+A A
Pirmdiena, 10. Augusts, 2020
Inuta, Brencis, Audris

Karjeras dienā skolēni izzina tālākizglītības iespējas un izvēlas profesiju

20.10.2017

13. oktobrī Zaļeniekos notika ikgadējā Karjeras diena, kura šogad pulcēja vairāk nekā divus simtus skolēnu no Jelgavas un Ozolnieku novadiem. Šogad pasākumu atbalstīja ievērojami lielāks izglītības iestāžu un citu organizāciju skaits, tāpēc jaunieši ir priecīgi par Karjeras dienā iegūto informāciju un pieredzi savas karjeras izaugsmei nākotnē. Un atzinīgi novērtē pasākumā redzēto un dzirdēto.

 Pasākumā piedāvātie izglītības iestāžu stendi amatu darbnīcas, izglītības iestāžu prezentācijas un tikšanās ar nozaru speciālistiem jauniešiem deva iespēju sākt savlaicīgi apzināties tālākās izglītības iespējas un plānveidīgas karjeras nozīmi.

Šogad izglītības iestāžu stendos jaunieši iepazinās ar izglītības iespējām Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas universitātē, Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžā, PIKC Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, PIKC Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā un PIKC Jelgavas tehnikumā. Ar izaicinājumiem un iespējām militārajā karjerā interaktīvā un interesantā veidā iepazīstināja   NBS Rekrutēšanas un atlases centra speciālisti un LR Zemessardzes 52. kājnieku bataljons, aktīvi līdzdarbojoties Zaļenieku Jaunsardzes vienībai.

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola savā stendā arī piedāvāja iepazīties ar skolā apgūstamajām profesijām un jaunieši varēja līdzdarboties un izmēģināt iemaņas restauratora asistenta un augkopības tehniķa profesijās. Jauniešiem bija iespēja fotostāstā iepazīties ar skolas audzēkņu Erasmus+ programmas praksēm Francijā un Spānijā augkopības tehniķa un elektrotehniķa profesijās (ERASMUS+ projekts Nr. 2016-1-LV01-KA102-022504 "Praktisko zināšanu pilnveidošana").

Karjeras dienā jaunieši apmeklēja arī tematiskās karjeras nodarbības, kurās atbilstoši interesēm varēja tikties un uzklausīt karjeras stāstus, treneru vadībā piedalīties un apgūt darba tirgus izpētes pamatprincipus un laicīgi apzināties tālākās izglītības iespējas un plānveidīgas karjeras nozīmi, iejusties bankas kredītspeciālista amatā un uzzināt  iespējas uzņēmējdarbības attīstībai laukos. Par karjeras nodarbību vadīšanu paldies AS Swedbank skolu programmas ekspertei Valērijai Jurevicai, SIA “„Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un biedrībai “Pārtikas amatnieki”, biedrībai “Interešu Izglītības Centrs” lektorei Sandrai Dzelmei.

Paldies par piedalīšanos pasākumā skolēniem un skolotājiem no Vircavas vidusskolas, Kalnciema pagasta vidusskolas, Kalnciema vidusskolas, Vilces pamatskolas, Aizupes pamatskolas, Staļģenes vidusskolas, Līvbērzes pamatskolas, Šķibes pamatskolas, Elejas vidusskolas, Svētes pamatskolas, Ozolnieku vidusskolas un Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas. Zaļenieku skolotājiem un skolēniem arī liels paldies par atbalstu pasākuma organizēšanā.

Sagatavoja:
Galvenā speciāliste karjeras izglītības jautājumos
Dace Vīpule-Kuļika

Pasākumu līdzfinansēja Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”