Iznākusi 2016. gada jūlija „Lauku Lapa”.

13.07.2016