Svētdiena, 9. Maijs, 2021
Klāvs, Einārs, Ervīns

Aicina pieteikt kandidātus konkursam “Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2017”

02.03.2017

Laika ziņā agrāk kā citus gadus, bet jau sesto reizi pēc kārtas Jelgavas novada pašvaldība izsludina konkursu “Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2017”, lai apzinātu un godinātu Jelgavas novada uzņēmējus, kas ievēroti, pamanīti, atzinīgi novērtēti klientu, pircēju vai darbinieku vidū un kuri, godprātīgi darbojoties savā nozarē, sekmējuši uzņēmējdarbības vides attīstību novadā. Arī šogad uzņēmumus var izraudzīt desmit nominācijās.

Laika posmā no 2017.gada 1.marta līdz 9.aprīlim Jelgavas novada uzņēmēji, iedzīvotāji un pagastu pārvaldes var izvirzīt savus kandidātus konkursam balvas saņemšanai. Lai būtu iespēja piedalīties dažādu sfēru Jelgavas novada uzņēmējdarbības pārstāvjiem, tiek izvirzītas vairākas nominācijas:

  • Gada lauksaimnieks;
  • Gada ražotājs;
  •  Videi draudzīgs uzņēmums;
  •  Gada debija;
  •  Gada mājražotājs/amatnieks;
  •  Gada draudzīgākais darba devējs;
  •  Gada atraktīvākais uzņēmējs;
  •  Gada pakalpojumu sniedzējs;
  •  Gada ģimenes uzņēmums;
  •  Gada partneris.

Konkursam var pieteikt Jelgavas novadā esošas komercsabiedrības, to filiāles un struktūrvienības, kuras veic saimniecisko darbību Jelgavas novada teritorijā neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares, tāpat var tikt pieteikti komersanti, lauksaimnieciskās ražošanas un citu aroddarbību veicēji -  fiziskās personas, kuri reģistrējuši un veic saimniecisko darbību Jelgavas novadā. Tiesa gan Iepriekšējo trīs gadu attiecīgās nominācijas uzvarētājs nedrīkst piedalīties konkursā attiecīgajā nominācijā, kurā saņemts apbalvojums.
Saskaņā ar Lursoft datiem Jelgavas novadā darbojas vairāk kā 2500 uzņēmumu. “Katru gadu, organizējot šo konkursu, pašvaldība ievēro, pamana, novērtē arvien vairāk fantastisku uzņēmumu, ar ko lepoties. Savukārt uzņēmumiem tā ir brīnišķīgi iespēja tapt pamanītiem, vēl vairāk ieraudzītiem un novērtētiem no pircēju puses. Pēc tam reklāma iet no mutes mutē un uzņēmums var kāpināt savu kapacitāti kaut vai pasūtījumiem. Dažiem uzņēmumiem, piemēram,  bizness vairāk orientēts uz eksportu vai individuāliem pasūtījumiem – pirmkārt, pašvaldība, pateicoties pieteikumiem un klientu novērtējumam, vispār varbūt ierauga savā novadā tik brīnišķīgu ražotāju vai amatnieku, savukārt uzņēmējam tas ir vēl viens atbalsta punkts tālākai izaugsmei. Tāpēc aicinu ikvienu novada iedzīvotāju atsaukties konkursam un pieteikt savu favorītu – preces vai pakalpojuma sniedzēju, kas izpelnījies simpātijas, atzinību, ievērību, lai mēs varētu novērtēt gan jaunuzņēmumus, gan stabilos spēlētājus tirgū” aicina Attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte. 
Uzvarētājus vērtēs konkursa komisija piecu cilvēku sastāvā, kuru vidū ir pārstāvji gan no Jelgavas Biznesa inkubatora, AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” un pašvaldības. 

Uzvarētāji visās nominācijās tiks godināti Jelgavas novada svētkos priekšsēdētāja pieņemšanā 19. maijā, saņemot atzinības rakstu un naudas balvu 140 euro vērtībā. 

Kā pieteikt kandidātus? 
Kandidatūras izvirzāmas, iesniedzot vienotu pieteikuma formu pagastu pārvaldēs, Jelgavas novada Attīstības nodaļā Lielā ielā 5/7 vai Jelgavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Pasta ielā 37 - sekretariātā, vai arī aizpildot pieteikuma formu tiešsaistē šeit: https://goo.gl/forms/4KiaEY5tYWdS4XnG3

Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties zemāk vai sazinoties ar kontaktpersonu Sandu Lakutijevsku, Uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāju: sanda.lakutijevska@jelgavasnovads.lv, tālr. 63048487 vai 29558505.

Konkursa dokumenti: