Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāle aicina darba devējus iesaistīties ESF projektā

27.05.2016

Darba devēji aicināti iesaistīties ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”  īstenošanā nodarbinot bezdarbniekus.

Bezdarbniekiem jāatbilst vismaz vienam no kritērijiem:

  • persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus;
  • persona ir vecāka par 55 gadiem.
DARBA DEVĒJS IEGŪST:
  • dotāciju bezdarbnieka darba algai 50 % apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
  • dotāciju darba vadītāju atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
  • finanšu atbalstu bezdarbnieku nodarbināšanai nodrošina 12 - 24 mēnešus.
NOSACĪJUMI DARBA DEVĒJAM:
  • darba devējs ir komersants (izņemot ārstniecības iestādes un izglītības iestādes), pašnodarbināta persona, biedrība vai nodibinājums (ne politiska partija);
  • nodrošina darbu nepārtraukti vismaz 24 mēnešus;
  • nodrošina likumā noteikto atvaļinājumu darbiniekam;
  • nodrošina likumā noteikto nodokļu iemaksas par pasākumā iesaistīto bezdarbnieku;
  • nedrīkst būt nodokļu parādi lielāki par 150 EUR uz 15.04.2016.
Vairāk informācijas par pasākumu NVA Jelgavas filiālē Jelgavā, Skolotāju ielā 3, 8.kabinetā vai NVA mājaslapā un NVA aktualitātēs ŠEIT
 
Atbildīgais par pasākumu NVA Jelgavas filiālē:
Koordinējošā eksperte Zane Blumberga
mob.tālr.: 25685325; tālr.: 63026674; e-pasts: Zane.Blumberga@nva.gov.lv

ESF projekts „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001