Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Invalīdu atbalsta centrs “Saulesstars” starp laureātiem konkursā “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam”

30.11.2017

Vakar, 29. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā svinīgā ceremonijā tika pasniegtas balvas un atzinības raksti nevalstiskajām organizācijām, kas aizstāv cilvēku ar invaliditāti intereses un veicina viņu tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Starp šī gada godinātajiem laureātiem ir arī Jelgavas novada biedrība “Invalīdu atbalsta centrs “Saulesstars””.

Jau trešo gadu Tiesībsarga birojs sadarbībā ar LNB un Invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons" rīko konkursu "Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam". Šī konkursa mērķis ir atklāt labās prakses piemērus un sekmēt personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju darbību.

Šogad nevalstiskās organizācijas godināja sešās nominācijās: "Skaļākā balss", "Nodarbinātības veicinātājs", "Pakalpojumu nodrošinātājs", "Izglītības attīstītājs", "Sociālā kampaņa" un "Bērnu ar invaliditāti aizstāvis".

Invalīdu atbalsta centru “Saulesstars” konkursam izvirzīja Jelgavas novada pašvaldība, piesakot biedrību nominācijā “Nodarbinātības veicinātājs”.

Biedrība dibināta 2013. gada aprīlī ar mērķi veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju sabiedrībā. Lai sekmētu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību, jaunu iemaņu apgūšanu dažādos rokdarbos, kas sniegtu iespēju strādāt arī mājās un, savus darbus realizējot, papildinātu ģimenes budžetu, biedrība veidoja atbalsta centru. Šobrīd tas atrodas Svētes pagastā. Gan cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (5 biedri ratiņkrēslos), gan ar garīgās attīstības traucējumiem (12 cilvēki) rasta iespēja centrā apgūt dažādas tehnikas rokdarbus. Cilvēki ar smagākiem garīgās attīstības traucējumiem darbojas pēc individuāli izstrādāta plāna, kas atbilstoši viņa katra pacietībai, spējai aptvert un izpildīt darbiņu ir piemērots gan laikā, gan apjomā. Cilvēku izveidotos rokdarbus biedrība izvieto tirgošanai Jelgavā “Pārtikas amatniekos”. Veikals ar pašvaldības atbalstu izveidots, lai tajā savu produkciju varētu tirgot gan novada mājražotāji, gan amatnieki. Veikalā rokdarbus pārdošanā realizē vairāk kā 20 novada cilvēki. Preču sortiments aptver gan rotas, gan priekšmetus no ādas un pērlītēm, adītas zeķes, cimdus, plecu lakatus, tautiskās šalles, apģērbus bērniem, dāmām un kungiem.

Biedrība ar  NVA starpniecību  jau no 2014. gada  piedalās dažādos projektos, kas ir saistīti ar nodarbināšanas veicināšanu, sniedzot iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām apgūt  profesiju (adītājs, tamborētājs)  un strādāt mājās. It sevišķi tas ir pretimnākošs un būtisks solis cilvēkiem, kam ratiņkrēslā ir grūtības visu darba dienu - 8 stundas pavadīt ārpus mājas. Ar NVA starpniecību no 2014. gada šāda veida projektos biedrībā ir strādājuši un savu finansiālo stāvokli uzlabojuši jau vairāk kā 20 cilvēki. Ņemot vērā, ka biedrība apvieno tieši novada – tātad pagastu jeb lauku teritoriju cilvēkus un tiecas atbalstīt viņu iekļaušanos sabiedriskajā un ekonomiskajā dzīvē, tās nesavtīgā un mērķtiecīgā darbošanās ir neaizvietojama un salīdzināma ar sociālas uzņēmējdarbības formu.