+A A
Piektdiena, 26. Februāris, 2021
Mētra, Evelīna, Aurēlija

Ar Baltijā pirmās putu bituma gatavošanas līnijas atklāšanu Vilces pagastā "Igate" ievada uzņēmuma 25 gadu atzīmēšanu

02.06.2016

1.jūnijā Jelgavas novada Vilces pagastā, SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" ("Igate") minerālmateriālu un asfaltbetona ražotnē "Igates ABR" atklāja un ar asfalta ieklāšanu ražotnes laukumā demonstrēja otrreizēji izmantojamā asfalta aukstās iestrādes līniju, kā arī svinīgi atklāja Baltijā pirmo putu bituma gatavošanas līniju.

Pasākumā uzņēmuma vadība saistībā ar "Igates" 25 gadadienu informēja arī par citiem neparastiem projektiem un uzņēmuma vēsturi, kura vienmēr bijusi saistīta ar rūpēm par dabu un vidi vēl laikos, kad videi draudzīga "zaļā" saimniekošana nebija politiska un ekonomiska aktualitāye. Tā "Igatei" ir mērķtiecīga uzņēmuma līdzīpašnieku un vadības vēlme un stratēģija. Arī uzņēmuma nosaukums pirms 25 gadiem aizgūts no pavisam mazas Igates upītes, kas ietek Svētē un ne visās kartēs atzīmēta, turpat, Jelgavas novada Vilces pagastā.

"Igates" valdes priekšsēdētājs Māris Peilāns savā uzrunā uzsvēra, ka "Igate" ir ne tikai videi draudzīgs uzņēmums, bet arī lokālpatriotiska kompānija, atbalstot vietējo iedzīvotāju iniciatīvas - gan, piemēram, jelgavnieku kopīpašumā esošo pagalmu sakārtošanas talkās, gan futbola klubu "Jelgava" - vairākkārtējus Latvijas kausa ieguvējus.

Tāpat rūpēs par dabu un vidi "Igate" šogad atbalsta unikālu Latvijas ģeologu ekspedīciju uz Rasela ledāju Grenlandē, kas notiks jūlijā un augustā. Ekspedīcijas mērķis ir veikt augsta līmeņa polāros zinātniskos pētījumus, sekmējot Latvijas zinātnes attīstību un konkurētspēju starptautiskā līmenī. Pētījumos tiks izmantots mūsdienīgas ģeofizikālās metodes – Latvijas uzņēmuma "Radsys" ražotais ģeoradars, kas ļaus izvērtēt ledāju kušanas intensitāti un izmaiņas globālo klimata pārmaiņu rezultātā.

Māris Peilāns pateicās visiem, kas sekmējuši vai piedalījušies atklājamo ražošanas līniju izbūvē – Norvēģijas finansējuma programmai, Ekonomikas ministrijai, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, bankai "OP Corporate Bank Plc" Latvijas filiālei, Itālijas uzņēmumam "AMMAN Italy S.p.A." partneriem iekārtu piegādē un uzstādīšanā, apdrošinātājam – AS "Seesam Insurance" Latvijas filiālei un Jelgavas novada pašvaldībai. Tāpat sekoja paldies valsts struktūrām, citām pašvaldībām, uzņēmējiem un visiem sadarbības partneriem, kuru pasūtījumi piešķir jēgu "Igates" izaugsmes centieniem.

Peilāns uzsvēra, ka tā dēvētās "zaļās saimniekošanas" politikā "Igate" spērusi soļus arī atjaunojamo dabas resursu apgūšanā, īstenojot pārnozaru attīstību, piedaloties jaunu struktūru dibināšanā, kāda ir SIA "IKTK" - "Inovācijas koka tiltos un konstrukcijās", un tas ir lielizmēra liekti līmētu koka konstrukciju rūpnieciskais pētījumu centrs, kura pirmais izgatavotais lepnums ir gājēju koka tilts Tērvetē.

Turpinot par attīstību, izaugsmi un dažādību, "Igates" valdes loceklis Madars Radželis akcentēja arī daudzveidību "Igates" darbos, kur ir ne tikai vērienīgi ceļu būves projekti - tādi kā autoceļa "A8" Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) rekonstrukcija vairākos posmos vai autoceļa A9 Rīga (Skulte) Liepāja posma rekonstrukcija, bet arī tādi projekti kā valsts nozīmes ūdensnotekas Rūšu strauts Jaunpils novadā rekonstrukcija vai valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu.

M.Radželis informēja par paveikto gan ceļu būves uzņēmumā, gan uzņēmuma četrās ražotnēs. Viņš atklāja, ka ceļu būves aktuālās sezonas laikā "Igate" nodarbina aptuveni 300 cilvēku.

Ekonomikas ministrijas Inovācijas departamenta direktore Skaidrīte Rancāne-Slavinska, apsveicot "Igati", pauda gandarījumu par šādas privāta biznesa struktūras aktivitāti dabas resursus saudzējošos un inovatīvos projektos un uzsvēra, ka uzņēmums ir labs paraugs citiem uzņēmējiem.

Ražotnes svinīgajā atklāšanā no zariem pīto "lentu" pārgrieza "Igates" vadītāji - M.Peilāns un M.Radželis, Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, Ekonomikas ministrijas pārstāve S.Rancāne-Slavinska un "OP Corporate Bank Plc" Latvijas filiāles vadītājs Elmārs Prikšāns.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs pauda gandarījumu, ka novada attīstību stimulē šāds uzņēmums ar vairākām struktūrvienībām ne tikai Jelgavas pilsētā, bet arī novadā. Īpaši Caune apsveica vienu no "Igates" dibinātājiem - Māri Radželi, kurš uzņēmuma vadību nodevis dēlam. Svinīgajā atklāšanā piedalījās arī citu pašvaldību vadības pārstāvji.

Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētu projektu "Bituminēto maisījumu ražošana, izmantojot putu bitumu un otrreiz izmantojamo asfaltu" (NOFI/LV06/AK2/4) SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" īstenoja kopš 2015.gada 18.jūnija, kad tika noslēgts trīspusējs līgums starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Ekonomikas ministriju (EM) un "Igati" par šā projekta īstenošanu.

Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" ietvaros tika iegādāta un uzstādīta otrreizēji izmantojamā frēzētā asfalta iestrādes līnija, kā arī Baltijā pirmā putu bituma jeb siltā asfalta gatavošanas līnija ar tvaika tehnoloģiju.

Videi un dabai draudzīgās putu bituma tehnoloģijas pamatā ir neliela ūdens daudzuma injicēšana karstā bitumā, kas rada putu jeb burbuļošanas efektu, kas palielina bituma virsmas apjomu un samazina viskozitāti, savukārt pēc asfalta ieklāšanas un blīvēšanas ūdens klātbūtne 0,0012% apjomā asfalta kvalitāti neietekmē.

Šāda tehnoloģija, kas pagaidām "Igatei" ir vienīgajai Baltijā, samazina energoresursu apjomu, kas jāpatērē bituma karsēšanai. Tāpat, izmantojot putu bituma siltā asfalta tehnoloģiju, samazinās satiksmes bloķēšanas laiks būvobjektos, jo asfalta gatavība ekspluatācijai iestājas ātrākā laika periodā.

Secīgi ar šo tehnoloģiju samazinās kaitīgo izmešu un siltumnīcefekta gāzu emisijas, samazinās arī izgarojumu apjoms un smaku līmenis. Tāpat uzlabosies asfaltbetona maisījuma iestrādājamība, kā arī asfalta ieklāšana būs iespējama pie zemākām āra temperatūrām. Radīsies iespēja transportēt asfaltu lielākos attālumos.

Savukārt bituminēto maisījumu ražošana, pievienojot frēzēto un otrreiz pārstrādātu asfaltu, turpmāk sniegs vairākas priekšrocības, tostarp šī tehnoloģija samazinās pievienojamo izejvielu apjomu, samazinās būvniecības atkritumu daudzumu, pievienojamā bitumena apjomu, samazinās arī gaisu piesārņojošo vielu emisiju apjomu (tai skaitā siltumnīcefekta gāzu).

Jaunās līnijas iekārtas izgatavoja un piegādāja Itālijas uzņēmums "AMMAN Italy S.p.A.".

Projekta kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 845 000 eiro, tai skaitā - Norvēģijas finanšu instrumenta piešķirtais finansējums 342 225 eiro, nacionālais līdzfinansējums 38 025 eiro apmērā un finansējuma saņēmēja - "Igates" - līdzfinansējums 464 750 eiro apmērā. Projekta īstenošanas vieta ir "Igates" asfalta ražotne Jelgavas novada Vilces pagastā, kur asfalta rūpnīca pastāvējusi jau vēsturiski, bet no 2012.gada piedzīvotas būtiskas pārmaiņas, lai asfaltu gatavotu ar jaunu un Eiropas līmenim atbilstošu rūpnīcu.

SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"", kas šogad atzīmē 25.gadadienu, ir kompānija ar Latvijas uzņēmēju kapitālu, kas dibināta 1991.gadā un atrodas Jelgavā. 2015.gada neto apgrozījums bijis 26,2 miljoni eiro. Uzņēmums jau vairākus gadus atrodas starp desmit lielākajiem nozares uzņēmumiem Latvijā.

Informāciju sagatavoja:
Jānis Stundiņš
sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītājs
SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate""
Tālrunis: +371 29285785
janis.stundins@igate.lv

Atklāj Baltijā pirmo putu bituma gatavošanas līniju

SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" Jelgavas novada Vilces pagastā, uzņēmuma minerālmateriālu un asfaltbetona ražotnē "Igates ABR" atklāja Baltijā pirmo putu bituma gatavošanas līniju, kā arī otrreizēji izmantojamā asfalta aukstās iestrādes līniju. Vairāk informācijas ŠEIT.