Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Aizupes pamatskola svinēs 85 gadu jubileju

20.04.2016

Pirms 85 gadiem dibinātā Aizupes pamatskola ceturtdien – 21. aprīlī plkst. 13:00 atzīmēs savu jubileju, aicinot uz pasākumu pensionētos skolas skolotājus, bijušos direktorus un darbiniekus. “Manai skolai” – ar šādu pārdomas rosinošu koncertu svinību reizē uzstāsies skolas skolēni ar deju uzvedumiem, dziesmām un dažādiem citiem priekšnesumiem.

Aizupes pamatskola ir ierindojama pie tām izglītības iestādēm, kas mācību procesā īsteno holistisku pedagoģiju, ar praktisku audzēkņu iesaistīšanu vides sakopšanas projektos, aktīvu zaļā dzīvesveida popularizēšanu, radošu pieeju patriotisma audzināšanā. 2009./2010. mācību gadā pirmo reizi deviņas Latvijas skolas uz vienu mācību gadu tika akreditētas kā „Mammadaba” vēstniecības un kā vienīgā ekoskolas statusa nesēja Zemgalē bija tieši Aizupes pamatskola.

Šobrīd skolā mācās 244 izglītojamie un strādā 34 skolotāji. Skolā veikti telpu renovācijas darbi, papildināta materiāli tehniskā bāze, ieviestas modernās tehnoloģijas, skolas akreditācijā augstu novērtēts pedagogu darbs un skolēnu sasniegumi gan ikdienas, gan ārpusstundu darbā. Skolā piesaistīti jauni, radoši pedagogi, uzsākti vairāki sadarbības projekti, nostiprinājusies sadarbība ar vecākiem. Par skolas tradīcijām ir kļuvuši tādi izglītības iestādei unikāli pasākumi kā Dzejas dienas, ģimeņu sporta pēcpusdiena un citi.

Aizupes pamatskola ir viena no jaunākajām izglītības iestādēm Jelgavas novadā – skolas vēsture aizsākās 1928. gadā, kad apkārtējo māju saimnieki Millers, Anševics, Bārs un Pētersons Svētes pagasta valdei rosināja celt skolu pagasta vistālākajā apgabalā – aiz Svētes upes pie Tušķiem. Jau gadu vēlāk tika izstrādāts skolas ēkas projekts un vēl pēc gada – 1930. gadā pārziņa Friča Jorniņa vadībā skolā mācības uzsāka 1. un 2.klase ar 22 bērniem. Pēc Friča Jorniņa ilggadēja skolas direktore bija Vanda Kipere, kurai darbs okupācijas gados nebija viegls. Pateicoties viņas gribasspēkam un entuziasmam, skolai izdevās “izdzīvot”. Vēlākajos gados skolā tika atvērtas nākamās klases, bet, lai realizētu obligāto astoņgadīgo izglītību, 1961. gadā nolēma vecās skolas telpas pārbūvēt. Jaunās skolas atklāšanas svētki tiek svinēti 1963. gada decembrī.  Turpmākajos gados vadības grožus ieņem vairāki direktori, patlaban skolu vada direktore Zane Lange.

“85 gadi skolai — tā ir visskaistākā jaunība, bet 85 gadi cilvēkam… ir par ko padomāt! Laiks skrien neaptverami ātri, skola šajā laikā piedzīvojusi dažnedažādas pārmaiņas. Bet man patiess prieks, ka mani iepriekšējie kolēģi ap sevi pulcināja darbu mīlošus, labestīgus un prasīgus pedagogus un izveidoja skolu par sakoptu, stabilu un tradīcijām bagātu izglītības, vēstures un kultūras avotu. Arī šobrīd cenšamies neaprimt savā darbībā”, stāsta skolas direktore Zane Lange.

Skolas absolventu skaits sniedzas daudzos simtos. Viņi ir izskolojušies gan par ārstiem, sportistiem, politiķiem, juristiem un uzņēmējiem.