Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Abgunstes muižu pielāgo cilvēkiem ar kustības traucējumiem

22.06.2018

Noslēdzies projekts "„Abgunstes radošuma rezidences vides pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām"", ko ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmas līdzfinansējumu un Jelgavas novada pašvaldības atbalstu īstenoja biedrība "Radošuma meka". 

Projekta norises gaitā - no 2017. gada aprīļa līdz šī gada oktobrim - Jelgavas novada Zaļenieku pagasta Abgunstes muiža ir kļuvusi pieejama visiem. Ir izbūvēta auto stāvvieta, celiņš apkārt muižai, uzstādīts vertikālais pacēlājs no muižas pirmā stāva uz cokolstāvu, ir iegādāts mobilais pacēlājs, ierīkotas un aprīkotas labierīcības: tualete un duša (t.sk. cilvēkiem ratiņkrēslā). Tāpat muiža tagad piedāvā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām radošām un praktiskām nodarbēm īpaši piemērotus darbarīkus un aparatūru - šūšanas un izšūšanas mašīnu cilvēkiem ar redzes un kustību traucējumiem, galda stelles, gobelēnu un pērļošanas stelles cilvēkiem ar kustību traucējumiem u.c.

Projekta mērķis bija sekmēt Zemgales specifisko kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību visai sabiedrībai neatkarīgi no fiziskās veselības stāvokļa vai vecuma, piedāvājot visiem pieejamu un izmantojamu integrētu kultūras un tūrisma pakalpojumu Zaļenieku pagastā gan vietējā (novada), gan nacionālā (Latvijas), gan starptautiskā mērogā.

Muižas īpašnieku un muižas attīstītāja biedrības Radošuma meka pārliecība ir, ka ēkai vai jebkurai arhitektoniskai formai, kas atrodas publiskajā telpā ir jābūt pieejamai ikvienam. Vēl jo vairāk, ja tās darbība saistīta ar pakalpojumiem, kurus var izmantot gan cilvēki ratiņkrēslos, gan plaša sabiedrības daļa, tostarp jaunās māmiņas ar bērnu ratiņiem, seniori ar vecuma kustību ierobežojumiem, cilvēki ar īslaicīgu invaliditāti vai jebkādiem citiem funkcionālās darbības ierobežojumiem, kas ne vienmēr uzskatāmi par traucējumiem.

Padarot muižu pieejamu visiem un skatot to kontekstā ar muižā iekārtotajām atvērtajām amatniecības darbnīcām un mākslinieku rezidenci vēlamies ieinteresēt gan starptautiskus māksliniekus, gan vietējos - Abgunstes muižā būs pirmais amatniecības centrs novadā, kas piedāvā izmantot darbnīcas un arī uzturēšanās iespējas jebkuram, neatkarīgi no veselības un fiziskā stāvokļa, tādejādi nodrošinot iespēju ilgstošākai radošajai darbībai, piemēram, plenēriem, simpozijiem un meistarklasēm, stāsta biedrības "Radošuma meka" projektu vadītāja Asnāte Avotniece.

Projekta kopējais publiskais finansējums ir 15 000 eiro - tostarp ELFLA LEADER programmas piešķirtais finansējums ir 13 500 eiro un Jelgavas novada pašvaldības - 1500 eiro.

Abgunstes muiža, kuras apbūve ir veikta 1780. gadā, ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - agrāk tā bijusi medību pils, vēlākos gados - skola, pēc tam tur bija iekārtoti dzīvokļi un veikals. Biedrība "Radošuma meka" par Abgunstes muižas saimniekiem kļuva 2016. gada pavasarī, un šobrīd visi spēki tiek veltīti tam, lai atjaunotu muižas kompleksu un tur izveidotu Abgunstes radošuma rezidenci. Biedrības mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus mākslinieciskajai jaunradei, konceptuāli un tehnoloģiski nodrošinot radošo izpausmju iespējas, un veicināt visa veida kultūras attīstību, tās vērtības apzināšanos un saglabāšanu.