Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Ar ziedotāju atbalstu vēlas uzstādīt piemiņas zīmi kādreizējam kolhoza “Nākotne” vadītājam

06.09.2017

Šogad aprit 25 gadi kopš aizsaulē aizgājis kolhoza “Nākotne” valdes priekšsēdētājs Artūrs Čikste. Atzīmējot viņa paveikto un ieguldīto darbu vietējā kopienā, grupa iniciatīvas pilnu cilvēku no Glūdas pagasta izveidojuši biedrību – “Tautsaimnieka Artūra Čikstes piemiņai”. Darba grupa apņēmusies ar ziedotāju atbalstu “Nākotnes” ciemā uzstādīt bijušajam kolhoza vadītājam piemiņas zīmi.

Biedrības pārstāvji, cerot uz sabiedrības atbalstu, uzsākuši ziedojuma vākšanu, lai jau tuvākajā laikā Glūdas pagasta “Nākotnes” ciemā pie pagasta ēkas varētu uzstādīt piemiņas zīmi kādreizējam kolhoza “Nākotne” vadītājam – Artūram Čikstem.

“Ir pagājis 51 gads kopš 1966. gadā Artūrs Čikste sāka vadīt kolhozu “Nākotne”. Tāpat ir pagājuši jau 40 gadi, kad blakus esošie kolhozi “Sarkanais Stars” un “Zemgale” tika pievienoti “Nākotnes” kolhozam. Tā Glūdas pagasta robežās tika izveidota viena ļoti spēcīga un uz attīstību tendēta saimniecība. Varam droši apgalvot, ka ikviens, kas tolaik dzīvoja ciematos “Nākotne”, “Zemgale”, “Dorupe” un blakus esošās viensētās ar lepnumu apgalvoja: “Mēs dzīvojam Nākotnē!, Mēs esam no “Nākotnes”! To gadu padarītie darbi ir spēcīgs atbalsts šī brīža Glūdas pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju ikdienā. Lielākais ieguldījums veikts ciemata infrastruktūras izveidē. Artūra Čikstes ieguldījums ir neapstrīdams un ļoti nozīmīgs. Tādēļ, mūsuprāt, pareizi būtu pagastā uzstādīt viņam par godu plāksni, kas vietējiem iedzīvotājiem un pagasta ciemiņiem kalpotu kā atgādinājums par to, kā reiz uzplauka Nākotne”, stāsta biedrības pārstāvis Juris Kaņepe

Pašreiz daļa summas piemiņas plāksnei jau ir savākta. Darbs vēl turpinās pie plāksnes dizaina izveidošanas un mākslinieciskā izpildījuma.  

Cerot uz sabiedrības atbalstu, lai kopīgiem spēkiem realizētu nosprausto mērķi, biedrība jau iepriekš pateicas katram ziedotājam- kaut ziedojums būtu pavisam neliels, tā apliecinot vien goda lietu pateicībā “Nākotnes” vēsturiskajai attīstībai. Ziedojums ieskaitāms kontā: LV47UNLA0055000198006.