Ceturtdiena, 4. Marts, 2021
Enija, Alise, Auce

Svētes pamatskolai aprit 180 gadi

16.05.2016

Svētes pamatskolā maija mēnesis aizrit ne tikai pēdējā zvana skaņās, bet arī apaļas jubilejas gaisotnē, jo skola 21. maijā atzīmēja 180. gadadienu. Par godu šim notikumam skolēni gatavojušies jau vairākus mēnešus iepriekš – projektu nedēļā vācot materiālus, intervējot skolotājus, vecākus, vecvecākus un citus tuviniekus par skolas gaitām Svētes skolā, līdz ar to skolas muzejs ieguvis daudz vērtīgu materiālu. Svētku koncertā esošie skolas skolēni kopā ar absolventiem rādīja dažādus priekšnesumus, “ejot cauri” skolas vēsturei no agrākajiem laikiem līdz pat mūsdienām.

Svētes pamatskolas direktore Inga Jansone uzsver, ka skola strādā nākotnei un tas izpaužas ne tikai sakārtotajās un labiekārtotajās telpās, bet arī mācību procesā.

“Pēdējos gadus skolēnu skaits skolā ir stabils, bet pārsteidzoši ir tas, ka četru gadu laikā skolā ir ārkārtīgi paplašinājies pirmsskolas vecuma bērnu skaits. Tad, kad sāku strādāt, pirmsskolas programmā mācījās vien 28 bērni, bet pašreiz skaits ir audzis līdz 111 bērniem. Tas mums ir izdevies, pateicoties pašvaldības atbalstam un Eiropas Savienības piesaistītajiem līdzekļiem, kas ļāva bērndārzniekiem izveidot gaišu, modernu un ērtu mācību vidi, piemērojoties tieši viņu vecumposma vajadzībām. Otrs virziens, uz ko ļoti strādājam  - atbalsta personāls. Ar pašvaldības palīdzību mums ir izdevies skolā nodrošināt visus nepieciešamos atbalsta speciālistus, proti, psihologu, logopēdu, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu u.c., kuri strādā pie tā, lai bērni mācītos viņu spējām un varēšanai atbilstošā programmā. Jāteic, ka pateicoties atbalsta personāla piesaistei, mēs esam arī licencējuši vairākas jaunas programmas, piemēram, valodas traucējumu programmu un mācīšanās traucējumu programmu. Šādā koncepcijā strādājam jau pilnus divus gadus un šobrīd sākam just jau pirmos sava darba augļus”, norāda I. Jansone.

Savukārt ar jauno mācību gadu pamatskolas programmā skolā realizēta tiks arī profesionāli orientēta virziena programma, kas ir balstīta uz vietējā novada tūrisma attīstību, proti, sociālajās zinībās un angļu valodas mācību stundās padziļinātāk stāstīs un mācīs par profesijām, kas saistītas ar tūrismu.  Jaunā programma vērsta uz 4. un 7. klašu skolēniem.

Skola dibināta 1836. gada oktobrī. Tajā bērnus sūtīja no 12 gadiem. Katrs pagasta iedzīvotājs skolas uzturēšanai gadā maksāja 60 kapeikas. Par skolas apgaismošanu bija jārūpējas bērnu vecākiem un jādod līdzi uz skolu 6 mārciņas smagu sveci. Skolā strādāja viens skolotājs. Sākotnēji vecā skolas ēka bija celta no māla, ar maziem logiem, kas ir bijusī kopsaimniecības „Svēte” ēdnīcas ēka.

1897. gada jūlijā tika nodota ekspluatācijā jaunuzceltā skolas ēka 2 stāvos, kas ir tagadējais vecais korpuss. 1926. gadā skola pārveidota par Jelgavas apriņķa Svētes pagasta 2. pakāpes sešgadīgo skolu. Kara gados skolas darbs tika pārtraukts, līdz atkal tika atsākts 1944. gada novembrī. Skola paspējusi saukties gan kā 7-klasīgā pamatskola, 7-gadīgā skola, gan 8-gadīgā skola, gan 9-gadīgā skola, līdz 1992. gada janvārī tā kļuva par Svētes pamatskolu.

1958. gadā tika uzcelta skolas internāta ēka, savukārt 1960. gadā – skolas sporta zāle. 1966. gadā veikta skolas ēkas rekonstrukcija (3. stāvs). Savukārt 2005. gada rudenī tika uzsāka jaunās skolas piebūves un sporta halles celtniecība. 2005. gada 25. novembrī notika svinīgā kapsulas iemūrēšana Svētes pamatskolas jaunās sporta zāles piebūves pamatos. Divus gadus vēlāk - 2007. gada 22. janvārī svinīgi tika atklāta jaunā pamatskolas piebūve un sporta halle. Bet vēl pēc septiņiem gadiem - 2014.gada 1.septembrī svinīgi tika atklāts ilgi gaidītais jaunais skolas korpuss - pirmsskolas ēka.

Kopš 1836. gada skolai bijuši 10 skolas pārziņi un direktori, bet no 1989. gada līdz 2012. gadam skolas direktora amatā ilggadīgi bija Edmunds Misevičs, savukārt pašreiz skolu vada Inga Jansone.

Pašlaik Svētes pamatskolā no 1. – 9. klasei mācās 130 skolēni; pirmsskolas programmu apgūst 111 bērni vecumā no 1,5 - 6 gadiem. Skolā strādā 50 darbinieki.

Jāatzīmē, ka līdz ar mācība gada noslēgumu vasarā Svētes pamatskolā aizsāksies vērienīgs remonts, nodrošinot iekštelpu rekonstrukciju.

Svētes pamatskolai aprit 180 gadi