Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Jelgavas novada skolu eksāmenu rezultāti

04.07.2016

2016.gada 30.jūnijā vispārējās vidējās izglītības sertifikātus saņēma 118 Jelgavas novada vidusskolu absolventi, no tiem 29 Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas absolventi.

Vislabākie sasniegumi ir angļu valodas centralizētajā eksāmenā, ko bija izvēlējušies 53% absolventu. Elejas vidusskolas un Kalnciema vidusskolas beidzēju vidējie rezultāti angļu valodā (64,71% un 63,62%) pārsniedz valsts vidējo rādītāju, kas ir 61%. Arī pārējo vidusskolu rezultāti angļu valodas centralizētajā eksāmenā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir ievērojami uzlabojušies.

Tradicionāli mūsu novada absolventiem ir labi rezultāti krievu valodas centralizētajā eksāmenā. Arī šogad visu vispārizglītojošo skolu vidējie sasniegumi šajā eksāmenā ir 60 līdz 75,6% robežās (valstī vidēji 67%).

Latviešu valodas eksāmenā visaugstākie sasniegumi ir Līvbērzes vidusskolai (60,6%), kas ir ievērojami augstāki nekā vidējie valstī (51,3%). Savukārt, Latvijas un pasaules vēstures centralizētajā eksāmenā augstāki rādītāji par valsts vidējo (41,9%) ir Elejas vidusskolai (52,55%).

Šajā mācību gadā visā valstī kopumā ir pazeminājušies vidusskolu beidzēju rezultāti matemātikas centralizētajā eksāmenā. Priecē, ka Kalnciema pagasta vidusskolas vidējie rezultāti matemātikas eksāmenā (37,81%) ir virs vidējiem valsts rādītājiem, kas šogad ir tikai 36,2%.

Jāsecina, ka absolventu sniegums centralizētajos eksāmenos kopumā atbilst viņu zināšanām un prasmēm, kas uzrādītas ikdienas darbā, un dos iespēju turpināt izglītību izvēlētajā jomā.

Devītajām klasēm -  valsts eksāmenus kārtoja 172 Jelgavas novada skolu 9.klašu absolventi, 8 bija atbrīvoti no pārbaudījumiem veselības stāvokļa dēļ.

Vislabākie rezultāti ir svešvalodu eksāmenos. Mazliet vairāk par pusi (55%) bija izvēlējušies angļu valodas eksāmenu, kurā vidējais apguves rezultāts ir 69%, kas ir daudz augstāks nekā iepriekšējā mācību gadā. Pie tam angļu valodas eksāmenā 10 skolēni (jeb 11%) ieguvuši augstāko vērtējumu - 10 balles. Krievu valodas eksāmenā vidējā apguve ir 70,5% un 5 absolventi ieguvuši 10 balles. Varam būt gandarīti, ka lielākajai daļai absolventu jeb 70% svešvalodu eksāmenos ir augsti un optimāli rezultāti.

Ļoti labi rezultāti visām skolām ir arī latviešu valodas eksāmenā, vidējais apguves rādītājs 62,3%, pie tam augsts un optimāls sasniegumu līmenis ir 52% eksāmena kārtotāju. Latviešu valodas eksāmenā 10 balles ieguvusi Elejas vidusskolas 9.klases aboslvente Justīne Dižpētere, viņai visaugstākais vērtējums arī angļu valodas un Latvijas vēstures eksāmenos.

Matemātikas eksāmena rezultāti ir zemāki nekā pagājušajā mācību gadā, vidēji novadā apguves rādītājs ir 50%, taču vairākām skolām ir ļoti labi rezultāti (Staļģenes, Kalnciema, Līvbērzes un Elejas vidusskolām), pie tam 2 absolventi no Staļģenes vidusskolas matemātikas eksāmenā ieguvuši 10 balles.