Svētdiena, 9. Maijs, 2021
Klāvs, Einārs, Ervīns

Eiropas kultūras mantojuma dienas pasākumi

01.09.2017

Septembrī plaši tiek atzīmēta Eiropas kultūras mantojuma diena. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, kas ir šo pasākumu koordinators Latvijā, akcentē, ka šī gada Mantojuma dienu mērķis ir apzināt un no jauna iepazīt tās vietas, kas saistītas ar nozīmīgiem notikumiem Latvijas teritorijas vēsturiskajā attīstībā un mūsu vēsturei nozīmīgu personību dzīvi un darbu. Tāpēc Jelgavas novadā tiek organizēti divi pasākumi – Ģederta Eliasa 130. dzimšanas dienas pasākums viņa dzimtas mājās “Zīlēni” Platones pagastā un informatīvs pasākums Vilcē par Mūrmuižas kauju.

Latvijā šī tradīcija aizsākās 1995. gadā ar koka mantojumam veltītiem pasākumiem, kuri simbolizēja sabiedrības iesaistīšanos kultūras mantojuma saglabāšanā. Šī tradīcija palīdz apzināties Latvijas kultūras mantojuma nozīmi visas Eiropas kultūras vēstures kontekstā, izprast Eiropas ietekmi uz Latvijas kultūras vērtību veidošanās procesu, ka arī apjaust tās vērtības, kas izceļamas Eiropas mērogā. Šogad pasākumā ar saviem objektiem iesaistās arī Jelgavas novada pašvaldība un Jelgavas pilsēta.

Jelgavas novada pašvaldības tūrisma attīstības projektu vadītāja Tabita Škerberga, aicina nākamās nedēļas nogalē interesentiem savas brīvdienas ieplānot Platones un Vilces pusē.

Sestdien, 9. septembrī Platonē, mākslinieka Ģ.Eliasa dzimtas mājās “Zīlēni”, tiks svinēta mākslinieka 130. dzimšanas diena. Mākslinieks “Zīlēnos” dzimis 1887. gada 23. septembrī. Šo notikumu iecerēts atzīmēt viņa dzimtajās mājās ar jubilejas pasākumu pulksten 13.00, uz kuru aicināts ikviens interesents. Pasākumā piedalīsies novada dziedātāji un dejotāji, grupa “Hāgenskalna muzikanti”. Interesentiem tiks piedāvāta arī iespēja aplūkot izstādi, redzēt dokumentālo īsfilmu par mākslinieku un apskatīt viņa dzimtās mājas. Jāpiemin, ka pulksten 12.30 ieplānots arī piemiņas brīdis pie Eliasa dzimtas kapavietas Strupdeguņu kapos”, stāsta T. Šķerberga. Par nokļūšanu uz pasākuma vietu , lūdzam interesēties pa telefonu 29151326- Nelda

Savukārt, lai iepazīstinātu ar vēsturiski nozīmīgo Mūrmuižas kauju, kas norisinājās Vilces pagastā Ziemeļu kara laikā – 1705. gada jūlijā –, un pieminekļiem, kas veltīti zviedru armijas uzvarai un bojāgājušo zviedru karavīru piemiņai, 10. septembrī pulksten 13.00 interesenti aicināti uz informatīvu pasākumu Vilces muižā un piemiņas vietu apmeklējumu. Šobrīd par šo vēsturisko notikumu Vilcē vēsta divas piemiņas vietas – 1935. un 1991. gadā uzstādīti pieminekļi.

“10. septembrī iecerēta lekcija par Mūrmuižas kauju un piemiņas vietām, kuru vadīs vēsturnieks un arheologs Andris Tomašūns, tāpat klātesošie varēs tikties ar pērn izdotās grāmatas “Mūrmuiža” autori vēsturnieci Mārīti Putniņu un uzklausīt viņas stāstu par šo nozīmīgo vēsturisko notikumu. Pasākuma turpinājumā Jelgavas novada pašvaldība organizēs bezmaksas transportu no Vilces muižas uz abiem Mūrmuižas kaujai veltītajiem pieminekļiem, lai tos apskatītu klātienē”, turpina T. Šķerberga.

Jāpiebilst, ka pašlaik arheologa A. Tomašūna vadībā tiek īstenots Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts “Mūrmuižas senkapu – zviedru kara kapu sakopšanas ekspedīcija”, kura laikā tiks veikta arheoloģiskā pieminekļa Mūrmuižas senkapu izpētes un glābšanas darbi, nostiprinot Svētes upes stāvkrastu un iegūstot jaunu informāciju par senkapu izcelšanos un apbedījumiem.

Ieejas abos pasākumos ir bezmaksas.