+A A
Sestdiena, 24. Oktobris, 2020
Renāte, Modrīte, Mudrīte

Jelgavas novads iekļauts Āfrikas cūku mēra II riska zonā.

11.08.2016

No 10.08.2016. stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.83 “ĀCM cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”, kur ir noteiktas jaunas Āfrikas cūku mēra (ĀCM) riska zonas. Vairākiem novadiem, tostarp Jelgavas novadam, savā administratīvajā teritorijā turpmāk būs jāveic virkne preventīvi pasākumi Āfrikas cūku mēra izplatības ierobežošanā. Pārtikas un veterinārais dienests ir izstrādājis noteiktu pasākumu kopumu, kurš būs jāievēro gan medniekiem, gan iedzīvotājiem, kā arī mājas cūku īpašniekiem. 

ĀCM II riska zonā ir iekļauts Jelgavas novada Valgundes pagasts, bet Kalnciema un Līvbērzes pagasti ir potenciālās II riska zonas. Līdzās Jelgavas novadam II riska zonā iekļuvuši arī Vecumnieku novads, Iecavas novads, Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasti.

Lai ierobežotu tālāku Āfrikas cūka mēra izplatību, Pārtikas un veterinārais dienests ir izstrādājis noteiktu pasākumu kopumu, kas jāievēro medniekiem, iedzīvotājiem un mājas cūku īpašniekiem.

Medniekiem:

1.     Visas nomedītās mežacūkas jāizmeklē uz ĀCM vīrusu, jāņem asins paraugs, jāiesniedz laboratoriskai kontrolei;

2.     Jānodrošina nomedītās mežacūkas uzglabāšana līdz rezultātu saņemšanai;

3.     Neatstāt mežā mežacūku blakusproduktus (iekšējos orgānus, ādas), tos likvidēt;

4.     Ievērot biodrošības pamatprincipus, mazināt risku vīrusa tālākai izplatībai;

5.     Ja mežacūku vēlas nodot pārstrādei atzītā uzņēmumā, jāsaņem PVD atļauja;

6.     Nekavējoties informēt par atrastām beigtām mežacūkām.

·        Iesniedzamais paraugs: mežacūku asinis un aste;

·        Parauga apjoms: ne mazāk kā 50 – 80 ml;

·        Konteinerus (trauciņus) parauga transportēšanai var saņemt paraugu pieņemšanas vietās Bauskā vai Jelgavā;

·        Iesniedzot paraugu, līdzi ir jābūt veidlapai “Informācija par izlietotām medību atļaujām”, kurā tiek veikts ieraksts un aizpildīts pavadraksts (skatīt pielikumā);

Paraugu pieņemšana no medniekiem:

Bauska:

Uzvaras iela 3, otrais stāvs, PVD inspektoru kabinets:

katru darba dienu no pl. 9:00 - 10:00;

Tālrunis: 63960164; 63960314; mob.27843873; 27841760

Jelgava:

Kristapa Helmaņa iela 10, 1.stāvs, 9.kabinets:

Katru darba dienu no pl. 9:00 – 15:00;

Tālrunis: 63021124; 63007681; 63007688; 63007692

Mājas cūku novietņu īpašniekiem:

   1. Nepārvietot cūkas no novietnes ārpus II zonas bez speciālas PVD atļaujas;

   2. Stingri jāievēro biodrošības pasākumi novietnēs:

2.1.Cūkas nedrīkst turēt āra aplokos, jānovērš to kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem;

2.2. Nedrīkst pieļaut putnu iekļūšanu cūku novietnēs un barības uzglabāšanas vietās;

2.3. Nedrīkst lietot pakaišus, ja ir aizdomas, ka tiem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki;

2.4. Cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli!), termiski neapstrādātus kartupeļus, sevišķi, ja cūku novietne atrodas tuvu mežam;

2.5. Nedrīkst cūkām izbarot pārtikas atkritumus;

2.6. Kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek valkāti ārpus novietnes;

2.7. Pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi;

2.8. Ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.

Iedzīvotājiem:

-  Viesojoties saimniecībā, kur tiek turētas mājas cūkas, neejiet pie tām kūtī;

- Dodoties mežā, nemetiet pārtikas produktu atkritumus mežā vai ceļmalā. Notīriet un nomainiet apavus pēc sēņošanas, ogošanas vai pastaigas pa mežu;

- Iegādājieties gaļu un gaļas produktus legālās tirdzniecības vietās;

- Informējiet PVD vai novadu pašvaldību par atrastām beigtām mežacūkām;

ĀCM karantīnas teritorija ar riska zonām

MK grozījumi noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"