Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Izstrādās būvprojektu Vilces muižas pagraba renovācijai un izziņas dabas takas labiekārtošanai

12.12.2016

Novembra beigās Vilces muižas pagraba renovācijai un muižas parka labiekārtošanai  saskaņā ar  iepirkuma procedūras rezultātiem  noskaidrojās būvprojekta izstrādātājs. Savukārt šonedēļ muižā norit projektētāju, interjera dizainera un pagasta pārstāvju tikšanās, debatējot par kādreizējā barona Hāna medību pils pagraba un izziņu takas iecerētajiem un nepieciešamajiem darbiem, lai veidotu tūrisma objektu vēl neizrādītajām vēsturiskajām liecībām par Vilces muižu. 

Muižas kungu māja - medību pils - celta 18. gadsimtā pēc barona Mēdema pasūtījuma. Baroka laika muižas apbūve veidota kā simetrisks ansamblis un līdz mūsdienām saglabājusies arī muižas rija, klēts un smēde. Pašreiz lielāko muižas daļu aizņem skola.  Muižā ir arī Tūrisma informācijas punkts un pirmajā stāvā neliela vēstures ekspozīcija par muižu. Savukārt ēkas 400 kvadrātmetru plašie pagrabi līdz šim kalpojuši vien kā noliktava.

“2009. gadā, kad muižas telpās veicām skolas siltināšanas darbus, iesaistot 100-latnieku projekta dalībniekus, nolēmām, ka beidzot būtu jāatbrīvo un jāsakārto arī muižas pagrabs. Toreiz mēs iztīrījām pagrabu no liekajām mantām un attīrījām sienas no vecā apmetuma, lai saprastu, kādas bagātības slēpj muižas neizmantotais pagrabstāvs. Faktiski toreiz arī dzima ideja, ka pagraba stāvu vajadzētu pārveidot par muižas muzeju,” stāsta Vilces pagasta pārvaldes vadītāja Anda Duge, atklājot, ka pagaidām viss vēl ir tikai ideju līmenī. Iecere ir muzeju veidot kā apmeklētājam vizuāli un taustāmi baudāmu nevis vien lasāmu teorētisko informāciju.

Muižas darbinieki un pagasta vadība iecerējusi, ka ekspozīciju varētu veidot kā laika lineālu, kas izvijas cauri ne tikai muižas vēsturei, bet arī Vilces kā apdzīvotas vietas vēsturei. Vēstures dokumenti atklāj, ka Vilce pirmo reizi dokumentos minēta jau tālajā 1426. gadā.

Līdzās Vilces muižas pagraba būvprojekta izstrādei, projektētāji strādā arī pie muižas parka izziņas takas projektēšanas.

“Muižas komplekss atrodas Vilces dabas parka teritorijā. Otrpus muižai atrodas plašais dabas parks ar pastaigu takām – Barona, Rukūzes, Mūrmuižas takas, kas ved gan uz Lielmātes avotiņu, gan Vella gravu, gan uz Zaķu pļavu. Tā ir vieta, ko jau sen iecienījuši Vilces pagasta viesi, bet jāatzīst, ka visiem apmeklētājiem nav viegli izstaigāt parku, piemēram, māmiņām ar ratiem vai cilvēkiem ratiņkrēslā. Mūsu iecerēs ir izveidot apmēram 1 km garu un 2 m platu vides izziņas taku, iekļaujot un “atdzīvinot” to ar koka skulptūrām, lai iemiesotu parkā sastopamos dzīvniekus un augus. Pilnvērtīgākai parka vides izzināšanai varētu tikt ierīkota arī baskāju sajūtu taka.

“Tieši muižas ir viens no mūsu novada tūrisma piedāvājuma stūrakmeņiem. Neapšaubāmi, par veiksmi varam uzskatīt faktu, ka lielākoties visās mūsu muižās – Vilcē, Zaļeniekos, Lielplatonē, Lielvircavā, Staļģenē un Vircavā ir iekārtotas izglītības iestādes. Vairumā gadījumu tieši tādēļ šie kultūrvēsturiskie objekti vēl aizvien ir saglabājušies salīdzinoši labā stāvoklī. Bet nenoliedzami, lai piesaistītu tūristu un atklātu tam jaunas vēstures liecības, būtiska loma muižu renovācijā un labiekārtošanā ir dažādu projektu īstenošanai. Tendence rāda, ka pēdējos gados cilvēku ieinteresētība par muižām turpina arvien augt, tādēļ mēs nemitīgi meklējam iespējas caur dažādiem projektiem piesaistīt līdzekļus vēsturiskajai atjaunošanai. Šobrīd esam nolēmuši veikt Vilces muižas pagraba un Vilces dabas izziņas takas būvprojektu izstrādes, lai, tiklīdz pavērtos iespēja finanšu instrumentu piesaistei, mēs būtu gatavi iecerētās vīzijas un nepieciešamos darbus īstenot,” stāsta Jelgavas novada Attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte.

Jelgavas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar būvprojekta izstrādātāju SIA “Livland Group”, kurš apņēmies būvprojektu muižas pagrabam izstrādāt par 16 456 EUR, savukārt projektam “Dabas parka Vilce teritorijas labiekārtošana” par 13 310 EUR.