās ar grāmatu autoriem, lai bibliotēkas apmeklētājiem arvien piedāvātu ko jaunu.  Lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2015." iesaistījušas 30 Elejas bērnus un jauniešus. Abas sievietes bibliotēkas attīstībā ir ieguldījušas milzīgu darbu. Par bibliotekārēm viņas strādā jau vairāk kā 30 gadus. Viņu darba prasmes un cilvēciskās īpašības novērtējuši ne vien bibliotēkas lasītāji, bet arī pašvaldība. Piemēram, 2013. gadā Dacei Račei tika pasniegts arī pašvaldības apbalvojums par nozīmīgu ieguldījumu lauku bibliotēku attīstībā un iedzīvotāju informatīvajā apkalpošanā.

„Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs“ pieteiktos bibliotekārus vērtēs LNB Atbalsta biedrības un Latvijas Bibliotekāru biedrības pārstāvji. Konkursa uzvarētāju paziņošana un apbalvošana notiks svinīgā ceremonijā Gaismas pilī 19. aprīlī.