Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Lielplatones internātpamatskola uzņem audzēkņus 2018./2019.mācību gadam

24.05.2018

Dokumentu pieņemšana, iepazīstināšana ar skolu un internātu no 01.06.-15.06.2018 vai 13.08.-24.08.2018. Skola nodrošina katra izglītojamā veselības stāvoklim atbilstošu izglītības vidi un apstākļus, piedāvājot rehabilitācijas pasākumus veselības stiprināšanai: koriģējošā, ārstnieciskā vingrošana, masāža, ūdens procedūras, sāls istaba.

 • Optimāls izglītojamo skaits klasēs. Individuāla pieeja un atbalsts.
 • Skolai ir labiekārtotas internāta telpas, moderni un mūsdienīgi mācību kabineti, mūsdienu tehnoloģiju pielietojums (interaktīvās tāfeles, videoprojektori, datori, interneta pieslēgums) un interešu izglītības telpas.
 • Daudzpusīgi mācību priekšmetu pasākumi: konkursi, viktorīnas, sporta sacensības (skolā, ārpus skolas, ārzemēs), erudīcijas pasākumi, radošo darbu izstādes u.c.
 • Skolas ārpusstundu dzīve piedāvā katram skolēnam atbilstoši viņa interesēm un vajadzībām daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
 • Izglītojamie saņem veselīgu un sabalansētu uzturu 4 reizes dienā, tiek nodrošināti ar bezmaksas mācību grāmatām, mācību līdzekļiem, skola sedz ceļa izdevumus.
 • Skolas atbalsta personāls: psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, ārsts psihiatrs, skolas ārsts, ārsta palīgs, medicīnas māsa, zobārsts, montessori pedagogs.

Skola piedāvā šādas licencētas un akreditētas izglītības programmas:

 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811).
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911).
 • Speciālās pirmskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811).
 •  Profesionālās pamatizglītības programmu „Būvdarbi” iegūstamā  kvalifikācija Remontstrādnieks (kods 2258201). (ar pamatizglītību)
 • Profesionālās pamatizglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi” iegūstamā  kvalifikācija Pavāra palīgs (kods 2281102). (ar pamatizglītību)

Profesionālās pamatizglītības programmās uzņem arī audzēkņus, kuri mācījušies vispārizglītojošā skolā pēc speciālās pamatizglītības programmas.

Plašāka informācija par skolu mājas lapā: www.lielplatonesipsk.lv

Lielplatones internātpamatskola
Adrese: Lielplatones pagasts., Jelgavas novads LV-3022
Tel.: 63061925, 63061940
Fakss: 63061925
e-pasts: lielplatonessip@jelgavasnovads.lv
 
Foto: Gunārs Timermanis