Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

"Būriņu ceļa" malu kopšana un atbrīvošana no krūmiem

26.06.2017

Jelgavas novada pašvaldība laika posmā no 2017.gada augusta līdz 2018.gada aprīļa mēnesim plāno veikt pašvaldības autoceļa – “Būriņu ceļš” ceļa malu kopšanu un atbrīvošanu no apauguma (krūmājiem). Plānotās darbības rezultātā tiks zāģēti krūmāji un veidoti koku vainagi, kā arī sakoptas grāvju nogāzes 2m platā joslā no pašvaldības ceļa malas. Tiks sakopts ceļa posms aptuveni 3.0 km garumā no Valsts reģionālā autoceļa P97 Jelgava-Dobele-Annenieki līdz Jelgavas pilsētas robežai.

Rakstiskas atsauksmes vai iebildumus līdz 2017.gada 1.augustam var iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot: Jelgavas novada pašvaldība Īpašuma pārvalde, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 vai e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv
Saņemt sīkāku informāciju par plānoto krūmāju ciršanu iespējams Jelgavas novada pašvaldības  Īpašuma pārvaldē pa tālruni 22002558 vai rakstot uz e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv
Katrs gadījums, kad tiks izteikti pamatoti iebildumi plānotajai darbībai, tiks atsevišķi izskatīts.