Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Skolas acinātas iesaistīties “Labo darbu nedēļā”

13.10.2016

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau astoto gadu rīko akciju “Labo darbu nedēļa” – nedēļu, kad īpaši aktīvi darām labus darbus gan paši, gan mudinām to darīt arī citus. „Labo darbu nedēļa 2016” tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komiteju un Izglītības un zinātnes ministriju, lai kopīgi gatavotos Latvijas svētkiem. Ar labiem darbiem iesim pretī Latvijas valsts simtgadei!

"Labo darbu nedēļā” pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. Tā var būt palīdzība kādam pensionāram mājas darbos vai vienkārša aprunāšanās,  daudzdzīvokļu piemājas teritorijas sakopšana, rūpes par dabu, dzīvniekiem utt.  Tie ir neskaitāmi daudzie darbiņi, kuriem ikdienā nepietiek laika vai motivācijas. Katram pašam ir iespēja iniciēt ideju par nepieciešamo Labo darbu vai iesaistīties un līdzdarboties kādā no http://labodarbunedela.palidzesim.lv lapā pieteiktajām aktivitātēm.

Palīdzēt – tas var būt patīkami, aizraujoši un tik ļoti nozīmīgi grūtos brīžos. Palīdzība vairo arī prieku un gandarījumu pašam palīdzētājam. Palīdzot var lietderīgi pavadīt laiku ar draugiem, atrast jaunus draugus, sadarbības partnerus un idejas tālākiem darbiem.

Aicinām akcijā aktīvi iesaistīties skolas!

Lai padarītu labos darbus redzamākus, noteikti pastāsti par saviem labajiem darbiem mums un iedvesmo citus!

 • Kad labais darbs ieplānots vai padarīts, informē par to pārējos, ievietojot aprakstu un fotogrāfijas  Palīdzēsim.lv mājas lapā www.palidzesim.lv  sadaļā Labo darbu nedēļa.

Informāciju par tiem, kam nepieciešama palīdzība, sūti uz: labie_darbi@palidzesim.lv, un visi kopā mēs varēsim palīdzēt !

Ko Tu vari darīt “Labo darbu nedēļā”?

 • palīdzēt pensionāram kaimiņos atnest pirkumus, palīdzēt dārza darbos vai sagatavot malku ziemai;
 • dalīties ar sirdssiltumu un aprunāties, kopīgi padzert tēju, uzspēlēt galda spēles ar kādu, kam ikdienā ir vientuļi;
 • doties  uz dzīvnieku patversmi;
 • uzkopt skolas, parka, sociālās aprūpes iestādes vai citu tuvāko apkārtni;
 • sarīkot iepriecinošu dienu, kādam, kam ikdienā nav iespēja piedalīties aktivitātēs;
 • veikt jebkuru darbiņu, par kuru Tu saņemsi pretī sirsnīgu “Paldies!”,  un tā būs liela pateicība un prieks par padarīto darbu arī Tev!

Kas paveikts iepriekšējos gados?

 • Krotē, Bunkas pagastā skolēni pirmsskolas un mazāko klašu skolēniem rīkoja putras balli.
 • Rīgā dabaszinību skolā tika organizētas mācības atkritumu šķirošanā.
 • Liepājā A.Puškina 2. vidusskolā un Līvānu 1. vidusskolā lasītas pasakas pirms miedziņa mazajiem bērnudārzniekiem.
 • Saulaines sociālajam centram bērni sarūpēja paštaisītus sienas dekorus, lai izdaiļotās telpas nestu saulainākas domas dienas sociālā centra iemītniekiem.
 • Ogres sākumskolas 2.a klases skolēni uzsāka audzēt telpaugus, kurus Valsts svētku nedēļā dāvināja pansionātam.
 • 17 mājās darbīgas rokas sanesa malku un ūdeni, sagrāba lapas, novāca ābolus un atrada laiku kopīgai tējas pauzei.
 • Ogres sākumskola gatavoja rudenīgus apsveikumus, lai iepriecinātu vecos cilvēkus rudenīgajos un drūmajos rudens novakaros un liktu viņiem pasmaidīt, atverot bērnu gatavotos apsveikumus.
 • Mežvidu pamatskolas 6.klases gatavoja apsveikumus, ar ko iepriecināt vientuļos pagasta pensionārus Ziemassvētkos, nosūtot viņiem pašu gatavotus Ziemassvētku apsveikumus ar labas veselības vēlējumiem
 • Nīkrāces pagastā 1. un 3.klases skolēni sarūpēja un nogādāja barību meža dzīvniekiem, bet Vecumnieku pagastā un Olainē bērni gatavoja putnu būrīšus un devās tos arī iekarināt koku zaros – pilnus ar putnu našķiem
 • Oktobris ir veļu mēnesis un labie darbi tika veikti 17 atdusas un piemiņas vietās, piemēra, Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Jāņa Osteļa dzimtas kapos Nodegā, bijušajā zemkopības ministra J.Birznieka kapu sakopšana un latviešu tautas dziesmu apkopotāja un “Palcmariešu” dziesmu grāmatas izdevēja F.Daniela Vāra piemiņas vietas sakopšana Palsmanē.
 • ... un vēl tika paveikts daudz mazāku un lielāku labo darbu, kurus visus var apskatīt šeit : http://labodarbunedela.palidzesim.lv/paveiktie-darbi

Tā skola, kura būs aktīvākā labo darbu veicēja, saņems īpašu atzinības rakstu no akcijas rīkotājiem un pārsteigumu!

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu! Un ko darīsi Tu???