Līdz 10. oktobrim aicina pieteikt kandidātus novada pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem

31.08.2016

Jelgavas novada pašvaldība aicina ikvienu novada iedzīvotāju līdz 10. oktobrim pieteikt kandidātus novada pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem "Goda diploms" un "Atzinības raksts", kas tiks pasniegti 16. novembrī - domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes pieņemšanā par godu Valsts proklamēšanas gadadienai.

Kā ik gadu, valsts proklamēšanas gadadienas gaidās Jelgavas novada pašvaldība vēlas pateikties tiem novada iedzīvotājiem, kuri spējuši ar savu personisko vai profesionālo ieguldījumu izdarīt ko nozīmīgu visa novada vai tā cilvēku labā. Izvirzīt vai ierosināt kādu cilvēku apbalvošanai var ikviens iedzīvotājs kopā ar domubiedru grupu - ne mazāk par pieciem cilvēkiem. Arī pašvaldība izvērtēs kandidātus, kas par individuāliem vai kolektīviem sasniegumiem būtu pelnījuši saņemt Pateicības rakstu.

Goda diplomam, kas ir augstākais Jelgavas novada domes apbalvojums un tiek pasniegts reizi gadā, var izvirzīt personu, kas devusi īpašu ieguldījumu un izcilus sasniegumus tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības vai politiskajā jomā.
Atzinības raksts var tikt pasniegts cilvēkam par profesionālu ieguldījumu konkrētā jomā. Šie apbalvojumi tiek pasniegti saskaņā ar domes lēmumu.
Savukārt Jelgavas novada pašvaldības Pateicības raksts ir apbalvojums, kuru pasniedz par individuāliem vai kolektīviem sasniegumiem.

Ja šī gada un aizvadīto gadu laikā esat pie sevis nodomājuši, ka kāds cilvēks jums līdzās vai iztālēm darba jomā ir īpašs ar savu veikumu, ieguldījumu, degsmi vai centieniem un nodomiem, - nevajadzētu šīs domas atstāt pie sevis vien, bet gan rakstīt pieteikumu pašvaldībai. Pamaniet lieliskus dzīves skolotājus, azartiskus savas jomas profesionāļus, pedantiskas personības, kas savu dzīves ceļu kaldina Jelgavas novada izaugsmei par labu. Kopā ar domubiedriem jāuzraksta iesniegums, kas līdz 10. oktobrim jāiesniedz novada domes Kancelejā vai jānodod kādam no novada domes deputātiem.

Lai pieteiktu kandidātu apbalvojumam, ierosinājumā par Goda diploma vai Atzinības raksta piešķiršanu jānorāda ziņas par kandidātu:

  • ja tā ir fiziska persona - vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta un darba vieta, apbalvojums, ar kādu rosina apbalvot, kā arī pamatojums apbalvojuma piešķiršanai;
  • ja tā ir juridiska persona vai kolektīvs - pilns juridiskās personas vai kolektīva nosaukums, sastāvs, juridiskā adrese, apbalvojuma veids un pamatojums tā piešķiršanai.

Piesakot kandidātu, jānorāda arī informācija par dokumenta iesniedzēju: iesniedzēja pilns nosaukums, adrese, tālruņa numurs, atbildīgās personas amats, adrese. Ierosinājumu par Goda diploma un Atzinības raksta piešķiršanu paraksta iesniedzējas institūcijas vadītājs. Ja ierosinājumu Kancelejā iesniedz personu grupa (ne mazāk kā pieci Jelgavas novada iedzīvotāji), iesniegumā jābūt katra iesniedzēja vārdam, uzvārdam, personas kodam un parakstam.

Ierosinājumi Kancelejā iesniedzami datorrakstā izdrukas veidā atbilstoši LR noteiktajiem lietvedības noteikumiem. Visus ierosinājumus vispirms izvērtēs izpilddirektors, kandidātus izvirzot Apbalvošanas komisijai.

Jāpiebilst, ka Goda diploma, Atzinības raksta un Pateicības raksta saņēmējus godinās 16. novembrī Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes pieņemšanā par godu Latvijas proklamēšanas gadadienai.