Sestdiena, 17. Aprīlis, 2021
Rūdolfs, Viviāna, Rūdis

Jaunatnes darbinieki no dažādām Eiropas valstīm tiekas mācību seminārā par neformālo izglītību projekta “Pirmsākums” ietvaros

20.03.2017

Jelgavas novadā no 23. līdz 30. martam  norisināsies starptautisks mācību seminārs par neformālo izglītību, pulcējot kopā 30 jaunatnes darbiniekus no 8 dažādām Eiropas valstīm – Latvijas, Slovēnijas, Slovākijas, Horvātijas, Polijas, Turcijas, Igaunijas un Lietuvas. Astoņas dienas Zaļenieku muižas pilī dalībnieki apgūs un radīs metodes, kā pamatā ir neformālā izglītība. Seminārs notiek projekta “Pirmsākums” (angļu val. “Inception”) ietvaros, tā galvenais mērķis ir kapacitātes celšana personām, kas strādā ar NEET jauniešiem (jaunieši, kas nestrādā, nemācās un ir ārpus apmācību procesa), sociālā riska jauniešiem, tādējādi veicinot jauniešu iekļaušanos sabiedrībā. Projektā iesaistītā mērķauditorija ir jaunatnes darbinieki, tajā skaitā pedagogi, jaunatnes līderi, izglītotāji, psihologi, kas pārstāv formālo un neformālo izglītības sistēmu un kuru ikdiena darba mērķauditorija ir jaunieši. No Jelgavas novada projektā iesaistīti 6 dalībnieki, formālās un neformālās izglītības pārstāvji.

Mācību seminārs Latvijā ir projekta pirmā daļa, pēc tam dalībnieki divus mēnešus strādās savās vietējās kopienās – radot un vadot vietējās darbnīcas katrā projekta dalībvalstī. Projekta trešā daļā notiks izvērtēšanas seminārs, kur katras dalībvalsts pārstāvji apkopos rezultātus, kas tiks iegūti vietējo darbnīcu laikā.  Metodoloģija būs apkopota rokasgrāmatā "Neformālās izglītības metodes darbā ar NEET jauniešiem", kuru elektroniski varēs saņemt jebkurš interesents biedrības "IDEA" sociālā platformā https://www.facebook.com/biedribaIDEA/.

Projektu koordinē biedrība "IDEA Latvijā" sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldi un biedrību "EMC" (Enterpreneurship Movement Club) Slovēnijā. Biedrībai šis ir nozīmīgs gads, jo 27. martā, laikā, kad notiek mācību seminārs Latvijā, organizācijai aprit 10 gadi, kopš darbības uzsākšanas Jelgavas novadā. Organizācija savā darbības laikā ir realizējusi gan vietējus, gan starptautiskus izglītības projektus, kā pamatā ir neformālā izglītība, kā arī koordinējusi projektu konkursus vietējo iedzīvotāju iniciatīvu veicināšanai lauku teritorijās (vietējās vides sakopšana, labiekārtošana, māksliniecisko kolektīvu tērpu izveide, izglītojošu aktivitāšu veidošana vietējiem iedzīvotājiem u.c.).

Projektu finansē Eiropas Savienības programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošina Jelgavas novada pašvaldība.
 

 

Seminārs "Pirmsākums"