Konkurss "Labākais darbā ar jaunatni"

14.10.2016

Turpinot aizsākto tradīciju, Izglītības un zinātnes ministrija izsludina konkursu, lai noskaidrotu labākos darbā ar jaunatni 2016. gadā!

Konkursa „Labākais darbā ar jaunatni 2016” mērķis ir izteikt Izglītības un zinātnes ministrijas atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni, par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Kā arī šogad atzīmējot Eiropas Brīvprātīgā darba 20 gadu jubileju, izteikt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atzinību tām pašvaldībām, organizācijām un iesaistītajām personām, kuras ir aktīvi piedalījušās Eiropas Brīvprātīgā darba projektu īstenošanā, tādējādi veicinot jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Izvirzīt pretendentus līdz 31.oktobrim var jebkura fiziska vai juridiska persona. Konkursa noslēgums un laureātu apbalvošana paredzēta 9. decembrī, Jelgavā.

2016.gada konkursa nominācijas:

  • Straujākais lēciens darba ar jaunatni attīstībai pašvaldībā (2015-2016);
  • Darba ar jaunatni tradīcijām bagātākā pašvaldība;
  • Straujākais lēciens jaunai jaunatnes organizācijai (divi darba gadi);
  • Darbīgākā jaunatnes organizācija līdzdalības veicināšanai jauniešu vidū;
  • Aktīvākā jaunatnes organizācija reģionālā mērogā;
  • Pieredzes bagātākā jaunatnes organizācija starptautiskajā līmenī;
  • Uzlecošais jaunatnes darbinieks (viens gads aktīvā darbā jaunatnes jomā);
  • Aktīvākais jaunatnes darbinieks (2015-2016);
  • Pieredzes bagātākais jaunatnes darbinieks.

Vairāk informācija par konkursu var meklēt:  www.jaunatneslietas.lv 

Konkursu “Labākais darbā ar jaunatni” organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar biedrību "Latvijas Jaunatnes padome" un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.