Svētdiena, 9. Maijs, 2021
Klāvs, Einārs, Ervīns

Iespēja uzlabot savas e-prasmes Digitālās nedēļas laikā

12.03.2018

No 19. līdz 23. martam visā Latvijā norisināsies Digitālā nedēļa, kuras mērķis ir aicināt sabiedrību pilnveidot savas digitālās prasmes, kā arī izmantot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus. Tradicionāli šajā iniciatīvā iesaistās arī Jelgavas novada pašvaldība.

Patlaban tikai 25 procenti sabiedrības novērtē savas e-prasmes kā ikdienas vajadzībām atbilstošas, liecina «Eurobarometer» veiktais pētījums, tāpēc liela sabiedrības daļa savas spējas lietot digitālās tehnoloģijas labprāt uzlabotu.

Attīstoties tehnoloģijām, pastāvīgi pieaug iespējas dažādas ikdienas vajadzības  un  situācijas  atrisināt elektroniski – ikdiena nav iedomājama  bez  saziņas  tiešsaistē,  pieaug arī  valsts  pakalpojumu,  kurus  var saņemt  digitāli,  skaits.  Lai  šīs  iespējas  varētu  pilnvērtīgi  izmantot, nepieciešamas  labi  attīstītas  iemaņas  digitālo  tehnoloģiju  lietošanā. Kā  liecina  Eiropas  Komisijas  dati, vairāk nekā trešdaļai Eiropas iedzīvotāju darbspējīgā vecumā nepiemīt pietiekamas  digitālās  prasmes,  bet 13  procentiem  šādu  prasmju  nav nemaz.  Ja  runājam  par  situāciju Latvijā – vien ceturtdaļa sabiedrības uzskata, ka viņu e-prasmes ir ikdienas  vajadzībām  atbilstošas,  liecina «Eurobarometer»  veiktā  pētījuma rezultāti. Tikmēr 8 procenti aptaujāto savas e-prasmes vērtē kā «drīzāk nepietiekamas»,  bet  13  procenti atzīst,  ka  viņu  prasmes  ir  par  vāju ikdienas vajadzībām.

«Digitālā nedēļa ir nozīmīga iniciatīva  visā  Eiropā.  Nedēļas  gaitā īstenotie pasākumi ir iedzīvotāju un uzņēmēju iespēja gan klātienē, gan attālināti iepazīt un izmēģināt valsts un pašvaldību piedāvāto e-pakalpojumu klāstu. Tāpēc Digitālās nedēļas laikā  aicinu  iedzīvotājus  un  uzņēmējus no visiem Latvijas reģioniem iesaistīties  plānotajos  pasākumos klātienē vai attālināti,» uzsver Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra  vietnieks  e-pārvaldes  jautājumos Edmunds Beļskis.

«Digitālās nedēļas laikā īstenotās aktivitātes veicina ne tikai digitālās plaisas  mazināšanu  starp  dažādām paaudzēm, bet arī sniedz ilgtspējīgu ieguldījumu  Latvijas  informācijas sabiedrības  stiprināšanā.  Digitālās prasmes ir priekšnosacījums ikviena uzņēmuma,  indivīda  un  valsts  sekmīgai  attīstībai  un  konkurētspējai, tāpēc priecē, ka Latvija katru gadu ir starp aktīvākajām kampaņas dalībvalstīm visā ES. Aicinu arī šogad visus interesentus izmantot Digitālās  nedēļas  sniegtās  iespējas  apgūt jaunas  un  pilnveidot  jau  esošās iemaņas,»  tā  Latvijas  Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas  (LIKTA)  prezidente  Signe Bāliņa.

Digitālajā  nedēļā  notiks  gan  centrālie  pasākumi  un  diskusijas,  kuru norisei  varēs  sekot  līdzi  interneta tiešraidēs,  gan  arī  pasākumi  visos Latvijas  reģionos,  kas  notiks  skolās, bibliotēkās,  nevalstiskajās  organizācijās,  pašvaldībās  un  uzņēmumos. Tāpat būs iespējams pārbaudīt savas digitālās  prasmes  pašnovērtējuma testos un konkursos. Šogad būtiskākie pasākumos aplūkotie temati būs, piemēram, datos balstīta sabiedrība, digitālās prasmes nākotnes profesijām, drošība un pārliecība digitālajā vidē, kritiskā domāšana un mediju pratība. Plašāka  informācija  par  Digitālās nedēļas  pasākumiem  un  tiešraidēm pieejama tīmekļa vietnē www.eprasmes.lv

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas novada bibliotēkās – PROGRAMMA