Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

UNESCO nedēļā vairāk nekā 70 pasākumos cildinās Latvijas dārgumus

11.10.2016

Vairāk nekā 70 pasākumi šogad visā Latvijā notiks UNESCO nedēļā no 10. līdz 16. oktobrim, kas veltīta 25. gadadienai kopš Latvija pievienojās Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO). Tajos tiks cildināti Latvijas dārgumi, ar ko varam lepoties visā pasaulē.

UNESCO nedēļā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) vēlas rosināt diskusijas par mantojuma, notikumu, cilvēku, tradīciju u.c. vērtību izcelšanu ne vien novados un Latvijā, bet arī starptautiski. Tāpēc LNK, tās sadarbības tīkli un partneri UNESCO nedēļā īstenos akciju „UNESCO Latvijas dārgumu cildināšana”, kuras mērķis ir meklēt UNESCO sarakstos un reģistros iekļauto 14 Latvijas vērtību līdzību ar citiem pasaulē atpazīstamiem objektiem, liecībām un tradīcijām, tostarp ar UNESCO starptautiskajā sarakstā esošajiem.

Pasākumi UNESCO nedēļā notiks visā Latvijā, tajā skaitā arī Jelgavas novadā - 13.  oktobrī  plkst. 13:00 Šķibes  pamatskolas  bibliotēkā notiks pulciņa „Lasītprieks”  un  Bērnu žūrijas  dalībnieku pasākums, kurā viņi iepazīsies ar „UNESCO Latvijas mantojuma skapi” un digitālo karti „UNESCO Latvijas dārgumi”, īpaši pievēršot  uzmanību  Dainu  skapim,  tiks  skandētas  tautasdziesmas  un  skolēni  veidos  individuālo  “Mantojuma  skapi”. Savukārt no 11. līdz 14. oktobrim plānota gan informatīvu materiālu izstāde „Latviešu folklora un tradīcijas”, kurā skolēni varēs iepazīt UNESCO Latvijas dārgumus, gan izstāde par folkloras un tautas mākslu „Mūsu mantojums - tautasdziesma”.

1991. gada 14. oktobrī oficiālā valsts uzņemšanas ceremonijā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē tika ienests Latvijas karogs. Latvijas pievienošanās šai organizācijai bija nozīmīgs solis valsts tēla veidošanā un visai pasaulei apliecināja stingru apņemšanos turpmāk darboties miera kultūras un starpkultūru dialoga sekmēšanā, nabadzības mazināšanā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas un informācijas palīdzību.

UNESCO nedēļa pirmo reizi tika atzīmēta 2011. gadā, kad apritēja 20 gadi kopš Latvija pievienojās UNESCO. Aizvadītajos gados vairākos desmitos dažādu vietu visā Latvijā – bibliotēkās, skolās, pašvaldībās, kultūras centros u.c. – UNESCO nedēļas ietvaros notikuši simtiem pasākumu, kas veltīti nacionālo vērtību, vietējā mantojuma un aizvien dzīvo tradīciju izcelšanai, kā arī dažādām UNESCO programmām un tēmām, lai izzinātu un iepazītu organizācijas darbību Latvijā.

Informācija par citiem UNESCO nedēļas pasākumiem