Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

NVA informācija darba devējiem par Jauniešu garantijas programmu “Pirmā darba pieredze jaunietim”

26.08.2016

Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - NVA) Jelgavas filiāle aicina darba devējus - komersantus, pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības vai nodibinājumus - piedāvāt darba vietas jauniešiem ar profesionālo vai augstāko izglītību, piedaloties Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Jauniešu garantijas” (Nr.7.2.1.1/15/I/001) atbalsta pasākuma “Pirmā darba pieredze jaunietim” īstenošanā. Atbalsta pasākumā tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība darba devējam nepieciešamajā profesijā un kuri nestudē pilna laika klātienē.

Pirmo pusgadu NVA maksā dotāciju jauniešu algai - 200 euro (jaunietim ar invaliditāti - 300 euro), bet otrajā pusgadā NVA dotācija algai ir 160 euro mēnesī (jaunietim ar invaliditāti - 240 euro). Darba devējs nodrošina jaunieša darba algu kopā ar NVA dotāciju vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā.

NVA ik mēnesi dotēs arī algu darba vadītājam - pirmos trīs mēnešus 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas par divu jauniešu darbu vadīšanu (jauniešu ar invaliditāti darba vadīšanas gadījumā – visu pasākuma īstenošanas laiku), attiecīgi par viena jaunieša darba vadīšanu tiek maksāta alga 92.50 euro apmērā.

Nepieciešamības gadījumā, uzsākot darbu, NVA piešķirs vienreizējo dotāciju (līdz 50 eiro) jaunieša individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī apmaksās veselības pārbaudes.  Tāpat NVA apmaksās izdevumus, kas saistīti ar darba vietas pielāgošanu jaunietim ar invaliditāti, - līdz 711 eiro.

Pasākuma ilgums ir 12 mēneši. Darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas, turklāt darba devējs nedrīkst nodarbināt jaunieti nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Darba devējam nedrīkst būt nodokļu parādi, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Lai pieteiktos pasākumam, darba devējam jāaizpilda NVA mājaslapā (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=440&txt=3776) esošo pieteikuma formu un kopā ar prasīto informāciju jāiesniedz tajā NVA filiālē, kurā plānots izveidot darba vietu. Ja darba vietas plānots izveidot Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā vai Ozolnieku novadā, tad darba devēju pieteikumi iesniedzami NVA Jelgavas filiālē, Jelgavā, Skolotāju ielā 3, (tālr. uzziņām 25685833; 63083311).