Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Tiesa noraida iedzīvotāju nepamatoto prasību

29.12.2016

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, kas noraida Kalnciema pagasta iedzīvotāju iniciatīvu atsaukt Jelgavas novada domes lēmumu tā saucamajā akumulatoru pārstrādes rūpnīcas lietā. Teju visos apelācijas sūdzībā norādītājos iebildumos apgabaltiesa ietvertos argumentus ir konstatējusi kā nepamatotus, atstājot spēkā jau pirmās instances - Administratīvās rajona tiesas spriedumu. Lietas izvērtējumā argumentēti pamatota gan secīga Jelgavas novada domes atbildīga rīcība uzņēmējdarbības akceptam, gan uzņēmuma SIA “EcoLead” atbilstoši piemērotie risku izvērtēšanas un novēršanas soļi projekta izstrādē un saskaņošanā ar uzraugošajām institūcijām. 

Nepiekrītot Jelgavas novada domes lēmumam, kas apstiprināja akceptu akumulatora pārstrādes uzsākšanai Kalnciema pagasta rūpnieciskajā zonā, un Administratīvās rajona tiesas spriedumam, Kalnciema pagasta iedzīvotāju iniciatīvas grupa sadarbībā ar Vides aizsardzības klubu iesniedza apelācijas sūdzību Administratīvajā apgabaltiesā, rosinot domes lēmuma atcelšanu. Pārmetot pašvaldībai gan nepietiekamu iedzīvotāju iesaisti sabiedriskajās apspriešanās, gan raidot uzņēmumam jau priekšlaicīgus pārmetumus par iespējamu nolaidību  uzņēmuma darbībā nākotnē, iedzīvotāju iniciatīvas grupa rakstiski paudusi, ka tiek pārkāptas iedzīvotāju tiesības uz mājokļa neaizskaramību un tiesības uz īpašumu, un tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Jau pirmās instances tiesa tika secinājusi, ka sabiedrības informēšanas pienākums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu ticis izpildīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Tāpat norādīts, ka neakceptēt paredzēto uzņēmuma darbību varētu tad, ja iedzīvotāju viedoklis būtu balstīts uz zinātniskiem vai juridiskiem apsvērumiem.

Veselības inspekcijas ieskatā konkrētajā gadījumā nav pamata bažām par ražotnes negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, ja tiek ievērotas tehnoloģijas, kā arī veikti nepieciešamie piesardzības pasākumi atbilstoši projektam. Tostarp arī pirmās instances tiesa norādījusi, ka līdz šim nav gūts apstiprinājums, ka 99 procenti Kalnciema iedzīvotāju būtu pret rūpnīcas būvniecību, jo Kalnciema teritorijā ir ap 1950 iedzīvotāju, savukārt iesniegumu par iecerētā projekta neatbalstīšanu parakstījuši  758, no kuriem 91 nav Kalnciema vai Jelgavas novada iedzīvotāji, nav pilngadīgi vai ir miruši, vai savus sākotnēji veiktos parakstus ir publiski atsaukuši. Tas liecina par neviennozīmīgu iedzīvotāju pretošanos idejas realizēšanai. Izvērtējot visus argumentus un iebildumus no iedzīvotāju iebildumu puses, secināts, ka iebildumi ir “vien subjektīvā nepatikā balstīti pamatojumi”.

Normatīvu ievērošana ir beznosacījuma prasība paredzētajai darbībai, bez kuras darbība nav pieļaujama. Tiesa norāda, ka rūpnīcas izveidei izvēlēto nekustamo īpašumu SIA “EcoLead” iegādājusies īpašumā. Attiecīgi nav samērīgi ierobežot uzņēmuma īpašuma tiesības iepretim objektīvi nepamatotam iedzīvotāju iebildumam. Turklāt akumulatoru pārstrādi plānots uzsākt nevis no jauna celtā rūpnīcā, bet gan  renovējot esošu rūpnīcas kompleksu, līdz ar to sakārtojot teritoriju un ļaujot sakārtotā infrastruktūrā attīstīties citiem uzņēmējdarbības virzieniem.

Spriedumu var pārsūdzēt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā mēneša laikā.

 

Materiālam izmantota portāla Kasjauns.lv fotogrāfija