Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Seminārs “Finansējuma piesaistes iespējas uzņēmējdarbības attīstībai un uzsākšanai Jelgavas un Ozolnieku novados"

24.03.2016

Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Biedrību Lauku partnerība “Lielupe” 23.martā Jelgavas novada pašvaldības lielajā zālē organizēja semināru “Finansējuma piesaistes iespējas uzņēmējdarbības attīstībai un uzsākšanai Jelgavas un Ozolnieku novados”, kurā piedalījās Jelgavas novada pašvaldības priekšsēdētājs Ziedonis Caune un Attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte, Biedrības lauku partnerība “Lielupe” vadītāja Līga Švānberga, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Jelgavas reģionālā centra vadītāja Mārīte Lazdiņa, NVA Jelgavas filiāles vadītāja Inga Lejiņa, novada esošie un topošie uzņēmēji.

Seminārā interesenti tika iepazīstināti ar programmas – “LEADER” iespējas uzņēmējdarbībā uzsākšanai un attīstībai lauku teritorijās 2014.-2020. gada plānošanas periodā un sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas (SVVA) ieviešanu Jelgavas un Ozolnieku novados. Tostarp uzņēmēji tika informēti par pieejamo Jelgavas novada pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai un valsts atbalsta programmas “ALTUM” piedāvājumu uzņēmējiem laukos. Prezentāciju noslēgumā NVA Jelgavas filiāles vadītāja informēja par NVA pakalpojumiem darba devējiem, vakanču reģistrāciju, personāla atlasi, skolēnu vasaras nodarbinātību, līdzfinansējuma iespējām jauna darba spēka piesaistē un apmācībā.

Pasākuma otrā daļa iekļāva diskusiju jautājumus un individuālas konsultācijas par LEADER projektu ieviešanas nosacījumiem un projekta pieteikuma veidlapu aizpildīšanā SVVA stratēģijas rīcībai “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai.”

Atgādinājumam - Biedrība Lauku partnerība „Lielupe” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Vairāk informācijas http://www.partneribalielupe.lv

Projektu iesniegumus varēs iesniegt no 2016. gada 11. aprīļa līdz 2016. gada 11. maijam Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Projekta iesniegumus papīra formātā varēs iesniegt Lauku partnerībā „Lielupe”, Katoļu ielā 2B, 3. Stāvā, Jelgavā.

Atbalsta pretendenti: juridiska persona, privātpersona, zemnieku saimniecība, biedrības un nodibinājumi, individuālais komersants, vietējā pašvaldība. Leader atbalsts netiek piešķirts uzņēmumiem, kuru iepriekšējā gada apgrozījums pārsniedz 70 000 EUR.

Seminārs "Finansējums un atbalsts uzņēmējdarbībai Jelgavas un Ozolnieku novados"