Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Seminārs “Jelgavas novads gatavojas Deinstitucionalizācijai”

23.03.2016

Jelgavas novada pašvaldība 22.martā organizēja EK programmas Eiropa pilsoņiem projekta “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” semināru, kurā piedalījās Labklājības ministrijas, biedrības “Rīgas pilsētas Rūpju bērns” eksperti, projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenotāji, kā arī Jelgavas novada deinstitucionalizācijas darba grupa – Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola, Sociālās aprūpes un rehabilitācija centra vadītāja Inese Kovaļevska, VSAC "Ziedkalne" vadītāja Aija Petuhova un biedrību pārstāvji. Par deinstitucionalizāciju kā vienu no prioritātēm un sociālās politikas virzieniem runā visā Eiropas Savienībā. Arī Latvija ir apzinājusi savus mērķus, ko vēlētos sasniegt. Pamatmērķis ir novērst situāciju, ka cilvēkam ir jāpārceļas uz dzīvi institūcijā, jo viņam nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā.

Šis ir otrais pasākums, kas kā vietējā aktivitāte tiek rīkota projektā, pirmā – diskusija par deinstitucionalizācijas jautājumiem novadā, lai novērtētu esošo situāciju un nepieciešamās rīcības, notika 2015.gada 1.decembrī. Lai mazinātu stereotipus, mītus un neskaidrības, semināra laikā tika izklāstīti deinstitucionalizācijas procesa mērķi un valsts un ES fondu finansētās aktivitātes turpmākajiem gadiem. Sociālie darbinieki un bāriņtiesas pārstāvji tika iepazīstināti ar vīziju, kā plānots attīstīt sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar garīga un fiziska rakstura traucējumiem. Tika arī izklāstītas ieceres, kas notiks ar ilgstošas aprūpes institūcijām, kā tiks reformēta sociālā politika sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā.

Deinstitucionalizācija ir process, kas nodrošinās cilvēkam iespēju dzīvot sabiedrībā, nevis institūcijā un nepieciešamos aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus saņemt tur, kur dzīvo – savā dzīvesvietā. Jāatzīmē, ka šim procesam ir trīs mērķu grupas – palīdzība tiks sniegta ne tikai personām ar garīga rakstura traucējumiem, bet arī bērniem un jauniešiem, kas mitinās aprūpes iestādēs un bērniem ar invaliditāti.

Deinstitucionalizācijas procesa īstenošanā būtiska loma ir pašvaldībām, jo cilvēkiem, kuriem ir nepieciešami individualizēti kvalitatīvi sociālie pakalpojumi dzīvesvietā, ir jānodrošina visu pakalpojumu pieejamība: mājoklis, izglītība, nodarbinātība, veselība, transports un citi pakalpojumi. Reformai tiks piesaistīts ES struktūrfondu finansējums, ko saņems plānošanas reģioni, lai veidotu pamatu infrastruktūras un pakalpojumu sistēmai. Pēc Labklājības ministrijas ieceres, piecos gados apmēram 700 cilvēki varētu atstāt sociālos aprūpes centrus, izvēloties dzīvesvietu kādā no pašvaldībām, kurā būs patstāvīgai dzīvei radīti priekšnoteikumi. Paralēli tiks samazināts ilgstošās aprūpes centru filiāļu skaits.

Savukārt, ES projektu “Atver sirdi Zemgalē”, kas norisinās līdztekus, paredzēts īstenot līdz 2020.gadam. Šogad projekta aktivitātes paredz, ka plānošanas reģioni piesaista speciālistus, kuri uzsāks katra klienta novērtēšanu. Atbilstoši novērtējumam cilvēkam tiks noteikts nepieciešamais pakalpojumu klāsts gadījumā, ja cilvēks atstās  aprūpes centru. 2017.-2019.gadā tiks veidota infrastruktūra, lai nodrošinātu pakalpojumus.

Semināra prezentācijas:

 
Projektu “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” finansē Eiropas Komisijas programma “Eiropa Pilsoņiem”. Projekta Nr. 563300-CITIZ-1-2015-1-DE-CITIZ-NT, ieviešanas laiks: 13.09.2015.-31.07.2017.

Seminārs “Jelgavas novads gatavojas Deinstitucionalizācijai”