Jaunieši forumā rada priekšlikumus jaunatnes darbam

05.04.2018

29.martā notika jauniešu forums “Mēs radām Jelgavas novadam”, tajā piedalījās 39 Jelgavas novada jaunieši vecumposmā no 13 līdz 25 gadiem, 5 jaunatnes darbinieki, 6 vietējās lēmējvaras un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Foruma ietvaros dalībnieki trīs tematiskās darba grupās radīja vairākas jaunas, jauniešus iesaistošas un piederības sajūtu veicinošas idejas, kuras, sadarbībā ar jaunatnes darbā iesaistītām personām, ieviest 2018.gadā.

Viena no idejām ir veidot lekciju ciklu, kas balstīts uz neformālo izglītību un iespēju satikt reāli praktizējošus un savu darbu mīlošus profesionāļus. Tapa ideja veidot spēļu mēnešus – 13 pagastos 13 dažādas aktivitātes, lai jauniešos veicinātu piederības sajūtu novadam un jauniešu mobilitāti starp 13 pagastiem. Visas idejas tiks apkopotas un, ar atbalsta personu palīdzību, jauniešu iniciatīvu grupām (foruma darba grupas) būs iespēja radītās idejas realizēt dzīvē.

Pasākuma moderators Rasma Pīpiķe par forumu: “Ir patiess gandarījums redzēt, ka radot idejas jaunieši ir pilnīgi pārliecināti par to, ka viņu idejas izdosies īstenot, viņiem ir ticība saviem spēkiem un vēl vairāk. Kas mums atliek? Mums atliek tikai nodot viņiem visu to, ko zinām mēs. Prasmes un iemaņas, bez kurām idejas nevar ieraudzīt savu dienas gaismu un īstenošanu. Esmu patiesi gandarīta, ka varu veidot un īstenot pasākumus kopā ar jauniešiem. Zinu – viņi daudz paveiks.”

Ne tikai jauniešu vidū, bet sabiedrībā kopumā,  šobrīd ir aktuāla medijpratība, tāpēc par to, kā atpazīt nepatiesu informāciju un kas jādara, lai iegūtu svaigas un patiesas ziņas, vēstīja foruma viesis - žurnāliste Rita Ruduša. Foruma noslēgumā Jūrmalas teātra aktrise Dace Umbraško dalījās praktiskās iemaņās publiskajā runā. Prezentēt sevi, izklāstīt ideju un stāstu ir spēja, kuru ikviens var attīstīt.

Jauniešu pārdomas par dalību forumā

Kristiāns no Vircavas pagasta: ”Bija savādāka pieredze kā līdz šim, man patikā sasteigtais grafiks, jo biju spiests domāt un ātri rīkoties. Bieži vien liekas, kas tur tāds dižs notiek? Un kas tas tāds ir sanāksme -forums? Tā ir viena no labākajām iespējām, kā pavadīt jēgpilni laiku, lietderīgi strādāt komandā, veidojot jaunus kontaktus un draugus, kas pēc tam dzīvē ļoti noder.”

Beāte no Zaļenieku pagasta: “Veidojām savu projektu, ko vēlāk centīsimies īstenot. Ieguvu arī jaunas zināšanas, klausoties lekciju par interneta mēdijiem, kas bija ļoti interesanti. Un, protams, patika arī Daces pasniegtā nodarbība publiskajā runā, tagad zināšu, kas jādara pirms eksāmeniem. Manuprāt, šis ir veids kā paplašināt gan savu zināšanu loku, gan arī redzesloku. Šādos pasākumos var sastrādāties ar citiem jauniešiem, izteikt savas idejas, kā arī tās censties realizēt.”

Uz jautājumu, kāpēc ir jāpiedalās šādos pasākumos, Aleksejs un Poļina no Kalnciema pagasta komentē: “Tā ir lieliska iespēja iepazīties ar jauniem foršiem cilvēkiem un veidot kontaktus nākotnei.  Un iziet no komforta zonas, mācīties komunicēt ar cilvēkiem, lai meklētu kopējās problēmas un risinātu tās.”

Projekts “Jaunieši Jelgavas novadam” tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projektu īstenoja Jelgavas novada dome sadarbībā ar Zemgales NVO Centru​.

“Jelgavas novada jaunatnes lietas ir labais piemērs ne tikai Zemgalē, bet arī visā Latvijā, jo pašvaldība tam pieiet nopietni, novirzot gan resursus, gan arī uzmanību jauniešu jautājumiem”, tā par sadarbību ar Jelgavas novada domi atzīst Uldis Dūmiņš, Zemgales NVO Centra valdes priekšsēdētājs un IZM Strukturētā dialoga nacionālās darba grupas loceklis. Viņš arī piebilst, ka, ilggadējas sadarbības  rezultātā, Zemgales NVO Centrs ar savu plašo starptautisko jaunatnes lietu pieredzi un Jelgavas novada jaunatnes lietu speciālisti ar izcilu darbību vietējā līmenī, var apvienot resursus jaunatnes darba pacelšanai citā līmenī, kā arī jau identificēt jauniešu vajadzības un nodrošināt to risināšanu.

Projekta ietvaros notika divas aktivitātes – šī gada 25.janvārī strukturētā dialoga diskusija “Kafija ar politiķiem”, kuras laikā tika izstrādātas rekomendācijas par Strukturētā dialoga VI cikla tematisko prioritāti “Jaunieši Eiropā – ko tālāk?” un 29.aprīlī forums “Mēs radām Jelgavas novadam”. Par forumā radīto ideju realizēšanu turpmāk tiks veidotas publicitātes gan novada mājas lapā, gan novada jaunatnes lapā sociālajos tīklos https://www.facebook.com/JelgavasnovadaJauniesi.

Informācijas sagatavotājs:
Kristīne Kode, Jaunatnes lietu speciāliste