Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Zināms darbu veicējs Līvbērzes vidusskolas mājturības un tehnoloģiju ēkas pārbūvei

16.03.2016

Noslēdzoties iepirkumam par Līvbērzes vidusskolas mājturības un tehnoloģiju ēkas pārbūvi, divpadsmit pretendentu konkurencē būvdarbu veikšana tiks uzticēta SIA “Rimts”, kas piedāvājumā būvdarbus apņēmusies veikt par 122,906 EUR. Iepirkuma nolikums paredz, ka pārbūves darbi tiks uzsākti jau pēc diviem mēnešiem, nodrošinot mājturības ēkas jumta nomaiņu, fasādes uzlabojumus, iekštelpu remontu, kā arī atjaunojot inženierkomunikācijas.

Līvbērzes vidusskola ir viena no vecākajām izglītības iestādēm Jelgavas novadā – 1932. gadā ģenerālis J. Balodis iemūrēja pašreizējās skolas pirmo pamatakmeni. Šobrīd skolā mācās 125 skolēni, un lai gan skolas ēka ir renovēta un labiekārtota gan tehnoloģiju, gan mācību aprīkojuma ziņā, mājturības ēka, kas atrodas atsevišķi no skolas, ir bēdīgā stāvoklī. Tā ir 1933. gadā celta laukakmens ēka, kurai primāri nepieciešama jumta nomaiņa. Tehniskā atzinuma aprakstā minēts, ka teju 80 procenti bojātas nesošās sijas, tādēļ jumta segums tiks pilnībā demontēts un pārbūvēts no jauna. Savukārt ēkas nesošie elementi,  akmens mūris, ir labā stāvoklī - tiks atjaunotas vien mūra sienas šuves ar kaļķa – cementa javu. Lielākie pārbūves darbi tiks veikti ēkas iekšpusē, siltinot grīdu, sienas un pārsegumus. Tiks atjaunotas arī inženierkomunikācijas – jauna elektroinstalācija, atjaunots iekšējais ūdens vads un kanalizācija.  Ēkā tiks ierīkota arī ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, apsardzes signalizācijas sistēma, kā arī videonovērošanas sistēma. Tāpat ēka tiks pielāgota cilvēkiem ar kustības traucējumiem, tiks izbūvēts panduss (uzbrauktuve) un atbilstošas labierīcības.

Jāpiebilst, ka zēnu mājturības kabinets tiks ne tikai pārbūvēts, bet arī aprīkots ar tērauda skapjiem, plauktiem, darba galdiem un magnētiskām tāfelēm. Savukārt jau seši esošie metālapstrādes galdi tiks atjaunoti.   

Tā kā mājturības ēka atrodas atsevišķi no skolas, atjaunoto un labiekārtoto kabinetu varēs izmantot ne vien skolas skolēni, bet arī citi iedzīvotāji, proti, plānots, ka ēkas telpās notiktu amatnieku apmācības pieaugušajiem.

Pārbūves darbus plānots uzsākt maijā, paredzot darba procesam trīs mēnešus - līdz augustam beigām.

Kopumā zēnu mājturības kabineta pārbūves plānotās izmaksas ir  EUR 123, 632 ar PVN, kas tiks segtas no ilgtermiņa aizņēmuma Valsts Kasē. Jāatzīmē, ka šajā kopējā summā ierēķinātas arī autoruzraudzības izmaksas – 726 EUR apmērā, savukārt tuvākajā laikā noritēs izvēle arī būvuzraudzības pakalpojumam, kas nozīmē, ka galīgā izdevumu kopsumma varētu vēl koriģēties.