Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Skolēni var pieteikties vasaras nometnēm

24.05.2018

Lai veicinātu bērnu pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras brīvlaikā, Jelgavas novada pašvaldība, kā ik gadu, izstrādājusi nometņu un radošo darbnīcu apkopojumu. Šogad skolēniem piedāvājumā ir gan diennakts, gan dienas nometnes.

Kā skaidro Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Enija Kreicberga-Kapša, pašvaldības organizētās un līdzfinansētāsnometnes ir sadalītas pa mērķauditorijām, dalībniekus piesaistot caur skolām. Piemēram, lai piedalītos mākslas nometnē, skolēnam jābūt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas audzēknim, bet, apmeklējot jaunsargu nometnes, skolēniem jābūt jaunsargu organizācijas biedriem.

Jelgavas novada 2018. gadā atvēlētais finansējums nometnēm ir 44 860 eiro. Summā iekļautas gan nometņu vadītāju, udzinātāju un nodarbību vadītāju algas, gan nodarbību materiālu izmaksas, gan maksa par transportu un bērnu ēdināšanu. Savukārt, piesaistot Eiropas Sociālā fonda līdzekļus, šovasar novadā rīkos vienu vides izglītības nometni un vienu valodu nometni. Kopumā piesaistītais finansējums – 9600 eiro.

Ar nometņu piedāvājumu var iepazīties tabulā. «Daļai nometņu laiks un atrašanās vieta vēl tiks precizēta. Sazinoties ar nometņu vadītājiem vai kontaktpersonām, jau šobrīd var uzzināt konkrēto piedāvājumu un citu informāciju,» piebilst E.Kreicberga-Kapša.

Bērnu un jauniešu nometnes Jelgavas novadā 2018. gada vasarā

Nometne Laiks Atrašanās vieta Dalībnieku skaits
Vēstures un novadpētniecības nometne
«Laipa 2017», diennakts nometne
Vadītāja: I.Freimane,
ineta.freimane@jelgavasnovads.lv
18.–22.jūnijs Zaļenieku Komerciālā un amatniecības vidusskola 30 Jelgavas novada skolu 5.–6. klasi beigušie skolēni
Valodu nometne, diennakts nometne
Kontaktpersona: I.Freimane,
ineta.freimane@jelgavasnovads.lv
26.–28.jūnijs
Lielplatones internātpamatskola

30 izglītojamie ar augstām un optimālām zināšanām valodu jomā.
Projektā iesaistās Kalnciema pagasta vidusskola, Līvbērzes pamatskola, Vircavas vidusskola, Šķibes pamatskola un Zaļenieku Komerciālā un amatniecības vidusskola
 
Vides izglītības nometne skolēniem «Par zaļu pat vēl zaļāks...», diennakts nometne
Vadītāja: I.Freimane,
ineta.freimane@jelgavasnovads.lv
9.–13.jūlijs
Vircavas vidusskolas Platones filiāle
 

30 Jelgavas novada skolu nākamā mācību gada 8.–11.klašu skolēni
 
Starptautiska mākslas un mūzikas
nometne «Izkrāso pasauli!»,
diennakts nometne
Vadītāja: L.Āboma, lieneaboma@inbox.lv
13.–19.augusts
Zaļenieku Komerciālā un amatniecības vidusskola

50 Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas (arī filiāļu) audzēkņi
 
«Saulstariņu vasaras prieki»,
dienas nometne
Vadītāja: I.Andrejeva, zolotca@inbox.lv
Jūnijs Elejas Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs 20 Elejas pagasta bērni
«Stropiņš», dienas nometne
Vadītāja: S.Vērza,
smaida.verza@inbox.lv
Jūlija beigas, augusta sākums Līvbērzes pagasta Vārpas ciems 20 Vārpas ciema bērni
Jaunsargu nometnes
Vadītājs: O.Karls, okarakurs@gmail.com
     
Interešu izglītības radošās darbnīcas 10 dienas jūnijā vai augustā Katra Jelgavas novada skola 20 bērni (vai 40 bērni, ja 5 dienas)
Dažādu sporta veidu nometnes
Staļģenes sporta hallē
4. jūnijs–26. augusts
Kontaktpersona: A.Naglis, aivars.naglis@jelgavasnovads.lv