+A A
Otrdiena, 20. Oktobris, 2020
Leonīda, Leonīds

Izsludināts 2016.gada projektu konkurss Zemgales NVO projektu programmā

09.06.2016

Zemgales NVO Centrs sadarbībā ar LR Kultūras ministriju izsludina Zemgales NVO Projektu Programmu, kuras mērķis ir veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu. 

Kopā 2016. gada konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti 3 jomu atbalstam:

  •  pilsoniskās sabiedrības / Latvijas valsts simtgades iniciatīvu projektiem 8000 EUR
  • starpkultūru dialoga projektiem 8000 EUR
  •  mazākumtautību iniciatīvu projektiem 8000 EUR (t.sk. atbalsts romu NVO, kas nav mazāks par 1500 EUR)

Konkursa mērķis: Veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskas sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību aktivitātes, ievērojot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa ''Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību''.

Vienam projektam maksimāli pieejami 3000 EUR. Termiņš projektu iesniegšanai ir 2016. gada 12. augusts (pasta zīmogs vai iesniedzot personīgi Zemgales NVO Centrā Jelgavā vai Jēkabpils NVO Resursu centrā līdz plkst. 18:00).

2016. un 2017. gadā konkursus plānots izsludināt februārī, taču projektu ieviešana notiks līdz attiecīgā gada decembrim. Visos 3 gados konkursam kopā pieejami 72000 EUR – finansējums, kas pieejams Zemgales reģiona nevalstisko organizāciju projektiem.

Konkurss izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Nolikums un pieteikuma veidlapa šeit

Lai Zemgales organizācijām palīdzētu sagatavot kvalitatīvus pieteikumus (www.zemgalei.lv/pp) - aicinām piedalīties apmācībās gan Jelgavā, gan arī Jēkabpilī š.g. 16. un 17. jūnijā. Tēmas - projektu programmas nosacījumi, projektu būtība, mērķu izstrāde, projekta sastāvdaļas, ideju ģenerēšana, budžeta plānošana.

Apmācības Jelgavā: 16. un 17.jūnijā plkst. 12:00 Zemgales NVO Centrā, pieteikšanās info@zemgalei.lv

Apmācības Jēkabpilī: 16. un 17.jūnijā plkst. 16:00 Jēkabpils NVO Resursu centrā, pieteikšanās pleiko@inbox.lv