Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Novada audžuģimenes un aizbildņi tiekas pateicības pasākumā

15.12.2016

Sestdien, 17. decembrī, Jelgavas novada pašvaldības zālē notika pateicības pasākums novada audžuģimenēm un aizbildņiem. Šis nu jau par tradīciju kļuvušais novada Bāriņtiesas organizētais sarīkojums tiek rīkots ik gadu pirms Ziemassvētkiem, lai pulcinātu novada audžuģimenes un aizbildņus kopā ar bērniem, un lai pateiktos ģimenēm par pienākumiem un rūpēm, ko tās veic. 

“Šis nebūt nav tas vieglākais pienākums, ne visi to spēj uzņemties un tālab vēl jo vairāk priecē fakts, ka mūsu vidū atrodas tik daudzi, kas gatavi dot no sevis vēl kādam, kas nonācis grūtībās. Šobrīd novadā ir ap 60 aizbildņu un 18 audžuģimeņu, kurās kopā dzīvo ap 120 bērnu,” teic Jelgavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Olga Rudaka.

Kopš novada izveides 2009. gadā domes politika konsekventi vērsta uz to, lai maksimāli nodrošinātu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu, it īpaši vecumā līdz 2-3 gadiem, aprūpi ģimeniskā vidē.

“Jāteic, ka pašlaik audžuģimeņu motivācija vairāk vai mazāk balstās uz entuziasmu. Mūsu darbs ir nemitīgi domāt un radīt dažādus pabalstu un pakalpojumu veidus, kas ļautu mums kuplināt jau esošo audžuģimeņu un aizbildņu skaitu. Piemēram, šogad pašvaldība pirmo reizi īstenoja apmācības aizbildņiem, kurās piedalījās un noslēgumā sertifikātus ieguva pirmie 22 aizbildņi. Domājot par atbalstu audžuģimenēm, ir skaidrs, ka ne tikai bērnam, bet arī vecākiem vajag piepildījumu, iespēju stiprināt iekšējos resursus, lielāka nepieciešamība ir tieši pēc psiholoģiska rakstura palīdzības, jo bērni, kas nokļūst audžuģimenē, ir sarežģīti, katrs ar savu pieredzi. Tādēļ turpmāk pašvaldība plāno sarežģītākos gadījumos ģimenei nodrošināt arī pašvaldības apmaksātu psihoterapijas pakalpojumu,” stāsta Jelgavas novada pašvaldības Labklājības pārvaldes vadītāja Ilze Brakmane.

Šobrīd arī valsts līmenī jautājums par audžuģimeņu kustības attīstību aktualizēts kā būtiska nepieciešamība. „Publiskās diskusijas par deinstitucionalizācijas nepieciešamību ir likusi plašākai sabiedrībai palūkoties uz citām iespējamām alternatīvām. Tas ir pretējs process institucionalizācijai jeb cilvēku ievietošanai institūcijās. Deinstitucionalizācija ir vērsta uz vairākām mērķgrupām, viena no prioritātēm – lai bērni nonāktu audžuģimenē vai pie aizbildņa. Tas nav ātri un vienkārši sasniedzams mērķis, bet gan garš, sarežģīts, neviennozīmīgs, bet, manuprāt, tomēr ejams un nepieciešams ceļš”, turpina O. Rudaka.

Pateicības pasākumā bērnus priecēja pašvaldības sarūpēts koncerts, nelielas dāvaniņas un saldumi. Atsaucoties uz sadarbību ar Latvijas Bērnu fondu, arī no šīs organizācijas puses tika pasniegtas 150 Ziemassvētku dāvanas novada audžuģimenēm un aizbildņiem.

Pateicības pasākums novada audžuģimenēm un aizbildņiem