Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Audžuģimenes un aizbildņi pulcēsies vasaras salidojumā

13.06.2017

Jau ceturto gadu pēc kārtas Europe Direct Informācijas centrs Jelgavā (EDIC) sadarbībā ar Jelgavas novada Bāriņtiesu rīko novada audžuģimeņu un aizbildņu salidojumu. Pasākumā, kas sestdien - 17. jūnijā norisināsies Valgundē pie Kalnciema vidusskolas, plānota gan lekcija vecākiem, gan radošas un izglītojošas nodarbības jauniešiem un bērniem. Dienas laikā ģimenes dosies arī uz mini zoodārzu un kopā darbosies zinātnes centrā, bet vakarpusē visi pulcēsies uz muzikālu koncertu kopā ar improvizācijas teātri.

Jau par tradīciju kļuvušajā salidojumā, kas ierasti tiek organizēts vasaras sākumā, kopā pulcēsies ne vien Jelgavas novada audžuģimenes un aizbildņi, bet arī ģimenes no apkārtējiem novadiem, kurās aug Jelgavas novada bērni.

“Uz salidojumu aicinātas ģimenes arī no Tukuma, Kandavas, Daugavpils novadiem un Liepājas”, norāda Bāriņtiesas vadītāja Olga Rudaka “ Kopā sanākšanu mūsu audžuģimenēm un aizbildņiem organizējām divas reizes gadā. Ziemā, tas ir pateicības pasākums Ziemassvētku laikā un vasarā – salidojums. Tos rīkojot, esam sapratuši, ka tas ir nozīmīgi ne vien pašiem bērniem un vecākiem, bet aizvien svarīgāks kļūst uzdevums – izglītot sabiedrību. Organizējot un stāstot par šādiem pasākumiem, mērķis ir “iepazīstināt” cilvēkus ar esošo situāciju valstī, rosināt sadzirdēt mūs, jo diemžēl vēl aizvien sabiedrībai nav pilnīgas izpratnes, kas ir audžuģimene. Trūkst izpratnes par lomu ģimeniskās bērnu aprūpes nodrošināšanā uz laiku, kādi ir pienākumi šajā aprūpes laikā. Ja šis process noritētu pilnvērtīgāk, tad mums arī būtu vairāk veiksmīgo adopciju. Gandarījumu rada, ka šobrīd valstī tiek aktualizēts DI projekts, jo, tikai aptverot sistēmas plusus un mīnusus, mēs varam radīt kvalitatīvu ģimenisku vides nodrošināšanu bērnam, kurš dažādu apstākļu dēļ ir zaudējis vecākus” skaidro O.Rudaka.

Patlaban Jelgavas novadā darbojas 16 audžuģimenes un ap 60 aizbildņu.

“Vēlos uzsvērt, ka ar pasākumu rīkošanu, bukletu veidošanu un personisku cilvēku uzrunāšanu, Jelgavas novadā pēdējos gados ir izdevies strādāt ar zināmu un noturīgu audžuģimeņu un aizbildņu skaitu. Protams, mēs varētu vēlēties šo kustību vēl aktīvāku, bet, ja salīdzinām ar citiem Latvijas novadiem, kur nav izveidota neviena audžuģimene, tad par savu situāciju varam būt gandarīti”, piebilst O. Rudaka.

Europe Direct informācijas centrs sadarbībā ar Bāriņtiesu salidojuma dalībniekiem visas dienas garumā nodrošinās dažādas izzinošas, aktīvas, radošas un sportiskas aktivitātes – keramikas un radošās darbnīcas, kopīgas aktivitātes ar jaunsargiem, Zinoo Rīgas zinātniskos eksperimentus, koncertu un improvizācijas teātra priekšnesumu. Līdztekus nodarbībām EDIC klātesošos informēs par Eiropas Savienības dalībvalstīm, ES vērtībām, kā arī par ES 60 gadu pastāvēšanas gadadienu, kas tiek atzīmēta šogad. Europe Direct informācijas centra vadītāja Jelgavā Tabita Šķerberga norāda, ka šāds salidojums ir arī laba iespēja, lai palūkotos plašāk un gūtu noderīgu informāciju par ES aktualitātēm un Eiropas Komisijas prioritātēm, t.sk. vienu no tām – par vienlīdzīgām cilvēktiesībām un iespējām, kas arī tiks ietverta centra rīkotajās aktivitātēs.