Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Studentus aicina pieteikties pašvaldības stipendijai

03.08.2017
Jelgavas novada pašvaldība atgādina, ka arī šogad līdz 6.oktobrim ir iespēja pieteikties pašvaldības stipendijai. Tā attiecas uz jebkuru jaunieti, kurš deklarēts Jelgavas novadā un šogad uzsācis studijas 1.kursā kādā no Latvijas augstskolām. Jelgavas novada pašvaldība stipendijas piešķir jau no 2012. gada, un līdz šim to saņēmuši 16 jaunieši. 

Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenais speciālists mūžizglītības jautājumos Jānis Erno skaidro, ka Latvijas Universitātes fonda administrētās Jelgavas novada pašvaldības stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt novada jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, veidot Jelgavas novada atpazīstamību Latvijā un stiprināt jauniešiem piederības izjūtu Jelgavas novadam. Tā paredzēta ikvienam Jelgavas novada pašvaldībā vismaz vienu gadu deklarētam 12. klases absolventam, kurš ir reģistrējies studijām kādā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2017./2018. akadēmiskajā gadā. Stipendijas apjoms vienam jaunietim ir 1500 eiro akadēmiskajā gadā – tātad katru mēnesi 150 eiro visa mācību gada garumā.

Prasības stipendijas pretendentiem:

  • Sekmes 12.klasi absolvējot, vidējais vērtējums virs 7,5 ballēm.
  • Motivācija stipendijas saņemšanai.
  • Īpaši sasniegumi un nopelni, aktivitātes vidējās izglītības iegūšanas laikā.

“Nav būtiski ne tas, kurā skolā Jelgavas novadā deklarētais jaunietis absolvējis 12. klasi, ne arī tas, kādā studiju programmā viņš studēs,” piebilst J.Erno.

Tāpat jaunietim jārēķinās, ka viņam stipendijas saņemšanas gadījumā divreiz gadā būs jāatskaitās fondam par sekmēm, lai komisija izvērtētu, vai stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk saņemt stipendiju.

Iepazīties ar stipendijas nolikumu var mājas lapā www.fonds.lv. Turpat iespējams arī pieteikties stipendijai, aizpildot online pieteikuma anketu, kur ietilpst: motivācijas vēstule, fonda noteikta parauga CV atbilstoši EIROPASS prasībām, rekomendācija no vidējās izglītības iestādes direktora, ārpusskolas vai interešu izglītības iestādes vadītāja vai citas nozares pārstāvja, kā arī citi dokumenti, kas, pēc jaunieša domām, varētu palīdzēt, izvērtējot pretendenta pieteikumu.

Pieteikšanās stipendijai ilgst līdz 6.oktobrim.

Pretendentus vērtēs komisija, kuras sastāvā ir Latvijas Universitātes fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece, Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa, novada kultūras darbiniece aktrise Dzintra Zilberte un SIA “Laflora” valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks.