Svētdiena, 7. Marts, 2021
Ella, Elmīra

Trīs Jelgavas novada jaunieši ar izcilību pabeidz Latvijas Lauksaimniecības universitāti

07.07.2016

Šogad Latvijas Lauksaimniecības universitāti ar izcilību absolvējuši Anna Žīgure, Kalvis Kažoks un Arvis Lācis. LLU diplomu ar izcilību piešķir izcilākajiem pamatstudiju absolventiem, ja vērtējumi 9 (teicami) un 10 (izcili) sastāda vismaz 75% no kopējo atzīmju skaita visos studiju gados un nav neviens vērtējums zemāks par 7 (labi). Turklāt vērtējums valsts eksāmenos vai studiju noslēguma darba aizstāvēšanā nav zemāks par 9 (teicami).

LLU izcilnieks Arvis Lācis: „Augstu rezultātu sasniegšanā svarīga ir apņēmība, izturība un centība”

Vilcēnietis Arvis Lācis šogad absolvē Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Informācijas tehnoloģiju fakultātes (ITF) programmu „Programmēšana” un ieguvis diplomu ar izcilību. Par izstrādāto bakalaura darbu „Uzņēmuma klientu attiecību pārvaldības sistēmas pilnveidošana” Artis saņēma 10 (izcili) balles.

Arvja bērnības gaitas un pusaudžu laiks aizritējis Jelgavas novada Vilces pagastā, pavisam netālu no Latvijas – Lietuvas pierobežas, taču uzsākot studijas, Arvis ir pārcēlies dzīvot uz Jelgavu.

Skolas gaitas Arvis sāka dzimtajā pagastā, tagadējā Vilces pamatskolā, kur mācījies līdz 10. klasei, bet vidējo vispārējo izglītību ieguvis Elejas vidusskolā. Arvis

Stāsta, ka pamatskolas un vidusskolas laikā bijis apzinīgs, kā arī mācību procesā guvis labus panākumus, aktīvi piedalījies dažādās mācību olimpiādēs, piemēram, matemātikas, fizikas, latviešu valodas, bioloģijas un ģeogrāfijas. Arvis uzskata, ka ļoti labus vai pat augstus studiju rezultātus iespējams sasniegt neatkarīgi no savas izcelšanās vietas un skolu reitingiem, svarīgi, lai pašam ir iekšēja apņēmība, izturība un centība.

Arvim jau skolas laikā bija interese par informātiku un matemātiku, tādēļ izlēma pēc vidējās izglītības iegūšanas iestāties LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātē. Arvis jau pirms studiju uzsākšanas bijis ieinteresēts programmēšanā un brīvajā laikā nodarbojies ar nelielu programmēšanas projektu izstrādi. IT jomai veltījis arī savu zinātniski pētniecisko darbu skolā. 

„Katrs skolotājs spēj sniegt kaut ko nenovērtējamu, to nepieciešams tikai pareizajā brīdī saprast un vēlāk izmantot, sākot ar klases audzinātāju un beidzot ar matemātikas, fizikas un sporta skolotājiem, tādēļ izsaku vislielāko pateicību par ieguldīto darbu un sniegtajām dzīves mācībām visiem bijušajiem pamatskolas un vidusskolas skolotājiem, kā arī LLU mācībspēkiem,” uzsver Arvis.

Arvis izvēlējies studēt LLU, jo universitāte atradusies tuvu viņa dzimtajām mājām, kā arī universitātē bija iespēja studēt sev interesējošā programmā. Arvis pēc 12. klases absolvēšanas nešaubījās par turpmāko universitātes izvēli, jo uzskata, ka LLU ir Latvijas Labākā universitāte.

Arvis ar prieku stāsta par savām studiju laika atmiņām. Kā vienu no spilgtākajiem un iedvesmojošākiem notikumiem viņš min: „LLU ITF fizikas profesors U. Gross mums vienmēr atgādināja, ka pasaulē pastāv trīs fundamentālie spēki, taču fizikas kursa sekmīgai nokārtošanai nepieciešams arī ceturtais spēks – gribasspēks.”

Arvis no studiju procesa ir ieguvis prasmes risināt patstāvīgi izvirzītās un radušās problēmas – gan tās, kas saistītas tieši ar studijām, gan daudzas citas, pavisam nesaistītas ar IT jomu, kā arī pilnībā apzināties to, ka nemitīgi ir nepieciešams pilnveidot un papildināt savas zināšanas, kaut vai individuāli, jo viss apkārt esošais nepārtraukti mainās un attīstās.

Arvis ir bijis centīgs jau no skolas laikiem, bet par „sarkano diplomu” viņš ir pārsteigts vēl aizvien. Viņš apzinājies, ka ir lielas iespējas to iegūt, taču nekad to nav uzskatījis par savu studiju galveno prioritāti vai mērķi, un atzīst, ka tā iegūšanu nevar vērtēt kā ļoti grūtu, lai gan studiju procesam veltījis ļoti daudz laika un darba.

Arvis stāsta: „Apmēram pirms gada biju noguris gan no studijām, gan savām domām un jutos izsmelts, ka gandrīz vai grasījos studijas pamest, taču beigu beigās izdevās “sevi saņemt rokās” un pabeigt visu līdz galam, turklāt pat ar tik necerēti labu rezultātu.” Viņš vislielāko paldies saka gan savai draudzenei, gan kursa biedriem par milzīgo atbalstu bezspēka brīžos.

Turpmākos plānus Arvis vēlas saistīt tieši ar IT jomu, turpinās iesāktās darba gaitas, kuras sācis jau pēc profesionālās studiju prakses, gan neatlaidīgi pilnveidos sevi ar jaunām zināšanām un iemaņām. Arvis vēl šaubās par studijām maģistrantūrā, jo ir vēlme nedaudz atpūsties no studiju procesa, bet ir iekšējs izaicinājums to mēģināt.


LLU izcilniece Anna Žīgure: „Manas veiksmes noslēpums ir lieliskie mācībspēki”

Anna Žīgure šogad absolvējusi LLU Tehniskās fakultātes (TF) programmu „Mājas vide izglītībā” un ieguvusi profesionālo bakalaura grādu un diplomu ar izcilību. Studiju noslēgumā aizstāvējusi darbu „Skolotāja loma labvēlīgas psihosociālās vides veicināšanā Mājturības un tehnoloģiju un Vizuālās mākslas stundās 7. un 9. klasēs.”

Anna ir no Jelgavas novada, Valgundes pagasta un savas skolas gaitas uzsāka vietējā pamatskolā, turpināja Kalnciema vidusskolā, bet no 7. klases mācījusies Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Anna savā brīvajā laikā spēlējusi vijoli un arī absolvējusi Jelgavas Mūzikas skolu.

Annai skolas laikā nebija izteikts mīļākais priekšmets, bet ar lielāko prieku apmeklēja mājturības, vizuālās mākslas, vēstures, matemātikas un ķīmijas stundas. Anna stāsta: „Liels paldies jāsaka mājturības skolotājai S.S.Dārzniecei, kas prata gan iedvesmot un aizraut savā priekšmetā pamatskolas laikā, gan bija nozīmīgs atbalsts un pozitīvs piemērs studiju laikā, izejot praksi skolā.”

Vidusskolas gados viņas iedvesmojošākais skolotājs bija vēstures skolotājs J.Ķusis, kurš aizrāva ar neierastām mācību metodēm un ļāvis izpausties. Iespējams tieši tādēļ Anna, absolvējot 12. klasi, uzreiz neuzsāka studijas LLU, bet sākusi studēt LU vēsturniekos. Taču pēc diviem studiju gadiem Anna saprata, ka šī programma nav domāta viņai. Tā kā Annas dzīves vieta ir Jelgava, tad lēmusi par labu LLU. Pārskatot LLU piedāvājumu, sapratusi, ka vēlas kļūt par mājturības un vizuālās mākslas skolotāju. Anna uzsver, ka iepriekš par to nebija dzirdējusi, bet nolēmusi mēģināt.

Annai šķita interesanti, ka Tehniskās fakultātes piedāvājumā ir arī pedagogu izglītība, taču tas nekad nav traucējis, jo auto tehnikai Annas dzīvē ir būtiska loma. Viņa ikdienā stūrē autobusu, tāpēc sevi uzskata par kārtīgu „Mehu” studentu. Anna izvēlējusies programmu „Mājas vide”, jo tā ietver gan mākslu, gan psiholoģiju, kas viņai patikušas, bet pedagoģija bija tikai kā lielisks papildinājums tām.

Kā studiju laika īpašo notikumu Anna atceras Azemitologa svētkus 2011. gadā, jo svētkos viņa piedalījās TF pirmkursnieku priekšnesuma sagatavošanā - rakstīja scenāriju un gatavoja dekorācijas. Reiz pat Anna ar kursa biedreni līdz vieniem naktī pašpārvaldes telpā krāsoja, grieza un līmēja dekorācijas. Anna stāsta: „Gandarījums par uzvaru deva tik daudz pozitīvas emocijas un iedeva tādu „jaudu”, kas ļāva visus studiju gadus pavadīt ar aizrautību un darboties ar prieku.”

Tāpat Annai svarīgas bijušas attiecības ar kursa biedrenēm: „Ar pagājušā gada absolventēm studēju pirmos trīs gadus, tās meitenes arī bija iedvesmas avots, tā neatlaidība, entuziasms, kopā darbošanās prieks, radošums. Neaprakstāmi! Arī šim kursa kolektīvam varu teikt paldies par sirsnīgo uzņemšanu, kad atsāku studijas pēc gada pārtraukuma sakarā ar meitiņas piedzimšanu. Ļoti pašapzinīgas un radošas meitenes, kuru atbalsts ļāva aizrautīgi un ar pilnu sparu atgriezties studiju procesā.”

Annai visspilgtāk atmiņā no mācībspēkiem ir palikušas divas mākslas priekšmetu pasniedzējas - I.Paulsone un I.Spulle-Meiere, kas ļāva atklāt Annas radošo pusi un lika noprast, ka viņa var vairāk, kā iepriekš bija domājusi. Mācībspēki atraisīja vēlmi un tieksmi turpināt attīstīties un darboties mākslas nozarē.

Jaunā pedagoģe no studiju procesa ir ieguvusi prasmes un zināšanas, kas noder arī viņas ģimenei un mājoklim. Annas lielākais ieguvums ir prasme likt lietā savu prātu, loģiski un racionāli izsvērt jebkuru jautājumu, prasme analizēt un izprast sevi un citus.

Uzsākot studijas, Annas mērķis nebija iegūt „sarkano diplomu”, bet visu darot mierīgi un no sirds, tas ir nonācis pie viņas. Anna ir ļoti paškritiska un pati sev riebīgākais recenzents, tādēļ viņa nemaz nemāk darbus uzrakstīt uz 5 vai 6 ballēm. Annas galvenais, lai „galva strādā,” un vienmēr uzskatījusi, ka ir muļķīgi kaut ko iekalt bez izpratnes.

„Manas veiksmes noslēpums ir lieliskie mācībspēki, kuri prata novērtēt to, ka students vielu izprot un prot pasniegt pa savam, nevis grib tikai, lai atskaita visu kā no grāmatas,” pateicību par darbu Anna izsaka saviem mācībspēkiem.

Nākotnes plāni viņai ir skaidri, jo vēlas pavadīt daudz vairāk laika kopā ar meitiņu. Pēdējais gads ir bijis grūts un sarežģīts, kura laikā Anna paspēja apvienot meitiņas audzināšanu, darbu, studijas, kā arī atrada laiku, lai pievērstos skriešanas sportam. Anna ir gatava uzsākt savas darba gaitas skolā un nolēmusi turpināt sevi attīstīt mākslas virzienā caur neformālo un pašizglītošanās ceļu.


LLU izcilnieks Kalvis Kažoks: „Panākumu atslēga – augstas prasības pret sevi un smags darbs”

Kalvis Kažoks šogad absolvē Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Informācijas tehnoloģijas fakultātes programmu „Datorvadība un datorzinātne” un ieguvis diplomu ar izcilību. Noslēguma darbu rakstījis par LLU portāla jaunas versijas izstrādi, ko arī praktiski īstenojis, strādājot universitātē kā inženieris-programmētājs.

Kalvja dzīves vieta ir Kalnciems, Jelgavas novads, kur arī mācījies no 1. -12. klasei. Kalvis skolas laikā bija centīgs un piedalījās dažādās olimpiādēs, konkursos, un aktīvi darbojies sportā. Kā jau lielākajai daļai jauniešu, arī Kalvim mīļākais mācību priekšmets bija sports, bet patika arī matemātika, amatu mācība un rasēšana. Kalvis uzskata, ka katrs no skolotājiem ir devis lielu ieguldījumu viņa izglītošanā, bet īpašu paldies saka Ilonai Mellupai, kas 12 gadus bijusi klases audzinātāja.

Pēc vidusskolas absolvēšanas Kalvis zināja, ka vēlas studēt. Tā kā interesējušas informācijas tehnoloģijas, tad nolēmis studēt LLU, jo universitāte piedāvāja apgūt vēlamo profesiju. Kalvis zināja, ka IT jomas speciālisti Latvijā ir pieprasīti. Sākumā Kalvim domas dalījās par universitātes izvēli starp RTU un LLU, bet tā kā LLU atradās tuvāk Kalvja dzīves vietai un florbola treniņiem, tad viennozīmīgi izvēlējies LLU.

 „Nodarbības, kurās mācībspēki ar degsmi un nelielu humora pieskaņu atdzīvināja šķietami garlaicīgo vai reizēm smago mācību procesu, un radīja motivāciju mācīties tālāk ir spilgtākās studiju laika atmiņas,” stāsta Kalvis. Tāpat atmiņā palikuši daudzi piedzīvotie kuriozi un jautrie brīži, pasākumi (iesvētības, ITF dienas, universiāde), darbs Studējošo pašpārvaldē, bet īpašas atmiņas saistās ar LLU florbola treniņiem, kas pirmajos studiju gados notikuši otrā pilsētas pusē, un arī ar dzīvi „kojās”, kas, viņaprāt, ir neatņemama studiju laika sastāvdaļa.

Kalvis secina: „Lai cik banāli neliktos, lielākais ieguvums ir prasme mācīties, apgūt jaunas lietas, meklēt un izzināt.” Kalvis par svarīgākajām prasmēm uzskata programmēšanas prasmes, kā arī spēju patstāvīgi rast risinājumus dažāda veida problēmām un ieklausīties citu viedokļos. Universitātē Kalvis ir iemācījies prasmi komunicēt ar dažādiem cilvēkiem un prezentēt sevi auditorijas priekšā, kas mūsdienās ir ļoti svarīgi.

„Atskatoties uz paveikto studiju laikā, „sarkanā diploma” iegūšana bija diezgan smaga. Uzsākot studiju gaitas, par to nedomāju – sākotnēji biju apjucis no daudzām lietām, kas jāapgūst un ar kurām nekad nebiju saskāries, bet laika gaitā tās sāka padoties un patiešām patikt, kas atspoguļojās arī atzīmēs. Par iespēju iegūt „sarkano diplomu” uzzināju trešā kursa sākumā. Panākumu atslēga – augstas prasības pret sevi un smags darbs, mīlestība pret to, ko dari, mācīšanās nevis atzīmju, bet zināšanu un pieredzes nolūkos,” secina Kalvis.

Kalvis plāno turpināt darbu LLU un stāties maģistrantūrā, bet pašlaik vēlas pabeigt iesāktos projektus, mazliet atpūsties no studiju procesa, atsākt nopietni trenēties florbolā un sekmīgi nospēlēt florbola „Vasaras līgā.”

LLU ar izcilību šogad absolvējuši 3 jaunieši no Jelgavas novada