Pirmdiena, 12. Aprīlis, 2021
Jūlijs, Ainis

Aicina uz forumu par deinstuticionalizāciju

05.06.2018

2018. gada 15. jūnijā, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, adrese: Akadēmijas ielā 10, Jelgava, notiks Starpreģionu forums par DI procesu un iesaistīto iestāžu individuālajām darbībām “DI. Status Quo. Quo Vadis?”

Kāpēc izvēlēts šāds foruma nosaukums? Jo, tas ietver būtiskāko, par deinstitucionalizācijas (DI) procesu, kurā šobrīd iesaistīta virkne dalībnieku – plānošanas reģioni, nozaru ministrijas, nevalstiskais sektors, sociālās un izglītības iestādes:

  • DI - deinstitucionalizācija - pasākumi, lai dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē varētu pēc iespējas vairāk bērnu un cilvēku ar veselības traucējumiem.
  • Status Quo - latīņu frāze, kas apzīmē pašreizējo situāciju, parasti attiecas uz esošās sociālās struktūras un vērtību saglabāšanu vai mainīšanu.
  • Quo Vadis?  - Kurp dodamies? /latīņu val./

Tā kā DI procesi šobrīd notiek arvien straujāk, forums “DI. Status Quo. Quo Vadis?” iecerēts, lai visas iesaistītās puses iegūtu plašāku skatu uz notiekošajiem procesiem, apmainītos ar aktuālo informāciju, prezentētu jau sasniegtos rezultātus un pastāstītu kolēģiem, visiem iesaistītajiem un sabiedrībai par plānoto, dalītos ar procesā gūtajām atziņām un aktualizētu turpmākos izaicinājumus.

Uz forumu aicinām plašu apmeklētāju loku, nozaru ministrijas pārstāvjus, pašvaldību vadītājus un sociālās nozares speciālistus, izglītības un sociālo pakalpojumu sniedzējus, plānošanas reģionu DI projektu un citu DI projektu pārstāvjus, sociālās, izglītības un interešu aizstāvības NVO pārstāvjus, profesionālās un nozaru apvienības, esošos un potenciālos sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzējus un ikvienu interesentu.

Reģistrēties pasākumam iespējams līdz 13. jūnijam, saite reģistrācijai: http://ejuz.lv/orums

Foruma dienas kārtība

Informāciju sagatavoja un uz neskaidriem jautājumiem atbildēs:
Ilva Kalnāja
Projekta “Atver sirdi Zemgalē” komunikāciju speciāliste
Tālrunis, 28814226,
ilva.kalnaja@zpr.gov.lv
 
Foto: Jelgavas novada pašvaldība