+A A
Piektdiena, 4. Decembris, 2020
Baiba, Barba, Barbara

Godināti augstāko apbalvojumu saņēmēji

17.11.2017

Valsts svētku ieskaņā 16. novembrī domes priekšsēdētāja svinīgajā pieņemšanā Līvbērzes pagasta kultūras namā pasniegti Jelgavas novada pašvaldības augstākie apbalvojumi. Šogad aprit astoņi gadi kopš dome godina savus novadniekus par īpašiem nopelniem, profesionālo ieguldījumu vai sasniegumiem kādā no jomām.  Šogad apbalvojumus saņēma pieci cilvēki.

Tāpat kā citus gadus Jelgavas novada iedzīvotāji tika aicināti izvirzīt kandidātus pašvaldības augstāko apbalvojumu saņemšanai. Apbalvošanas komisija šī gada augstākajiem apbalvojumiem izvirzīja piecus kandidātus. Ar 2017. gada 25. oktobra Jelgavas novada domes lēmumu Goda diplomi piešķirti - trīs cilvēkiem, Atzinības raksti – diviem.

Goda diplomu saņēma -  Lilita Leoho - Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas direktore, par ilggadēju un mērķtiecīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā Jelgavas novadā. Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola pašlaik skolo gan mūrniekus, gan restauratorus, gan enerģētiķus un augkopības tehniķus – tā ir pieprasītu un valstī novērtētu amatu prasmju kaldinātāja. Pedagoģisko darbu Zaļeniekos L. Leoho sāka 1983. gadā, savukārt no 2003. gada viņa ir skolas direktore. Viņas vadībā skola ir izgājusi sarežģītu, bet interesantu attīstības ceļu no lauksaimniecības virziena profesionālās vidusskolas līdz mūsdienīgai mācību iestādei, kas ietver izglītības posmus no pirmsskolas līdz pieaugušo profesionālajai izglītībai. Šāda tipa skola ir vienīgā visā valstī.

Goda diploms pasniegts arī Zitai Kurševai  par nozīmīgu un spilgtu radošo devumu koru mākslas attīstībā un Jelgavas novada popularizēšanā. Viss radošais diriģentes mūžs sasaistīts ar Jelgavas novada jaukto kori “Sidrabe”. 1971. gadā viņa aizsāka kora vadīšanu, paralēli strādājot arī ar Jelgavas rajona Skolotāju kori. Mainoties laikiem, Skolotāju koris pārtapa par senioru kori “Gaisma”. Nav tādu Latvijas dziesmu un deju svētku, kad koris nebūtu ierindojies starp labākajiem. Arī Pasaules koru olimpiādē, “Gaisma” plūca laurus kā Zelta diploma saņēmēji.  Tas nesis gan atpazīstamību, gan pārstāvību pasaules mēroga pasākumos, vairojot lepnumu par Latviju, Jelgavas novadu ar kvalitātes zīmi.

Par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības nozares un uzņēmējdarbības attīstībā Jelgavas novadā pašvaldības augstāko apbalvojumu - Goda diplomu saņēma arī Arvīds Tukulis - SIA “Cīruļi” valdes loceklis. Cīruļi  ir stabils piensaimniecības nozares uzņēmums ar 23 darbavietām un Arvīda mūžs ir nesaraujami saistīts ar tā izaugsmi. Viņš ir labs vadītājs, izcils līderis un cilvēcisks darbaudzinātājs. Šobrīd saimniecībā ir 475 govis. Nostrādātie gadi aizvadīti rūpēs par piensaimniecības uzņēmuma izaugsmi, tā kolektīvu, produkcijas kvalitāti un noietu.

Savukārt ar Atzinības rakstu godināta Kalnciema pagasta vidusskolas direktore Anita Klupša par nozīmīgu ieguldījumu izglītības darbā un nopelniem starpkultūru dialoga veicināšanā. Skolā par direktori Anita strādā jau 25 gadus, paralēli skolas vadīšanai viņa ir arī bioloģijas skolotāja. No mazas sākumskolas, kurā bija vien četras klases, izglītības iestāde izaugusi par vidusskolu. Aizvadītajā mācību gadā skolas sasniegumi ir ar atzīmi virs valsts vidējā līmeņa, turklāt iestādei piešķirts Veselību veicinošās skolas sertifikāts. Anita ir prasīga profesionāle, iniciatīvas bagāts pedagogs, kas virza visu kolektīvu – arvien vairāk ieviest inovācijas un sadarboties starptautiski.

Par nozīmīgu ieguldījumu izglītības darbā un nopelniem starpkultūru dialoga veicināšanā ar Atzinības rakstu tika godināta arī Olga Rožko. Pedagoģisko darbu Šķibes pamatskolā Olga veic jau 37 gadus. Ilgstošā laika periodā O. Rožko ir pierādījusi sevi kā lietpratēju, skolas vadība, kolēģi un skoloto bērnu vecāki novērtē viņas  prasmes pasniegt krievu valodu un literatūru, viņas spēju aizraujoši vadīt ģeogrāfijas un dabaszinību stundas. Skolotāja strādā arī ar speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem. Atzinības par skolēnu gūtajiem sasniegumiem olimpiādēs krievu valodā un ģeogrāfijā rindojas saraksta veidā uz vairākām lapām.

Goda diploma saņēmējiem kā cieņas apliecinājumu pasniedz apzeltītas sudraba vārpiņas piespraudi, savukārt Atzinības raksta saņēmēji saņem sudraba vārpiņas piespraudi. Tā simbolizē apliecinājumu nozīmīgam ieguldījumam ar lauksaimniecības kā jomas prioritāti saistītā novada attīstībā.

Jāpiemin, ka pasākuma ietvaros pašvaldība godināja arī bijušo pašvaldības policijas vadītāju - Haraldu Dauginoviču, kurš šomēnes pēc paša vēlēšanās atstāja novada policijas vadītāja amatu. Policijas dienestā Haralds kopā nostrādājis 47 gadus.  Viņš bijis gan izmeklētājs, Dobeles rajona policijas izmeklēšanas priekšnieks, arī Jelgavas pilsētas un rajona policijas pārvaldes priekšnieks. Apzinoties, ka tieši Haralds ir Jelgavas novada pašvaldības policijas komandas izveidotājs, iedzīvotāju pozitīvi novērtēta dienesta vadītājs, pašvaldība izrādot cieņu, pasākuma ietvaros pasniedza bijušajam policistam pateicību un simbolisku dāvinājumu.

Jelgavas novada pašvaldības augstāko apbalvojumu pasniegšana