Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

eTwinning kontaktu veidošanas seminārs Polijā

01.08.2017
No 6. - 9. jūlijam eTwinning kontaktu veidošanas seminārā Polijā, pulcējot vienuviet 56 vizuālās mākslas skolotājus no 12 dažādām valstīm, piedalījās arī pārstāve no Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas - skolotāja Anika Apine. Daloties pieredzē, veidojot sadarbību ar citām Eiropas skolām, projekta mērķis ir uzsākt kopīgu mākslas projektu katram dalībniekam savā skolā.
  Semināra laikā skolotāji apguva eTwinning.net un Twinspace.net platformu darbību, kā arī uzzināja, kā var uzsākt un reģistrēt savus projektus. Ņemot vērā, ka šobrīd jauniešu uzmanību un interesi var noturēt un aizraut, izmantojot modernās tehnoloģijas, arī paši pedagogi apguva jaunas prasmes, izmantojot dažādus IKT rīkus. Mākslā tas ir kas jauns, jo tur retāk izmanto datoru, pārsvarā tomēr vairāk radot ar rokām. Mācību procesa rezultātā, mācoties no labākajiem agrāk īstenotajiem projektu piemēriem, projekta dalībniekiem tapa jaunas idejas un tika reģistrētas 14 jaunas projektu ieceres. Piemēram, Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas skolēni kopā ar savu skolotāju turpmāko pus gadu realizēs projektu ar nosaukumu – “InASA-Internatinal Art Storytelling Academy”, kurā apvienojušies skolēni arī no Armēnijas, Itālijas, Moldovas un Polijas. Ar dažādu mākslas veidu izteiksmes līdzekļiem, bērni strādās komandās, kopīgi apcerēot dažādas leģendas un stāstus.  Viņi varēs gan ierakstīt skaņas, gan komponēt savu mūziku, gan gleznot, gan zīmēt, gan veidot skulptūras un papildus tam apgūs arī valodu, jo projekts paredz komunikāciju angļu valodā. Projekta aizsāksies oktobrī un noslēgsies nākamā gada martā.
Anika aicina arī novada skolu skolotājus iesaistīties un to aizsākt ar reģistrēšanos eTwinning.net platformā, jo tā ir lieliska pieredze un iespēja padarīt stundas aizraujošākas, uzsākt savu projekta ideju ar citām līdzīgi domājošām valstīm, veicinot arī skolotāja profesionālo izaugsmi.
 eTwinning ir 36 Eiropas valstu sadarbības tīkls. Tā piedāvā platformu izglītības jomas darbiniekiem (skolotājiem, mācību pārziņiem, bibliotekāriem u.c.), kas strādā izglītības iestādēs kādā no Eiropas valstīm, lai iesaistītu tos komunikācijā, sadarbībā, projektu īstenošanā un pieredzes apmaiņā. Iespēja iesaistīties ir pirmsskolas, vispārējās, speciālās, profesionālās, interešu izglītības darbiniekiem, kuri māca skolēnus vecumā no 3 līdz 19 gadiem.
 

eTwinning kontaktu veidošanas seminārs Polijā