Ceturtdiena, 4. Marts, 2021
Enija, Alise, Auce

Izglītības un kultūras T4 tīkla noslēguma sanāksme

20.04.2016

21. un 22. aprīlī Jelgavas novada Zaļenieku muižā jeb Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolā norisinās NFI projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” Izglītības un kultūras T4 tīkla noslēguma sanāksme, kurā piedalās LPS speciālisti, izglītības eksperti, kā arī pašvaldību domes priekšsēdētāji, vietnieki un domes deputāti, lai apspriestu aktualitātes izglītībā, dalītos pieredzē un novērtētu ieguvumus no dalības projektā.

T4 tīkla ietvaros iepriekš izveidoti divi apakštīkli – Mazo skolu problēmu apakštīkls un saimnieciskās vadības un pedagogu motivācijas apakštīkls. Katrā no tiem bija specifisks apspriežamo jautājumu loks, taču nereti darbības jomas pārklājās. Pēdējais pusgads izglītības tīklā pagājis iesaistītajiem ekspertiem un biedriem ar nopietnu darbu klasē, atbildīgi pildītiem mājasdarbiem, radoši veiktiem praktiskiem eksperimentiem un novērojumiem pieredzes apmaiņas pasākumos.

Tīkla sanāksmēs šogad diskutēts par pedagogu motivācijas veicināšanu – to, kādi ir motivācijas faktoru jaunie veidoli. Mazās skolas aplūkotas kā vietas iespēju īstenošanai un izaicinājumiem, skola kā daudzfunkcionāls centrs – kopienas skola. Tāpat apskatīti un pētīti izglītības iestāžu padomju darbības un vecāku biedrību aktivitāšu labie piemēri.

Norvēģijas Finanšu instrumenta atbalstītajā projektā “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” iepriekš izveidoti vairāki sadarbības tīkli, kuros tika diskutēts par dažādām pašvaldībām aktuālām tēmām, proti, pašvaldību stratēģiskās vadības tīkls (T1), sociālā darba un veselības aprūpes pakalpojuma pieejamības tīkls (T2), sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīkls (T3), kā arī minētais izglītības un kultūras tīkls (T4). Vienā vai vairākos sadarbības tīklos kopumā iesaistījušās 44 Latvijas pašvaldības.

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” iepriekš definētais projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” uzsākts 2013. gada decembrī un noslēgsies 2016. gada oktobrī. Tā mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī. Projekta primārā mērķa grupa ir pašvaldību politiķi un darbinieki; sekundārā mērķa grupa – vietējo pašvaldību iedzīvotāji un valsts pārvaldes iestādes, pašvaldību apmeklētāji un uzņēmēji pašvaldību teritorijās.

Galerija: Izglītības un kultūras T4 tīkla noslēguma sanāksme