Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Pasaules latviešu ģimeņu 3x3 saiets

07.03.2018

Ar spēcīgu vadmotīvu ''DIEVS.DABA.DARBS'' viens no ilggadīgākajiem latviešu ģimeņu, līdzcilvēku saietiem aizsāk reģistrēšanos dalībai pasākumā, kas šogad noritēs Jelgavas novada Zaļenieku pagastā no 22.-29. jūlijam. Nedēļu ilgā nometne, kā rāda prakse, pulcē līdz 400 dalībniekiem – ģimenes ar bērniem, draugiem, lai caur kopīgām latviskām tradīcijām, kultūras norisēm un praktiskām nodarbībām uzturētu, izjustu harmoniju ar dabu, latviskumu un emocionāli stiprinātos cilvēciski vienojošās vērtībās.

3x3 saieta dalībnieku vecumam nav ierobežojuma. Tās var būt gan ģimenes vairākās paaudzēs, gan pāris nedēļu jauni dalībnieki. Tam nav būtiskas nozīmes, jo saieta mērķis ir rosināt latvietību, cieņu pret sevi un sev tuvajiem, mīlestību pret savu tautu un kultūru. “Trīsreiztrīs” dod iespēju tautiešiem sanākt kopā, iepazīstot vienam otru, paplašinot zināšanas par savas tautas tradīcijām, teiksmām, parašām un kultūrvēsturi. Nometnes pamatmērķis ir stiprināt latviskas ģimenes, sekmēt latviskas draudzības attīstību un kultūrvidi Latvijā. Pirmais 3x3 saiets notika 1981.gadā Garezerā, ASV. Kopš 1990. gada saieti tiek organizēti arī Latvijā un līdz 2003. gadam notikušas 144 nometnes, iesaistot  vairāk kā 20 tūkstošus dalībnieku.

Šoreiz saieta vieta izvēlēta Zaļeniekos - vienā no senākajiem Zemgales līdzenumiem. Ar Jelgavas novada pašvaldības atbalstu saieta rīta un pēcpusdienas aktivitātes risināsies Zaļenieku pamatskolas, kultūras nama un pagasta pārvaldes telpās. Lai iedzīvinātu Zaļenieku muižu un seno parku, klātesošie vakaros un naktīs saliedēti ļausies dejām un stāstiem. Praktisko iemaņu darbnīcās būs iespējams iemācīties darināt pastalas, gatavot lokus, mācīties makšķerēt, savukārt ģimeņu lekcijās varēs klausīties par pāru attiecībām, bērnu audzināšanu un līdzvērtību ģimenē. Pašiem mazākajiem nometnes dalībniekiem - bērniem vecumā no 5 mēnešiem līdz 5 gadiem - mācīs izzināt dabu, pasauli un sajūtas ar krāsu, materiālu un skaņu palīdzību, tādā veidā stimulējot uzmanību, domāšanu un maņas.

Bērniem un jauniešiem - vecumā no 8 līdz 14 gadiem - nometnes vadītāji mācīs izmantot dabas materiālus noderīgu lietu gatavošanā, pacietības trenēšanu kopīgā zvejā, sporta aktivitātes ar izdzīvošanas elementiem un orientēšanos, trenējot koordinācijas spējas.

Jaunieši - vecumā no 16 gadiem un pieaugušie varēs apgūt iemaņas dažādu rokdarbu darināšanā, papildināt vai atsvaidzināt zināšanas Latvijas un pasaules, politiskajos jautājumos, iepazīt savu sirdi un garu ar deju, iepazīt dabu un cilvēkus sev apkārt.

Aktivitāšu vadīšanā pieaicināti Zemgales dažādu jomu lietpratēji un Jelgavas novada speciālisti. Piemēram, par sporta aktivitātēm rūpēsies jaunsargu instruktors Oskars Karls, saplūst dejā aicinās Lilija un Edgars Lipori, viena no rokdarba meistarēm - Vija Liepa rūpēsies un apmācīs saieta dalībniekus izšūšanā. Nometnes programma ir plaša un pārsteigumiem bagāta. Tā neatstās vienaldzīgu nevienu, jo tās spektrs ir gana plašs, lai apmierinātu ikviena dalībnieka vēlmes.

3x3 nometnes tradīcija aizsākusies vēl 1980. gadu sākumā, kad saieta dibinātāji vēlējās veidot pasākumus, kas vieno latviešus svešumā, neaizmirstot savas saknes, tradīcijas un vērtības. Iesākumā saiets bija  vien kā eksperimentāla nometne, lai novērotu, kas saista tautiešus, kādas darbības un virzieni interesē. Pieaicinot ieviržu vadītājus, lektorus un daiļamatu meistarus -  pazīstamus latviešu kultūras, politiskos un sabiedriskos darbiniekus, dažādu profesiju pārstāvjus ar izglītību un pieredzi attiecīgajā laukā, nometne iemantoja izglītojošu un emocionāli vienojošu saturu. Visi, ieskaitot nometņu vadītājus un organizētājus, saieta labā strādā bez finansiālas samaksas. Saieta 3x3 kustību globāli rosina, koordinē un atbalsta Pasaules brīvo latviešu apvienības Izglītības padome.

Ik gadus virsvadība un saieta organizēšana gluži kā stafete tiek nodota kādiem pastāvīgiem, ilggadējiem dalībniekiem. Šogad tā ir Barkānu ģimene no Jelgavas. Ilva Mieze-Barkāne aicina ikvienu interesentu izpētīt nometnes programmu un arī pašus Zaļenieku iedzīvotājus ļauties un plānot kādu no dienām veltīt sev interesējošām tēmām dalībai nometnē.

“Pat, ja mērķis nav piedalīties ar visu ģimeni visas nedēļas garumā, esam atvērti vietējiem cilvēkiem, kas vēlas apmeklēt vienas dienas nodarbības vai kādu konkrētu ievirzes apmācību. Iespējams, kādu interesē atnākt ar bērniņu uztaisīt loku vai nākt pa vakariem sadancot kopā latviskās dejās ar nometnes dalībniekiem – var darīt arī tā. Dalībniekiem, kas būs pieteikušies apmeklēt nometnes nodarbības, bet neizmantos ēdināšanas pakalpojumu un nakšņošanu, maksa par viena cilvēka dalību visu nometnes dienu aktivitātēm ir 20 EUR.”

Ikvienam interesentam dalībai nometnē aicinājums sūtīt pieteikuma vēstules ar iepriekšēju pieredzi par apmeklētajām nometnēm (ja tādas ir apmeklētas), motivācijas vēstuli, kādēļ ir vēlme piedalīties sietā 3x3, ieskatu par ģimenes locekļiem.

Dalības maksa saietā - vienam pieaugušajam – 130 EUR, bērniem līdz 7 gadu vecumam 65 EUR, bērniem līdz 2 gadu vecumam – dalība bez maksas. Kodolģimenēm - 2 vecāki + 2 nepilngadīgi bērni vai 1 vecāks + 3 nepilngadīgi bērni – dalības maksa ne vairāk kā 450 EUR.

Ārzemēs dzīvošajiem latviešiem dalības maksa ir 350 dolāri no vienas personas, bērniem vecumā līdz 7 gadiem puse no cenas, bet nepārsniedzot 800 dolārus, kas ir dalības maksa kodolģimenei.

Pieteikšanās nometnei līdz 15.maijam:

Ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem, lūgums, pieteikties līdz 1. maijam pie Līgas Rupertes: liga3x3@iserv.net , 2141 Brunsink N. E., Grand Rapids, MI 49503, USA kontakttālrunis - (616) 456 8023