Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Svētes pagastā savairojušies Spānijas kailgliemeži

12.08.2016

Pateicoties siltajām ziemām un lietainajām vasarām, kas Latvijā piedzīvotas pēdējos gados, Jelgavas novadā mazdārziņu saimniekiem nākas cīnīties ar Spānijas kailgliemezi (Arion lusitanicus auctt. non Mabille). Augu aizsardzības dienesta speciālisti, apsekojot Svētes pagastā īpašnieku dārzus, dara tiem zināmu, ka, lai atbrīvotu dārzus no kailgliemežiem, jāievēro un jāveic virkne ierobežojošu pasākumu. 

Pēc ievāktajiem paraugiem no ciema “Atpūta” Svētes pagastā, Jelgavas novadā, Latvijas Dabas muzeja speciālists noteicis gliemežu piederību un apstiprinājis sugu — Spānijas kailgliemezis.

Spānijas kailgliemeži Latvijā pirmo reizi konstatēti tikai pirms 2010.gada. Līdz šim tie jau atrasti daudzās vietās, taču attiecīgajās teritorijās nav zināma negatīvā ietekme uz vietējām sugām, jo tas vēl nav pētīts. Rietumeiropā ir konstatēts, ka Spānijas kailgliemeži izspiež vietējo sugu - sarkano kailgliemezi (Arion rufus), kurš ar laiku izzūd no teritorijām, kur ieviešas Spānijas kailgliemeži. Sarkanais kailgliemezis Latvijā konstatēts vienīgi bijušā Liepājas rajona teritorijā (divās vietās) un uzskatāms par retu sugu.

Augu aizsardzības dienesta speciālisti dara zināmu, ka Spānijas kailgliemežiem ir ļoti liels populācijas blīvums, tāpēc kaitnieki savā ceļā noēd visu. Lai no tiem izvairītos, dārzu īpašniekiem jācenšas gliemežiem neradīt piemērotus dzīves apstākļus. Viens no pasākumiem, kas traucēs gliemežu attīstību ir augsnes virskārtas apvēršana vai irdināšana. Jāizvairās no gliemežiem tīkamu kultūraugu sēšanas mitrās augsnēs un meža tuvumā. Der atcerēties, ka zem ēnā augošu augu lapām gliemeži barošanos turpina arī dienas laikā. Arī augsnes nosusināšanas pasākumi negatīvi ietekmēs gliemežu izplatību. Starp lauku un vietām, kur pulcējas gliemeži, var veidot aizsargjoslas, kas traucētu vai apgrūtinātu gliemežu pārvietošanos līdz barības augam (smilts, grants, neapsēta un veģetācijas periodā rušināta augsnes josla u.c).

Veģetācijas periodā jāveic arī nezāļu ierobežošana kultūraugu sējumos un stādījumos, kā arī lauka vai dārza malā. Nezāles ir viena no iespējām, kas nodrošina gliemežiem patvērumu un mitrumu saulainā dienā. Nedrīkst aizmirst, ka par slēptuvi gliemeži var izmantot arī komposta kaudzes, neiestrādātas augu atliekas, ķieģeļus un citas piemērotas vietas, kur arī dienas laikā saglabājas mitrums. Šos apstākļus var izmantot gliemežu mehāniskai ierobežošanai nelielās platībās. Dārzā izvieto ķieģeļus, dēļus vai citus objektus, kur gliemeži var patverties un regulāri veic to salasīšanu, sekojoši veicot arī salasīto gliemežu likvidēšanu.

Var veikt arī gliemežu nolasīšanu tieši no augiem, kad tie ir vieglāk pamanāmi. Gliemežu pievilināšanai vairākos literatūras avotos tiek ieteikts izmantot rūgstošus šķidrumus, piemēram, alu. Gliemežus un to olas savā barībā izmanto skrejvaboles un putni, piemēram, sīļi, ķīvītes, vārnas u.c.

Palīdzēt cīņā ar gliemežiem var arī mājputni, īpaši mājas pīles. Ķīmiskai mīkstgliemežu (Deroceras sp.) un kailgliemežu (Arion sp.) ierobežošanai mazdārziņos var lietot preparātus Ferramol un Gusto. Tie ir ļoti efektīvi preparāti, bet, ja gliemežu populācija ir liela, tad šie preparāti jālieto regulāri ilgstošā laika posmā.

Atbilstoši pētījumiem Vācijā, var ieteikt izmantot varu (kā metālu vai preparātu veidā). Vara plāksnes var izvietot dārzā tā, lai gliemeži zem tām labprāt salasītos vienkopus. Tās jāizvieto pietiekami mitrās dārza vietās. Vara preparātus lieto kā 1 % šķīdumu. Uz augiem izsmidzina vēlu vakarā, ap vai pēc saulrieta, kad augu virsma jau ir ar rasu. Vienīgi, jāatceras, ka varš augiem ir mikroelements, tādēļ ir jāievēro, lai tas netiktu pārdozēts, ko veicinās izsmidzināšana uz sausas augu virsmas, kā arī pārmērīga izsmidzināšana. Ja vara preparātus izsmidzinās uz sausiem augiem, tam arī nebūs efekta gliemežu ierobežošanā. Varētu ieteikt dārzos apsmidzināt zāli zāliena zonā, bet no stādītajiem augiem ir jāapsmidzina zemu augoši augi.

Uzmanību!

No teritorijas, kur konstatēti Spānijas kailgliemeži nedrīkst izvest — augsni, augu stādus ar augsni, pļautu zāli un nepārbaudītus grieztos augus.