Iespēja pieteikties konkursā "Sakoptākais mežs"

22.06.2018

Latvijas Meža īpašnieku biedrība jau otro gadu organizē konkusru "Sakoptākais mežs" ar mērķi attīstīt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par laiku kultūrvides saglabāšanu. 

Pieteikt dalību konkursā var līdz šī gada 29.jūnijam. Pieteikumu konkursam par savu vai cita privātā meža īpašumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, t.sk. pašvaldība, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona. Pieteikumu konkursam iesniedz papīra formā vai elektroniski. 

Konkursa nolikums, papildus informācija par ieteikšanos un vērtēšanas kritērijiem pieejama šeit: https://bit.ly/2K1Tnbk.