Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Jaunajā Latvija.lv e-ziņu numurā - portāla 2016. gada statistika

30.01.2017

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka iznācis valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-ziņu 2016. gada statistikas apkopojums.

Elektroniskais izdevums informē par 2016. gada populārākajiem e-pakalpojumiem un portāla lietošanu, kā arī sniedz atskatu nozīmīgākajos 2016. gada notikumos. Kopumā portāla Latvija.lv unikālo lietotāju skaits no 2008. līdz 2016. gadam sasniedzis 700 tūkstošus, e-pakalpojumu uzsākšanas reižu skaits - 125 miljonus un iestāžu skaits, kas portālā Latvija.lv sniedz e-pakalpojumus, ir 25.

2016. gadā populārākais e-pakalpojums pēc tā uzsākšanas reižu skaita jau ceturto gadu pēc kārtas ir “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”, kas 2016. gadā uzsākts 271 028 reizes. E-ziņas iepazīstina ar šī e-pakalpojuma lietošanas statistiku no tā darbības sākuma.

Jaunajās e-ziņās publicēti TOP 15 e-pakalpojumu saraksti: pēc to uzsākšanas reižu skaita, pēc maksājumu skaita un pēc maksājumu summas.  Zīmīgi, ka šie populārie e-pakalpojumi, attiecībā pret pārējiem e-pakalpojumiem, tiek izmantoti ievērojami vairāk – 84% no visu e-pakalpojumu uzsākšanas skaita.

E-ziņās lasītāji var iepazīties ar autentificēšanās un maksājumu datiem - 2016. gadā, izmantojot Latvija.lv Vienotās pieteikšanās moduli, autentificēšanās skaits ir 6,66 miljoni, kas ir gandrīz par diviem miljoniem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Savukārt, izmantojot Latvija.lv Maksājumu moduli, 2016. gadā veikti 175 tūkstoši maksājumu, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis vairāk nekā četrkārtīgi.

Statistika Latvija.lv e-ziņu jaunajā numurā apkopota gadu salīdzinājumā, kā arī sniedz detalizētākus datus par 2016. gadu.

Visi portāla Latvija.lv e-ziņu numuri elektroniskā formātā pieejami VRAA mājas lapā http://www.vraa.gov.lv/lv/latvijalv/e-zinas/

Portāla Latvija.lv e-ziņas Nr.12

Informācijai:

Portāla Latvija.lv darbību un statusu nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 100.pants: „Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls ir tīmekļa vietne, kas vienuviet nodrošina valsts pārvaldes pakalpojumu un ar tiem saistītās informācijas pieejamību privātpersonām un valsts pārvaldei, piekļuvi e-pakalpojumiem un elektronisko saziņu starp privātpersonām un valsts pārvaldi. Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla tīmekļa vietnes adrese ir https://www.latvija.lv.”