Trešdiena, 20. Oktobris, 2021
Leonīda, Leonīds

Konkurss “Mēs savai videi 2018” realizēs 33 iedzīvotāju idejas

02.05.2018

Jelgavas novada pašvaldības finansētajā projektu konkursā “Mēs savai videi 2018” šogad bija saņemti 46 projektu pieteikumi. Aktīvākie ideju iesūtītāji bija no Glūdas, Līvbērzes, Platones, Valgundes, Zaļenieku, Svētes un Lielplatones pagastiem. Šonedēļ, noslēdzoties izvērtēšanas termiņam, žūrija lēmusi atbalstīt 33 iedzīvotāju idejas kopsummā par 22 700 EUR. Projektu īstenošanu atbalstītie dalībnieki varēs uzsākt jau no 7. maija.

Projektu konkurss tika izsludināts visās 13 Jelgavas novada pagastu teritorijās ar mērķi sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā.

“Kā zināms, Jelgavas novada pašvaldība šogad budžetā šim projektu konkursam kopumā atvēlējusi 23 000 EUR. Ar katru gadu iesniegtās idejas kļūst arvien kvalitatīvāk pamatotas un noformētas, tādēļ ne velti pērn palielinājām finansējuma apmēru par 10 000 EUR. Protams, ka daļa iesūtīto pieteikumu šogad bija līdzīgi, piemēram, vairāki iedzīvotāji vēlējās labiekārtot māju pagalmus, sporta aktivitāšu laukumus vai savu daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas. Izskatot rūpīgi iesniegumus, secinājām, ka iedzīvotāju vēlmes ir ļoti līdzīgas - dažkārt pat vienādas, bet iesniegto pieteikumu detalizācija, aprēķini un noformējumi atšķirīgi. Priekšroku guva tie pieteikumi, kuri bija ne vien izpildījuši formāli visu konkursa nolikumā prasīto, bet arī ietvēra papildus informāciju - rūpīgas skices, aprakstus, izstrādātu konceptu vai arī iesūtītas fotogrāfijas, oriģinālāk pamatotu ideju vai paredzamu lielāku iedzīvotāju līdzdalību projekta īstenošanā. Tāpat mums ir svarīga arī projekta izstrādes gatavības pakāpe. Bet vēlos aicināt, tos iedzīvotājus, kuri šogad neguva apstiprinājumu, tomēr “nemest plinti krūmos”, bet līdz nākamajai reizei, kad atkal izsludināsim konkursa pieteikšanos, pārskatīt savus projektu pieteikumos, mazliet tos uzlabot un atkārtoti startēt”, komentē Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

Maksimālā summa, ko saskaņā ar projekta nolikumu pašvaldība piešķir vienam projektam, ir 750 EUR. Projektu īstenošanu iedzīvotāji varēs uzsākt jau no 7. maija līdz pat 30. septembrim. Jāpiemin, ka pēc projektu realizācijām pašvaldība plāno arī piešķirt diviem vai trim labākajiem projektiem naudas balvas. Kopējais naudas fonda apmērs ir 300 EUR.

Atbalstītās idejas:

N.p.k.
Projekta nosaukums
Projekta īss apraksts
Adrese
Piešķirtā summa (EUR)
1.
Laivu piestātnes un piknika vietas izbūve Svētes upes krastā
Izveidot laivu piestātni un piknika vietu Svētes upes krastā pie Svētes pils
Biedrība NOVADA MANTOJUMS3 Svētes pagasts, Svēte
712,99
2.
Pludmales volejbola laukuma ierīkošana Elejas ciemā
Ierīkot aktīvās atpūtas vietu volejbola laukumu Elejā Dārza ielas masīvā un organizēt volejbola spēles turnīru
Elejas pagasts, Eleja
730
3.
Basketbols Birzītes krastos
Izveidot strītbola laukumu
Glūdas pagasts, Viesturciems
750
4.
“Tīrs ūdens un gaiss”
Sakārtot netraucētu kanalizācijas ūdeņu aizvadi  kanalizācijas sistēmā un gaisa piesārņojuma novēršanu no bojātām kanalizācijas akām.
Platones pagasts, Platone
750
5.
"Mēs paši"
Sakārtot 7 automašīnu stāvlaukumu (60 m2) Tirgus ielā 9/11 Lielplatones pagastā
Biedrība "Mājoklis 27” Lielplatones pagasts
750
6.
Svētku laukuma izveide Vircavā, Oglaines ciematā
Izveidot svētku un atpūtas laukumu Oglaines ciemā
Vircavas pagasts, Oglaine
750
7.
Lapenes un šūpuļkrēsla izgatavošana, karoga masta uzstādīšana un ugunskura vietas labiekārtošana
Izveidot atpūtas vietu ar lapeni un šūpuļkrēslu draudzes “Platones kristiešu centrs” pagalmā pie ugunskura vietas. Uzstādīt jaunu karoga mastu.
Draudze „Platones Kristiešu Centrs”, Platones pagasts
750
8.
“Ar mīlestību Uziņiem”
Labiekārtot parku Ūziņu centrā, pie daudzdzīvokļu mājas un privātmājām.
Zaļenieku pagasts, Ūziņi
730
9.
Atspulgu ielas iekšpagalma ceļu sakārtošana Platonē
Atjaunot Atspulgu ielas Nr.3,5,7,9 un 11 īpašumu piebraucamo iekšpagalma ceļa un Atspulgu ielas Nr.3 ieejas celiņa lietojuma kvalitāti.
Platones pagasts,
Platone
750
10 .
Mārīšu kolekcijas iekārtošana Vilcē
Iekārtot un papildināt Jelgavas novadu par vienu apskates vietu vairāk, popularizējot interesantus vaļaspriekus – mārīšu kolekciju Vilces pagastā
 Biedrība “Vilces attīstības centrs”      Vilces pagasts, Sadzīves pakalpojumu centrs
362
11.
"Dzīvosim drošā mājā"
Veikt daudzdzīvokļu mājas apmales pamatnes atjaunošanu un mājas apkārtnes labiekārtošanu
Biedrība "Sidrabītes",    Lielplatones pagasts
750
12.
„Mājas ir tur, kur Tava sirds”
Labiekārtot videi, bērniem un ģimenēm draudzīgu pagalmu
Līvbērzes pag, Vārpa
635
13.
“Tīras kājas-tīras mājas”
Izbūvēt gājēju celiņu starp daudzdzīvokļu mājām (Draudzības 8 un Jaunības 2)
Kalnciema pagasts, Kalnciems
700
14 .
“Mēs būsim veikli, droši, stipri …”
Papildināt audžuģimeņu brīvdienu mājas esošo atrakcijas laukumu ar jaunu elementu - gaisa taku.
 Zemgales novada audžuģimeņu atbalsta centrs- Biedrība- Spārni ,     Zaļenieku pagasts, „Muzikanti”
750
15.
Dārza ielas 7 pagalma laukuma daļas seguma maiņa autostāvietām
Nomainīt autostāvietas laukuma segumu, aizstājot to ar sīkšķembu klājumu, lai padarītu to piemērotu automašīnu novietošanai.
Glūdas pagasts, Nākotne
549,4
16.
Kastanīša pārvertības
Veikt Kastaņu ielas 6 daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas kosmētisko remontu.
Sesavas pagasts, Bērvircava
676,26
17.
Daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas remonts Dzelzceļnieku ielā 3 a
Uzstādīt ārpusē jaunu nojumi un veikt kāpņu telpas remontu, kā arī nobruģēt lieveni.
Elejas pagasts, Eleja
750
18.
“Skats nākotnē Alejas 15”
Veikt remontdarbus centrālajām durvīm, pielikt notekas, sabetonēt sadrupušās kāpnes, nokrāsot durvis zem balkoniem.
Lielplatones pagasts, Alejas 15
750
19.
Daudzdzīvokļu koplietošanas telpu/ konstrukciju renovācija/
labiekārtošana
Izremontēt un sakārtot daudzdzīvokļu kāpņu telpu un nomainīt kāpņu telpai ārdurvis un pastkastītes.
Vilces pagasts, Vilce
750
20.
“Sakopsim apkārtni!”
Sakārtot mazā celiņa segumu, noņemot veco segumu un uzlikt jaunu  bruģi
Biedrība "Skolas 16"     Glūdas pagasts, Nākotne
750
21.
Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveidošana.
Izveidot bērnu rotaļu laukumu ar daudzveidīgām un interesantām nodarbēm svaigā gaisā (slīdkalniņš, šūpoles, rāpšanās siena)
Valgundes pagasts,
750
22.
Kāpņu telpas remonts Lielvircavas ielā 7 Platones pagasts
Izremontēt kāpņu telpu  Lielvircavas ielā 7 Platones pagastā
Platones pagastā,
750
23.
Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana
Labiekārtot bērnu rotaļu laukumu Dārza iela 13
Elejas pagasts,  
495
24.
“Viss ko darām - viss labākai dzīvei”
Uzlabot mājas kopskatu un palielināt tās energoefektivitāti ieliekot PVC logus, uzstādīt oša koka soliņus.
Biedrība "Kastanis 4", Sesavas pagasts, Bērvircava
750
25.
Fiziskās aktivitātes bērnu laukumā
Paplašināt jau esošo bērna laukumu ar metāla konstrukcijām, kuru funkcijas domātas spēka treniņiem pusaudžiem.
Valgundes pagasts, Vītoliņu ciems
750
26.
“Durvis-drošība dzīves telpai”
Sakārtot mājas ieeju un nomainīt ārdurvis Nākotnes ciema daudzdzīvokļu mājā Dārza iela 3
Gludas pagasts, Nākotne
750
27.
“Mēs sakoptā vidē”
Atjaunot dzīvojamas mājas kāpņu telpas ieejas jumtiņus, nomainīt atpūtas solus.
Līvbērzes pagasts, Līvbērze,
750
28.
Daudzdzīvokļu mājas (Ausekļa 26) kāpņu telpas remonts
Nomainīt divus logus un ārdurvis , veikt kāpņu telpas kosmētisko remontu.
Platones pagasts, Lielvircava
750
29.
Jumta renovācija daudzdzīvokļu mājā
Salabot esošā jumta segumu un uzklāt jaunu segumu
Glūdas pagasts, Nākotne
750
30.
“Savam ciemam un saviem iedzīvotājiem.”
 Uzstādīt ciematā pie veikala 2 solus un velosipēda statīvus.
Valgundes pagasts, Tīreļu ciems
516,9
31.
“Mūsu ieguldījums vienota Jelgavas novada vizuālā tēla veidošanā”
Sakārtot daudzdzīvokļu māju Dārza ielā Nr.2 un Nr.4  vizuālo izskatu, nomainīt logus un pašu spēkiem veikt aiļu apdari.
Glūdas pagasts, Nākotne
750
32.
“Jaunas krāsas mūsu laukumam”
Atjaunot bērnu rotaļu laukuma elementus. Sakārtot volejbola laukumu.
Valgundes pagasts, Tīreļu ciems
586
33.
“Ārdurvis - mājas vizītkarte.”
Veikt dzīvokļu  kāpņu telpai  jumtiņa remontu.
Līvbērzes pagasts, Līvbērze
256,45