+A A
Svētdiena, 28. Februāris, 2021
Skaidrīte, Justs, Skaidra

Jelgavas novadā Jauniešu mēnesis - “Iekustini oktobri!”

14.10.2016

Jau otro gadu Jelgavas novada Jauniešu padome sadarbībā ar jaunatnes darbiniekiem novadā organizē jauniešu mēnesi “Iekustini oktobri”, kurā notiks dažādi pasākumi un akcijas, lai veicinātu jauniešu līdzdalību, iniciatīvu un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu.

11. oktobrī plkst. 15.00 Jelgavas novada Jauniešu padomes rudens sezonas pirmā sanāksme, Jelgavas novada pašvaldības administrācijas ēkā. Jauniešu padome ir jauniešu iniciatīvas grupa, tās sastāvā darbojas jaunieši no 13 pagastiem vecumposmā no 13 līdz 30 gadiem. Padomes darbā jauniešiem iespēja gan attīstīt savu personību, gan līdzdarboties novada jauniešu dzīves kvalitātes celšanā. Padomes darbam drīz varēs sekot facebook vietnē, jo www.draugiem.lv/jauniesupadome lapa tiek slēgta.

13. oktobrī plkst. 14.30 pirmo reizi novada vēsturē jaunieši organizē zibakciju “Jauniešu centram būt pašvaldībā!”, lai gan vietējā, gan nacionālā mērogā uzrunātu sabiedrību par to, cik nozīmīga un vajadzīga ir jauniešu centra esamība ikvienā pašvaldībā, kas realizē neformālo izglītību, veicina jauniešu pašiniciatīvu un iesaisti pašvaldības darbā ar jaunatni. Šī ideja tapa Erasmus+ projekta “Young Eyes” ietvaros, kur jaunieši apguva prasmi veidot un attīstīt savus priekšlikumus sava ciema, pagasta, novada, pilsētas vides attīstībai. Norises vieta Elejas pagastā Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra apkaimē. Par projektu: http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldibas-zinas/12948/jauniesi-no-jelgavas-novada-pasvaldibas-veiksmigi-nosledz-projektu-young-eyes/

14. oktobrī netradicionālās orientēšanās sacensības jauniešiem “Elejas Muižas kauss 2016”. Sacensības ir ikgadējs pasākums, kas vieno jauniešu komandas no visa novada, lai mērotu noteiktu trases teritoriju Elejas pagasta teritorijā, izpildot dažādus uzdevumus. http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/jaunatnes-lietas/aktualitates/12959/eleja-notiks-netradicionalas-orientesanas-sacensibas-elejas-muizas-kauss-jauniesiem/

No 17. līdz 23. oktobrim Jauniešu padome aicina ikvienu piedalīties “Labo darbu nedēļā 2016”, darīt labus darbus pašiem un mudināt to darīt arī citiem. Palīdzība vairo gan prieku, gan gandarījumu. Arī novada jaunieši gatavo pārsteigt vietējos iedzīvotājus. Kā? Tas ir pārsteigums.

25. oktobrī Jauniešu padome turpina iepazīt novada pagastus un tikties ar vietējiem jauniešiem. Šoreiz jaunieši dosies uz Vilces pagastu.

27. oktobrī Vircavas pagasta jauniešu iniciatīvu grupa aicina jauniešus gan no Jelgavas novada, gan no citām pašvaldībām uz netradicionālām orientēšanās sacensībām “BOOtiful night”. Pēc pasākuma balle kopā ar grupu “Burning bridges”. http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/jaunatnes-lietas/aktualitates/12993/vircava-notiks-netradicionalas-orientesanas-sacensibas-jauniesiem--bootiful-night-/

Jauniešu mēnesis tiks noslēgts 4. novembrī, kad Jauniešu padome sadarbībā ar organizāciju Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) aicina filmu mēneša ietvaros apmeklēt sociālo kampaņu par godīgu starptautisku nodokļu politiku “Ko sēsi, to pļausi” plkst. 13.00 Jelgavas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 1. sāva lielajā zālē. Kampaņas ietvaros dalībniekiem būs iespēja noskatīties filmu “Cilvēks bez ietekmes” (60 min), kā aicinājumu ikvienam aizdomāties par savas individuālās atbildības izpausmēm un iespējām.

Par aktivitātēm, pasākumiem informācija: www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/jaunatnes-lietas/aktualitates/, vai rakstot jauniesupadome@gmail.com

Informāciju sagatavoja: Kristīne Kode, jaunatnes lietu speciāliste, kristine.kode@jelgavasnovads.lv