Piektdiena, 18. Jūnijs, 2021
Madis, Alberts

Valsts nodrošinās bezmaksas juridisko palīdzību administratīvajā procesā un Latvijas valstspiederīgo bērnu vecākiem ārzemēs

15.02.2017

Februāra sākumā (2. februārī) Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas turpmāk paredz sniegt finansiālu atbalstu administratīvā procesa ietvaros sarežģītās lietās personām, kuras to nevar atļauties mantiskā stāvokļa dēļ un Latvijas valstspiederīgajiem ārvalstīs lietās, kas saistītas ar bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu.    

Turpmāk no 1. marta spēkā stājas Saeimas atbalstītie likumprojekti “Grozījumi Administratīvā procesa likumā” un “Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā”, kas paredz valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu fiziskām personām administratīvajās lietās tiesā, ievērojot lietas sarežģītību un fiziskās personas mantisko stāvokli. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršana būs administratīvās tiesas tiesneša (tiesas) kompetencē, savukārt tiesneša (tiesas) lēmuma izpilde paredzēta Juridiskās palīdzības administrācijai, norīkojot konkrētu juridiskās palīdzības sniedzēju.

Juridiskās palīdzības administrācija ir iestāde, kas veiks tiesneša (tiesas) pieņemtā lēmuma izpildi, tas ir, 7 dienu laikā pēc tiesneša (tiesas) lēmuma saņemšanas norīkos juridiskās palīdzības sniedzēju, kā arī veiks samaksu juridiskās palīdzības sniedzējam par sniegto valsts nodrošināto juridisko palīdzību.

Pakalpojuma nodrošināšanas shēma - skatīt šeit

Efektīvāk no 1. aprīļa nodrošinās arī Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzību ārvalstīs. Turpmāk gadījumos, kad ārvalstīs tiks uzsākts vai jau būs uzsākts process par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu, un persona nevarēs saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību ārvalstīs vai tā tiks atteikta lietas neperspektīva iznākuma dēļ, persona varēs personiski vai pa pastu (tajā skaitā elektronisko pastu) vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā vai ārvalsts konsulārajā dienestā un lūgt finansiālo atbalstu, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar bērna tiesību aizsardzību ārvalstīs.

Finansiālais atbalsts tiks nodrošināts konsultācijai, iestādes lēmuma apstrīdēšanai vai tiesvedībā. Finanšu līdzekļi netiks izsniegti pašai personai, bet gan ārvalstīs sniegto juridisko palīdzību apmaksās Juridiskās palīdzības administrācija. Ja personai par juridisko palīdzību tiks izrakstīts rēķins lielākā apmērā, rēķina starpība būs jāsedz pašai personai.

Finansiālā atbalsta nodrošināšanai nepieciešamie izdevumi tiks segti no Juridiskās palīdzības administrācijas budžeta, neprasot papildus finansējumu no valsts budžeta.

Informācija sagatavota pēc Tieslietu ministrijas un Juridiskās palīdzības administrācijas sniegtajām ziņām.